• Titulní stránka

Sedm týdnů prázdnin ve školce části rodičů vadí, jiní to chápou

DSCF4190
Mateřská škola v Zagarolské ulici
Mateřská škola v Zagarolské ulici
V létě bude Mateřská škola Nelahozeves otevřena pouze první dva týdny v červenci, po zbylých sedm týdnů bude zavřeno – a části rodičů se to nelíbí. Jak ale upozorňuje ředitelka školky Ilona Sedlářová, žádné námitky proti tomuto rozhodnutí ze strany rodičů nezaznamenala.

Její slova potvrzuje i starostka Nelahozevsi Petra Urbanová. “Rodiče měli k dispozici informace týkající se prázdninového provozu necelé dva měsíce a nikdo z nich o prodloužení provozu školky nepožádal,” konstatovala starostka.

Někteří rodiče v orientačním průzkumu přesto dali najevo, že se jim sedmitýdenní školní prázdniny nezamlouvají. Většina rodičů má čtyři nebo pět týdnů dovolené, a má-li úplná rodina (o matkách-samoživitelkách nemluvě) pokrýt sedm týdnů prázdnin a nemá k dispozici “hlídací” prarodiče, nezbývá rodičům, než se na dovolené s dětmi vystřídat. “Společných dní o dovolené si pak rodina moc neužije,” říká například Olga Riegertová. Další možností je využít služeb nějakého komerčního zařízení, což si ale může dovolit jen málokdo. Například školka v kralupském AZ Centru přijde na 2 350 Kč týdně, v dětském centru Človíček ve Velkých Přílepech zaplatíte za týdenní pobyt dítěte 2 900 Kč.

“Kam mají dát rodiče děti, když nemají hlídání?” ptají se například Pituchovi. “Nemám kam dávat syna. Nemám tolik dovolené, abych mohla být měsíc nebo dva v kuse doma,” stěžuje si Romana Pondělíčková. Obdobně reagují další rodiče.

IMG 5227
Tam, kde je jeden z rodičů z různých důvodů doma, pochopitelně delší prázdniny nejsou vnímány jako velký problém. “Vzhledem k tomu, že jsem na mateřské, tak mi to nevadí,” říká například Kristýna Drahozalová. Zároveň však chápe situaci rodin, které jsou na tom jinak. “Nedokážu si ani představit, co bych dělala, kdybych nebyla na mateřské dovolené a musela chodit do zaměstnání.” Podobně hovoří Šárka Rosová-Váňová: “V tuto chvíli se díváme na situaci s prázdninovým uzavřením školky s nadhledem. Situace se ovšem rapidně změní, pokud budu v práci.”

Řada dalších rodičů ale postup ředitelky hájí. “Některé školky mají o prázdninách zavřeno úplně, a když kdokoliv kompetentní rozhodne o dnech provozu navíc, tak je to milý bonus pro rodiče,” myslí si Martin Zach. Jiní rodiče upozorňují, že školka bude zavřená podobně dlouho, jako tomu bylo dříve.

V době, kdy mateřskou školu řídila Ivana Janovská, bylo obvykle otevřeno dva týdny v červenci a pak jeden či dva týdny na konci srpna. V srpnu však občas bývalo ve školce jen několik málo dětí, přestože původně avizovaný zájem ze strany rodičů byl mnohem vyšší. Na tuto zkušenost odkazuje i Petra Urbanová: “Praxe bývá taková, že o místo o prázdninách rodiče zpočátku stojí, pak děti nakonec odhlašují a ve školce zbývají děti matek na rodičovské dovolené,” upozorňuje starostka. “Obec je schopna pokrýt vyšší provozní náklady na to, aby byla školka otevřena částečně i o prázdninách, za předpokladu, že bude využita.”

Sedm týdnů prázdnin navíc ve srovnání s okolními obcemi není nic výjimečného. Naprosto stejný prázdninový provoz chystá například mateřská škola v Libčicích nad Vltavou nebo v Holubicích. V řadě blízkých obcí pak budou školní prázdniny ještě delší. Například v Dolanech bude mateřinka zavřená s výjimkou prvního prázdninového týdne až do konce srpna. Na celé prázdniny se uzavře mateřská škola v Úžicích, totéž pravděpodobně čeká školku v Zákolanech.

DSCF2107
Halloween v mateřské škole (2012)
Halloween v mateřské škole (2012)
Naproti tomu ve Velvarech budou prázdniny trvat jen pět týdnů, školka se znovu otevře už 19. srpna. Celý srpen mívá obvykle otevřeno mateřinka ve Veltrusích (letos bude provoz omezenější kvůli plánované rekonstrukci vodovodního potrubí). Veltrusy jsou počtem obyvatel srovnatelné s Nelahozevsí, Velvary jsou zhruba dvakrát větší.

V Kralupech nad Vltavou je prázdninový provoz zajišťován tak, že je po celé prázdniny otevřena vždy jedna školka. Ta však dle vyjádření mluvčí kralupské radnice Lenky Moravcové sotva pokryje poptávku kralupských dětí. Obdobně se vyjádřila i většina ředitelek dalších okolních školek: šance na umístění dítěte z Nelahozevsi je téměř nulová.

Povinnost zajistit na žádost rodičů umístění dítěte do jiné školky byla zrušena v roce 2006. Zákonný požadavek totiž často nebylo možné v praxi splnit, neboť každá školka rozhoduje o svém provozu nezávisle a není povinna na prázdniny přijímat děti z jiných mateřských škol. “Povinností zřizovatele sice není otevřít zařízení o prázdninách, ale je třeba občanům – rodičům dětí v obci pomoci. Tato služba je především pro ně. To by si měl zřizovatel uvědomit,” upozorňuje ale další z rodičů Radek Modes. Podle jeho názoru nejsou žádné technické ani personální překážky, které by bránily otevřít školku alespoň o dva týdny déle.

Rozhodnutí Ilony Sedlářové je však pro letošní rok podle všeho definitivní. “Pro příští letní prázdniny bude toto téma zřejmě součástí první třídní schůzky po otevření školky,” ujišťuje ředitelka a dodává, že při plánování prázdninového provozu příští rok se bude snažit přizpůsobit zájmu rodičů.

 

Provoz mateřské školy o prázdninách upravuje vyhláška č. 14/2005 Sb. v § 3 odst. 1:

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu.

Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem (živnostenský zákon) v době omezení nebo přerušení provozu.

Autor článku děkuje všem rodičům, kteří byli ochotni přispět svým názorem. V zájmu únosností délky článku bohužel nebylo možné dát prostor všem. Proto bylo vybráno jen několik vyjádření, která dostatečně reprezentují celé názorové spektrum. Ze stejného důvodu musely být některé příspěvky kráceny.

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.