Soutěž na svoz odpadu konečně spěje ke konci

20140403 090700
Odpady bude v Nelahozevsi i nadále svážet .A.S.A,, a to pod hlavičkou své dceřiné firmy REGIOS.
Odpady bude v Nelahozevsi i nadále svážet .A.S.A,, a to pod hlavičkou své dceřiné firmy REGIOS.
Je to už více než půl roku, co obec Nelahozeves vyhlásila veřejnou zakázku na svoz a sběr komunálního odpadu v obci. Nejrůznější průtahy však způsobily, že smlouva s vítězem bude podepsána teprve tento měsíc.

Zakázku získala firma REGIOS, která je členem skupiny .A.S.A. Obec jí bude za odpadové služby platit ročně 1,76 milionu korun. Za tuto fixní částku bude REGIOS zajišťovat svoz a sběr veškerého komunálního odpadu – směsného, tříděného, velkoobjemového, biologického a nebezpečného.

Na druhém místě se umístil nizozemský van Gansewinkel s cenou 2,2 milionu, těsně následovaný 1. Polabskou. Posledního uchazeče, firmu AVE Kladno, hodnoticí komise vyřadila pro neprokázání kvalifikace.

Zajímavou okolností je, že 1. Polabská je stejně jako REGIOS členem skupiny .A.S.A. a v jejím čele stojí stejní představitelé – Libor Luňáček a Jindřich Suchan. .A.S.A. tak fakticky podala v soutěži dvě nabídky. “Jedná se o běžný postup,” vysvětluje Libor Luňáček. “Pokud by jedna společnost udělala v dokladové části nějakou chybu, může jí druhá společnost zastoupit a nemusíme tak danou zakázku vysloveně ztratit.”

Soutěž napadl sám vítěz

Otevírání obálek se uskutečnilo na konci srpna a vítěze obec vyhlásila 1. září, smlouva ale není dodnes podepsána. Částečně se na tom podepsala námitka, kterou podala právě 1. Polabská. Soutěž tedy fakticky napadla firma, která ji vyhrála. Firmě mimo jiné vadilo, že v nabídkové ceně nemohla kvalifikovaně zohlednit počet obyvatel. Obec totiž bude za svoz odpadů platit stále stejnou částku, i kdyby se počet obyvatel a tím i popelnic výrazně zvýšil. Firmě by se pak zakázka přestala vyplácet a musela by smlouvu s obcí sama vypovědět. Pak by obec čekala nová soutěž. Tehdejší starostka Petra Urbanová ale námitku zamítla s tím, že podmínky a informace měli všichni stejné a možné zvýšení počtu obyvatel je riziko, které musí uchazeč zohlednit v nabídkové ceně. Podle Luňáčka tak obec zvolila “naprosto nejhorší řešení”. Libor Luňáček své výhrady k parametrům soutěže zmiňoval i v loňském rozhovoru pro portál Nela.cz.

09012011963
.A.S.A. navíc upozorňuje, že smlouvu by mohla vypovědět možná už letos. Stačí totiž, aby parlament přikročil ke zvýšení poplatků za skládkování, a zakázka se okamžitě může ocitnout v červených číslech. Zatím poslední pokus se ve Sněmovně uskutečnil před půl rokem, a přestože nakonec podporu poslanců nezískal, ministr životního prostředí opakovaně avizoval, že v brzké době návrh předloží znovu. Cílem opatření je odradit producenty odpadů od toho, aby odpady vozili dál na skládky.

“Mám dvě možnosti,” říká k tomu Libor Luňáček. “Mohu čekat, jak se bude vyvíjet legislativa, a poté zareagovat výpovědí. Nebo mohu podat výpověď a pokusit se s novými představiteli obce o dialog a upozornit na určité nestandardní požadavky v předchozím výběrovém řízení,” upozorňuje představitel .A.S.A.

Dialog skutečně probíhá – .A.S.A. již obci navrhla změnu smlouvy, která by jí umožňovala zvýšit cenu za svážení odpadu, pokud v budoucnu dojde k navýšení poplatků. Starosta Josef Kebrle, který podmínky soutěže "zdědil", to ale odmítl s tím, že zákon o veřejných zakázkách mu neumožňuje konstrukci ceny už nyní měnit. Smlouva tak bude podepsána v původní podobě, obec odpadové firmě jen drobně ustoupila v otázce vykazování odpadů.

Bioodpad celoročně, kovy zatím ne

K podpisu smlouvy dojde více než tři měsíce poté, co obec zamítla námitky 1. Polabské a co vypršela lhůta k podání podnětu antimonopolnímu úřadu, což bylo na konci září. Z tohoto prodlení zhruba polovina času spadá do období, kdy obec vedla ještě Petra Urbanová. Její nástupce Josef Kebrle se dle svých slov začal zakázkou intenzivněji zabývat dva týdny po svém zvolení. “Smlouva mohla být teoreticky podepsána v prosinci,” připouští Josef Kebrle. “Vzhledem k vánočním svátkům jsme se s firmou REGIOS dohodli řešit věci v klidnější atmosféře po 1. lednu s tím, že začátek platnosti se posouvat nebude.”

DSCF3321
Po podpisu smlouvy totiž obec musí ukončit současný smluvní vztah s firmou ,A.S.A., kde je šestiměsíční výpovědní lhůta. Pokud by obec smlouvu vypověděla teď, výpovědní lhůta by vypršela až 31. července. Libor Luňáček ale starostovi slíbil, že na tak dlouhé výpovědi trvat nebude. “Výpovědní dobu původní smlouvy upravíme tak, aby to vyhovovalo vaší obci,” potvrzuje představitel odpadové firmy. Podle nové smlouvy by se tak mělo začít svážet od poloviny roku. Obec by díky soutěži měla na odpadovém hospodářství uspořit ročně 200 až 300 tisíc korun. Rozsah poskytovaných služeb se navíc drobně rozšíří – bioodpad bude z domácností svážen celoročně a navíc v týdenních periodách. Dnes se sváží jen ve vegetačním období vždy jednou za dva týdny.

Zakázka na druhou stranu nepokrývá oddělený sběr kovů, což je nová povinnost pro obce platná od letošního roku. V době, kdy byla soutěž vypsána, byl příslušný návrh novely ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Podle předsedkyně komise životního prostředí Olgy Riegertové by obec měla splnit zákonný požadavek provizorně alespoň jedním kontejnerem. Do něj by pak mohli lidé vhazovat veškerý drobný kovový odpad, jako plechovky či víčka od jogurtů. Kdy bude kontejner na kovy instalován a kdo jej bude vyvážet, se ale zatím neví.

(mm)

Komentáře   

0 #2 Nela.cz 2015-02-13 22:11
Tato informace je od včerejška na oficiálních stránkách obce: www.nelahozeves.cz/.../

Svozy bioodpadu budou nadále ve středu, a to: 8/4, 22/4, 6/5 a dále každý týden už napořád. Ještě na tyto termíny budeme upozorňovat.
Citovat
+2 #1 Kunc 2015-01-12 19:12
Tak prosím od kdy přesně se bude vyvážet bioodpad každý týden a který den?
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.