Školská rada je kompletní

DSCF6191
Tříčlenná školská rada Základní školy Nelahozeves má nové složení. Poslední chybějící členku dodala obec Nelahozeves jako zřizovatel školy.

Do školské rady nominují své zástupce rodiče, pedagogičtí pracovníci a zřizovatel. Tříleté funkční období dosavadní rady skončilo a bylo tedy nutné ustanovit novou.

DSCF7312
Olga Riegertová
Olga Riegertová
Za obec jako zřizovatele školy jmenoval starosta Nelahozevsi Josef Kebrle do školské rady počátkem prosince Olgu Riegertovou, zastupitelku za sdružení Otevřená Nelahozeves. “Ráda bych jako zástupce zřizovatele byla alternativním kontaktem pro rodiče, pokud by se se svými problémy z jakýchkoli důvodů nechtěli obrátit přímo na zástupce školy,” říká Olga Riegertová, profesí manažerka Ústavu jaderného výzkumu Řež. “V rámci svých dosavadních znalostí z oblasti školství chci napomáhat udržení dobrého jména naší školy a podílet se na jejím rozvoji. I přes narůstající počet žáků je třeba udržet rodinnou atmosféru školy, kdy se žáci učí vzájemné spolupráci a úctě k dospělým, ke svým vrstevníkům i k sobě samému.” Podle Olgy Riegertové je důležité, aby ve škole zůstala zachovaná dobrá atmosféra mezi pedagogy, jejich spokojenost a motivace. “Pozitivní nálada se pak odráží i ve výuce,” upozorňuje zastupitelka. Zároveň hodlá v rámci své nové pozice kontrolovat, zda jsou naplňovány školní vzdělávací programy školy a družiny. Ve své profesní dráze má praxi i z oblasti školství a zkušenosti se zájmovou činností dětí. V současné době má ve škole syna, který chodí do druhé třídy.

cizkova
Hana Čížková
Hana Čížková
O pár týdnů dříve si rodiče v tajné volbě zvolili za svou zástupkyni Hanu Čížkovou. “Mohu nabídnout dlouholeté zkušenosti pedagogického pracovníka na vysoké škole,” říká nová členka rady, která patnáct let vyučuje geofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Třetím rokem působí též přímo v Základní škole Nelahozeves jako lektorka Feuersteinovy metody, která rozvíjí v dětech schopnost učit se novým věcem. Pro školu nachází jen slova chvály. “Oceňuji velmi přátelskou atmosféru školy, individuální a vysoce profesionální přístup k dětem i komunikaci s rodiči.” Hana Čížková vyzdvihuje též moderní metody výuky a otevřenou komunikaci s dětmi. Její děti školu navštěvují od roku 2006, v současné době má ve třetí třídě svého nejmladšího syna.

DSCF2268
Milena Vovsová
Milena Vovsová
Za pedagogické pracovníky bude ve školské radě nadále působit Milena Vovsová, zástupkyně ředitelky a v současnosti třídní učitelka spojeného třetího a čtvrtého ročníku. Milena Vovsová kromě jiného vede i Taneční soubor Neláček. Je též předsedkyní kralupského Kruhu přátel Prahy.

Milena Vovsová je zároveň jediná, která ve školské radě pokračuje z minulého funkčního období. Za zřizovatele dosud v radě zasedal bývalý zastupitel Stanislav Kuchta, za rodiče Monika Hájková.

Školská rada umožňuje rodičům a pedagogům podílet se společně se zřizovatelem na správě školy. Vyjadřuje se k řadě dokumentů týkajících se chodu školy, jako je vzdělávací program, pravidla hodnocení žáků, výroční zpráva, zprávy školní inspekce či rozpočet školy. U některých dokumentů má stanovisko školské rady pouze doporučující charakter, jiné ale přímo podléhají jejímu schválení. Školská rada má též právo navrhnout zřizovateli odvolání ředitelky školy i uprostřed jejího funkčního období.

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.