Sbor dobrovolných hasičů Nelahozeves

hasici-logo2
Sbor dobrovolných hasičů Nelahozeves je sdružení obyvatel Nelahozevsi, jehož primárním cílem je ochrana osob a majetku v obci Nelahozeves v souvislosti s požáry, povodněmi či jinými živelnými pohromami a dalšími obdobnými událostmi. Sbor dobrovolných hasičů je formálně základní jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele sboru stojí starosta, kterým je Jan Hrdina.

Vedle sdružení působí v obci Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jejímž zřizovatelem je obec. Jejím velitelem je Jan Gregor.

Historie

Dobrovolní hasiči mají v Nelahozevsi dlouhou tradici - první dobrovolný hasičský sbor byl v obci založen již v roce 1909. V průběhu této dlouhé historie se nelahozeveští hasiči podíleli na likvidaci několika požárů v obci, pracovali na nejrůznějších brigádách, organizovali plesy, věnovali se osvětě a okresním hasičským soutěžím. Počet členů se v průběhu desetiletí pohyboval obvykle mezi dvaceti a čtyřiceti.

praga
Historické vozidlo Praga RN z roku 1953 a stříkačka Škoda PS-12 v garáži hasičské zbrojnice v Nelahozevsi.
Historické vozidlo Praga RN z roku 1953 a stříkačka Škoda PS-12 v garáži hasičské zbrojnice v Nelahozevsi.
V roce 1956 získali hasiči nové vozidlo Praga RN, které je dodnes v provozuschopném stavu, stejně jako motorová stříkačka ze stejné doby. Oba stroje byly dokonce využity pro záchranné práce při povodních v roce 2002.

V roce 1984 Místní národní výbor přidělil hasičům budovu, která sloužila jako konírna, dílna a garáž a která jako jediná nebyla zbourána při rozsáhlé rekonstrukci centra Nelahozevsi v první polovině 80. let. Tuto budovu v následujících letech hasiči formou brigád upravili do současné podoby hasičské zbrojnice. Druhá, o mnoho menší hasičská zbrojnice se nachází v Lešanech. I ta byla postupně zrekonstruována díky hasičským brigádám.

Po listopadu 1989 hasičský sbor v obci dočasně zaniknul.

Obnovení činnosti

Dobrovolný hasičský sbor obnovil činnost 2. dubna 2010, kdy v prostorách hasičské zbrojnice proběhla ustavující schůze nového sboru. Starostou obnoveného sboru se stal Radek Modes. Mezi zúčastněnými byli i pamětníci původního hasičského sboru z předlistopadových let - Stanislav Kuchta a Václav Křišťan.

Obnovený hasičský sbor vzápětí začal v obci organizovat celou řadu akcí. Obnovil tradici hasičského bálu či hasičských čarodějnic, pravidelně pořádá akce pro děti, jeho členové se zúčastňují brigád i hasičských soutěží, kde již zaznamenali i první úspěchy.

skoda
Zásahové vozidlo nelahozeveských hasičů.
Zásahové vozidlo nelahozeveských hasičů.
V rámci sboru hasičů působí také kroužek pro malé hasiče nazývaný Soptíci.

Obnovený sbor vedl v letech 2010 - 2015 Radek Modes. Od června stojí v čele sboru Jan Hrdina.

Zásahová jednotka

V roce 2004 obec formálně zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), která se měla stát standardní součástí záchranného systému. Jejím velitelem jmenovala Stanislava Kuchtu. Jednotka však nezahájila činnost a časem se na její založení zapomnělo. Existence jednotky vyšla najevo znovu až v listopadu 2011, kdy byla znovunalezena

pdf
zřizovací listina.

Činnost jednotky pak byla obnovena počátkem roku 2012, kdy starostka Nelahozevsi Petra Urbanová odvolala Stanislava Kuchtu z funkce velitele, kterou fakticky nevykonával, a na jeho místo jmenovala Jana Gregora. Zástupcem velitele se stal Radek Modes, dalšími členy jsou v současné době Miloslav Kotrč, Radek Hruška, Petr Richtrmoc a Jiří Hájek.

Od roku 2012 je zásahová jednotka standardní součástí hasičského záchranného systému a je zařazena v

pdf
poplachovém plánu obce Nelahozeves a sousedních obcí.

Technika

Vedle stále funkčního vozidla Praga RN z roku 1953 a motorové stříkačky Škoda PS-12 disponují nelahozeveští hasiči dvěma staršími trambusy Škoda RTHP, které postupně renovují.

Zásahy

Obnovený hasičský sbor již krátce po svém vzniku absolvoval dva ostré zásahy - hašení seníku v Lešanech v létě 2010 a pomoc při řešení kalamitní situace po záplavách v Lešanech dne 14. srpna 2010. To se opakovalo o dva roky později, 10. září 2012, kdy se Nelahozevsí přehnala obrovská průtrž a zatopila několik domů a zahrad. Hasiči ve večerních hodinách na několika místech v obci odčerpávali vodu ze sklepů a pomáhali řešit další problémy související s bleskovými záplavami.

Dosud největší sérii zásahů absolvovali hasiči při povodních v červnu 2013. kdy v průběhu jednoho týdne zasahovali na několika místech v obci. Zajišťovali mj. odčerpávání sklepů, výstavbu hráze v Zagarolské ulici či dezinfekci zatopených lokalit. Významnou pomoc poskytli i sousedním Starým Ouholicím.

Kontakty

house Kralupská 20, 277 51 Nelahozeves
phone

777 681 581

website

www.hasici-nelahozeves.cz

email

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FaceBook

SDH Nelahozeves na Facebooku

Další informace

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence