Soutěž o návrh územního plánu už má vítěze

uzemni-plan
Urbanistická soutěž na návrh nového územního plánu Nelahozevsi, kterou obec vyhlásila v dubnu, našla patřičnou odezvu. Ke dni uzávěrky soutěže byly podány čtyři návrhy. Z nich v těchto dnech odborná porota vybrala vítěze.

Jméno vítěze bylo uveřejněno 28.6. na webu České komory architektů. S vítězem soutěže bude obec vyjednávat o detailních podmínkách tvorby územního plánu, důležitou součástí jednání bude i nabízená cena. Pokud se obec s vítězem soutěže nedohodne, bude osloven subjekt na druhém místě. Oceněni ale budou všichni vyhlášení účastníci.

 

Každý návrh obsahoval textovou část a dva výkresy. Textová část byla soutěžními podmínkami omezena na 10 stran.

 

Výsledky soutěže

1. cena (80.000 kč): návrh č. 1 - Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Pavel Grasse

pdf
Textová část[423.95 KB]

Výkresy:

PANEL 1
PANEL 2

Zajímavosti z obsahu:

 • Zesílení vazby na druhou stranu Vltavy: Vybudování pěší lávky přes Vltavu v blízkosti produktovodu
 • Revitalizace skládek, vybudování ekoparku v místě současných skládek, ochrana území před dalšími zásahy
 • Vytvoření nových center (např. u Moravské ulice) a propojení mezi nimi
 • Změna trasy Kralupské ulice – obnova prostranství bývalého panského dvora
 • Oživení Lešan (např. hospoda na návsi), předprostoru areálu PTZ
 • Podchody pod železniční tratí v severní části obce
 • Nový přístav v prostorách hřiště Viktorie
 • Dům pro seniory
 • Nové hospody a obchody v centru obce
 • Revitalizace prostor kolem obou vlakových zastávek

Hodnocení poroty: Návrh představuje nejvyváženější a nejkomplexnější řešení všech uvedených bodů. Velmi kvalitní je prvotní urbanistická strategie založená na polycentrické struktuře obce. Z tohoto pohledu není úplně vyjasněn vztah anglického resortu s Lešany.

Otevřené seskupení architektů Dvořák+Gogolák+Grasse se zabývá projekty od urbanismu až po drobnou architekturu. V roce 2013 získali 2. místo v urbanistické soutěži o ideový návrh územního plánu Čelákovic, v roce 2012 získali 3. cenu v urbanistické soutěži o ideový návrh územního plánu Blatná, 2.-3. cenu v urbanistické soutěži o ideový návrh územního plánu města Hostomice a 2. cenu v mezinárodní urbanistické soutěži Plzeň-vnitřní město.

2. cena (55.000 Kč): návrh č. 2 - Karel Hausenblas, Jiří Koten

pdf
Textová část[263.66 KB]

Výkresy:

UP Nelahozeves-str1
UP Nelahozeves-str2

Zajímavosti z obsahu:

 • Zastavit chaotický růst zástavby do krajiny. Současný územní plán obsahuje příliš velkorysé rozvojové území obce, riziko neorganizované výstavby, vysoké náklady na infrastrukturu, znehodnocení přírodních ploch. Domy jsou stavěny uprostřed polí bez vazeb na zastavěné území
 • Podpora cyklo a pěší dopravy. Prodloužení Dvořákovy stezky až do Hleďsebe.
 • Vybudování přírodního parku Nábřeží Antonína Dvořáka (oddechové aktivity, pikniky, sport) – louka u zastávky Nelahozeves-zámek
 • Snaha o omezení srůstu sídel Nelahozeves a Lešany
 • Nádražní, Hleďsebe II. díl – doplnění komerčních prostor, malé kanceláře
 • Napojení lokality V Cihelnách na obec
 • Žádné další slepé ulice
 • Kultivace prostor obou zastávek, parkoviště u nádraží

Hodnocení poroty: Návrh je velmi přesvědčivý v intenzifikaci rozvoje obce a redukci rozvojových ploch. Velmi dobře se zabývá využití nábřeží Vltavy pod centrem obce. Formuluje využití centra v Podhořanech, nedostatečný je v řešení propojení severní části obce s historickým centrem.

Oba autoři jsou členy neformálního sdružení architektů demoplan, jenž se zabývá úlohami všech měřítek a jejich vztahem zejména k městskému veřejnému prostoru. V poslední době se zúčastnili např. urbanistických soutěží o ideový návrh územního plánu Čelákovic a Blatné nebo soutěže o přestavbu Malého náměstí v Železném Brodě.  

