Skládka Uhy -

Při rozhodování v referendu pomůže mimořádný zpravodaj

logo-zpravodaj Ve středu se objevilo ve schránkách obyvatel Nelahozevsi mimořádné číslo Nelahozeveského zpravodaje, které je celé věnováno problematice blížícího se místního referenda o rozšíření Skládky Uhy – a samozřejmě i skládce samotné. Jeho cílem je dle úvodního redakčního slova na jednom místě shrnout všechny podstatné informace a názory, které mohou posloužit obyvatelům Nelahozevsi při rozhodování v referendu.

Referendum o rozšíření Skládky Uhy

Referendum o rozšíření Skládky Uhy se uskutečnilo v pátek 15. února 2013. Otázka, která byla v referendu položena, zněla:

Souhlasíte s rozšířením skládky komunálního odpadu na katastrální území Nelahozeves?

Malá domů za skládku

Dnes (15.1.2013) měla být na tomto místě omluva pana Adriána Andrejčíka z Lešan, který mě 22. 12. 2012 veřejně nařkl z toho, že jsem od firmy .A.S.A. přijal úplatek.

Zastupitelstvo referendum o skládce nevyhlásí

DSCF2588

Pavel Matoušek, Petra Urbanová, Josef Kukla (na snímku) a Eliška Brázdová zvedli ruku pro referendum. K jeho vyhlášení chyběl jediný hlas.
Zastupitelstvo obce na svém dnešním zasedání rozhodlo, že referendum, ve kterém by občané Nelahozevsi vyjadřovali svůj názor na plánovanou skládku, nevyhlásí. Návrh přípravného výboru Občanského sdružení Nelahozeves (OsN) podpořili pouze čtyři z devíti zastupitelů. OsN se teď může konání referenda dožadovat u soudu.

Nechcete skládku v Uhách ani v Nelahozevsi? Nemusíte mít ani jednu

IMG 7557

Skládka Uhy
Po zveřejnění záměru V. etapy skládky v katastru obce Uhy, která má být dle .A.S.A. údajnou náhradou za IV. etapu v Nelahozevsi, mohou být odpůrci skládky znejistěni: nebylo by přece jen lepší v referendu hlasovat pro skládku v Nelahozevsi, z níž by obec měla aspoň nějaké peníze, když alternativou je jen skládka o půl kilometru dál v Uhách, z níž Nelahozeves nebude mít nic? Takto ale otázka nestojí.

S .A.S.A. na věčné časy

DSCF6305

Celý tento prostor až po horizont má v úmyslu postupně obsadit .A.S.A. Fotografie je pořízena z Dvořákovy stezky na úpatí hleďsebského lesa. Vpravo v pozadí je stávající Skládka Uhy.
Na rozpor záměru IV. etapy Skládky Uhy s územním plánem Nelahozevsi, který již rok brzdí rozšíření skládky na území naší obce, zareagoval vlastník skládky, společnost .A.S.A., dvěma aktivitami. Kromě žádosti o změnu územního plánu, která by rozšířila potenciální skládkové území asi na desetinásobek plochy současné skládky, nyní .A.S.A. předložila také záměr V. etapy skládky. Ten je přitom situován opět do katastru sousední obce Uhy. Budou-li oba záměry úspěšné a rozšíření skládky na území obce nezabrání připravované referendum, znamená to, že .A.S.A. bude v naší obci působit déle, než přesahuje délka života dnes narozených občánků Nelahozevsi.

Půjdou občané Nelahozevsi v lednu k referendu o skládce?

DSCF6271

Skládka Uhy - III. etapa.
Paralelně s probíhajícím územním řízením na rozšíření Skládky Uhy, kterým se v tuto chvíli zabývá středočeský krajský úřad na základě odvolání Občanského sdružení Nelahozeves, se možná brzy rozjede další proces, který může majiteli skládky, společnosti .A.S.A., přidělat vrásky na čele. Členská schůze Občanského sdružení Nelahozeves (OsN) se totiž minulý týden usnesla, že se pokusí v obci vyvolat referendum o budoucnosti skládky.

Občanské sdružení Nelahozeves opět zabrzdilo rozšíření Skládky Uhy

IMAG0242

Není to spíš obráceně?
Územní rozhodnutí pro rozšíření Skládky Uhy do katastru Nelahozevsi je nezákonné a mělo by být zrušeno. To je názor Občanského sdružení Nelahozeves (OsN), které dnešního dne podalo proti rozhodnutí odvolání. Odvolání má odkladný účinek, územní rozhodnutí vydané kralupským stavebním úřadem tedy v tuto chvíli neplatí a o odvolání bude rozhodovat krajský úřad.

Skládka Uhy dostala posvěcení od stavebního úřadu. Vyhráno ale zatím nemá

Záměr rozšíření Skládky Uhy o IV. etapu máDSCF6270

Skládka Uhy III. etapa.
za sebou další důležitý milník. Kralupský stavební úřad dnes na úřední desce zveřejnil územní rozhodnutí, které je jednou z klíčových podmínek pro zahájení provozu další etapy skládky. Rozhodnutí není pravomocné a už teď je jisté, že minimálně Občanské sdružení Nelahozeves vůči němu podá odvolání.

Referendum

IMG 5295

Skládka Uhy
Tento článek je o tom, že teď po dlouhé době má každý z vás šanci ovlivnit, jestli bude v Nelahozevsi skládka... hlasujte v anketě na Nelahozeves.info, jestli chcete referendum.

Vodohospodář Martin Jakoubek reaguje na články zveřejněné na Nelahozeves.info

V uplynulých týdnech vyšlo na portálu Nelahozeves.info několik článků, v nichž je zmiňována osoba vodohospodáře Martina Jakoubka, který vypracoval pro obec Nelahozeves několik odborných posudků týkajících se problematiky dešťové kanalizace, podzemních vod či plánovaného rozšíření Skládky Uhy o IV. etapu.

Martin Jakoubek dnes poskytl portálu Nelahozeves.info své vyjádření k některým informacím zveřejněným v jednotlivých článcích. Jeho vyjádření uveřejňujeme v plném znění včetně reakce autora příslušných článků.

Jednání s .A.S.A. - oficiální sdělení Obecního úřadu Nelahozeves

Dne 21. 2. byla zahájena jednání o budoucnosti záměru společnosti .A.S.A. spol s r. o. Na prvním jednání, které se uskutečnilo v Ďáblicích, byla projednána dílčí část připomínek obce a zpracovatele odborného posudku k původní projektové dokumentaci DUR (dokumentace k územnímu řízení).

Je Skládka Uhy v havarijním stavu?

rybnicek

Rybníčkem to začalo.
Začalo to nevinně. V létě minulého roku vedení obce začalo řešit problém rybníčku a pramenního vývěru v ulici U Žlábku v části obce Hleďsebe, jelikož čerpadlo, které vyvěrající vodu odvádí do dešťové kanalizace pod železniční tratí, jede prakticky nepřetržitě a v kombinaci s nefunkční vsakovací jímkou hrozí, že přetížené zařízení vypoví poslušnost a vyvěrající podzemní voda se začne nekontrolovaně rozlévat.

Na konci analýzy, kterou pro obec vypracoval hydrolog Martin Jakoubek, je podezření na havarijní stav dnes již uzavřené I. etapy Skládky Uhy.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.