3. cena (25.000 Kč): návrh č. 4 - Eduard Žaluda, Michaela Dejdarová, Michal Filsak, Petra Hušková, Edita Vávrová

pdf
Textová část[127.38 KB]

Výkresy:

PANEL 01
PANEL 02

Zajímavosti z obsahu:

 • Nelze pokračovat ve stylu “Anglický resort”, zabránit nekoordinovanému rozpínání
 • Obec rozvíjet v rámci vnitřních územních rezerv (cca 20 hektarů)
 • Obnovit porušené a zaniklé cesty
 • Nové využití hasičárny: klubovna, čekárna vlakové zastávky, obecní infocentrum, občerstvení se zázemím

Hodnocení poroty: Návrh pracuje s třemi centry, vymezení centra v Podhořanech je však velmi nepřesvědčivé. Za chybné považuje porota vymezení rozhraní mezi krajinou a zástavbou, zejména v prostoru Bažantnice a plochy pro dostavbu mezi anglickým resortem a Lešany.

Soutěže se zúčastnil i návrh č. 3, který ale porota nevybrala.

neoceněný Návrh č. 3

pdf
Textová část[1.63 MB]

Výkresy:

panel 01
panel 02

Zajímavosti z obsahu:

 • Zmenšení ploch pro rozvoj, nepropojovat silněji Nelahozeves a Lešany
 • Lešany – kultivace návsi, dále již v Lešanech nestavět
 • Kravín u Resortu přebudovat na občanskou vybavenost
 • Pokračovat ve výstavbě v ulici Pod Strání
 • Vyměnit budovy v Miřejovicích patřící pod Nelahozeves s Novou Vsí
 • Vybudovat sociální a maloobchodní zařízení
 • Rekonstrukce náměstí pod zámkem a u rodného domu Antonína Dvořáka
 • Nová zařízení ve vazbě na cestovní ruch
 • Stromořadí podél cest

Složení poroty: PhDr. JUDr. Jiří Plos (předseda poroty), Doc. Ing. arch. Jan Sedlák (vedoucí ateliéru v Ústavu navrhování na fakultě architektury ČVUT), MgA. Ing. arch. Michal Fišer (člen pracovní skupiny ČKA pro soutěže), Petra Urbanová (starostka obce Nelahozeves), Milena Jakeschová (referentka úseku územního plánování Stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou); náhradníci: Milan Körner, Dana Rymelová

 

Poznámky:

 • Výtahy z jednotlivých návrhů si nekladou nároky na úplnou objektivitu, autoři příslušných návrhů by možná vypíchli priority jinak. Jde spíše o vyvolání zájmu čtenářů k prostudování celé příslušné koncepce. Jednotlivé koncepce mají 6–8 stran.
 • Grafická část jednotlivých návrhů byla převzata z oficiálních stránek obce. Jednotlivé výkresy jsou bohužel zveřejněny ve velmi malém rozlišení a jsou tedy prakticky nečitelné.

(mm, kolejkom)

Územní plán

 • Vytvořeno dne .

Komentáře   

+2 #5 Miloš Mojžiš 2013-07-19 09:11
Nemyslel jsem to zle. Jen mne zarazilo, že se velikost 50 MB používá jako argument proti zveřejnění plné verze výkresů. Pokud je 8 x 50 MB pro obecní web skutečně příliš, portál Nelahozeves.inf o rád potřebný prostor poskytne.
Citovat
0 #4 Pavel Matoušek 2013-07-19 07:46
Milosi, nevim proc jsi jizlivy. Obecni web neni uzpusoben ke zverejnovani objemnych dat. Jak jsem zjistil, tak system sam jeste snizil kvalitu mnou pripravenych podkladu.

Pane Zemane, jak jsem psal v mem prvnim komentari.
"Zajemci si budou moci prohlednout originaly na pripravovane vystave souteznich navrhu."

Presny termin bude zverejnen ve zpravodaji.
Citovat
0 #3 Zeman Petr 2013-07-18 22:14
Na zveřejněných mapách jak zde, tak na stránkách OÚ není doopravdy nic vidět. Nedá se to ani zvětšit, ani zaostřit. Poraďte mi jak si to má občan prohlédnout.
Děkuji.
Zeman
Citovat
0 #2 Miloš Mojžiš 2013-07-18 21:55
50 MB... uf, to je opravdu nesnesitelná velikost. To bych stahoval možná i půl minuty. Možná ale pořád lepší než si za jednu sekundu zobrazit mapu, na níž není nic vidět.
Citovat
0 #1 Pavel Matoušek 2013-07-01 07:46
Vykresy mely v prumeru 50 Mb, proto jsou datove omezeny a rozliseni bylo snizeno na 100 dpi. Zajemci si budou moci prohlednout originaly na pripravovane vystave souteznich navrhu.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.