S trvalým pobytem v obci můžete vydělat na svozu odpadů

P 20160311 155557
Zastupitelstvo na zasedání 30. listopadu projedná mimo jiné návrh nových poplatků za svoz odpadů, které mají platit od příštího roku. Poplatky se mají sice nominálně zvýšit, lidé s trvalým pobytem v obci si ale podle návrhu ve skutečnosti výrazně polepší.

Základní poplatek za týdenní svoz nejběžnější 120litrové popelnice na směsný odpad se má zvýšit ze současných 1 500 Kč na 2 000 Kč. Stoupnout má i poplatek za svoz bioodpadu – u 120litrové popelnice ze současných 550 Kč na 700 Kč, u 240litrové popelnice z 850 Kč na 1 000 Kč.

Poplatky by si ale většina domácností mohla snížit až na nulu či dokonce do záporu – to znamená, že za svoz odpadů by lidé ještě dostávali od obce peníze. Vedení obce chce totiž podle návrhu poskytnout dotaci ve výši 1 000 Kč každému obyvateli s trvalým pobytem v obci (osamoceně žijící senior nad 65 let může získat dotaci ve výši 2 000 Kč). Podmínkou je, že si daná domácnost převezme od obce bezplatně popelnici na papír či plasty (nebo obě). U bytových domů, v nichž je více bytových jednotek, postačí jedna popelnice na tříděný odpad na celý dům.

Další bonus může domácnost získat v případě, že ve svozovém termínu pro směsný (netříděný) odpad nenechá popelnici vyvézt. Za každý takový neuskutečněný vývoz směsného odpadu by obec zaplatila domácnosti 37 korun za každého trvale žijícího obyvatele v dané domácnosti. Jedná se o obdobu dosavadního bonusového programu, v němž je možné dosud získat 25 Kč za každý neuskutečněný výsyp. Nově navrhovaná verze bonusového programu tedy bonus výrazně zvyšuje a také jej násobí počtem členů domácnosti. Na druhou stranu se mírně zvyšuje minimální počet výsypů, který musí domácnost ročně zaplatit, a to ze sedmnácti na dvacet. Smyslem minimálního počtu výsypů je zabránit tomu, aby se lidé ve snaze získat co největší bonus nezbavovali komunálního odpadu nelegálně.

Tarif za dvoutýdenní svoz směsného odpadu má být zrušen, neboť kýženého efektu lze podle starosty Jakuba Bryndy (Pro Nelahozeves) dosáhnout i kombinací týdenního svozu společně s bonusovým programem.

Příklad: Čtyřčlenná domácnost (dva dospělí, dvě děti) s trvalým pobytem v obci Nelahozeves zaplatí za svoz směsného odpadu standardní poplatek 2 000 Kč ročně. Popelnici si nechá vyvážet jednou za dva týdny, za rok tedy ušetří 26 svozů. Za každého člena domácnosti tak za každý uspořený svoz obdrží 37 Kč, takže celkem 4 lidé × 26 ušetřených svozů × 37 Kč/svoz = 3 848 Kč. Dále domácnost dostane paušální bonus ve výši 4 lidé × 1 000 Kč/osoba = 4 000 Kč.

Celková bilance domácnosti tedy činí:

Poplatek za svoz odpadu

 2 000 Kč

Bonus za neuskutečněné svozy       

 –3 848 Kč

Paušální bonus

 –4 000 Kč
Celkem     
–5 848 Kč

Domácnost tedy při splnění podmínek obdrží od obce za svoz odpadu a za třídění 5 848 Kč za rok, tj. 1 462 Kč za jednu osobu s trvalým pobytem v obci.

Návrh vychází z filozofie již vícekrát prezentované vedením obce. Za každého obyvatele s trvalým pobytem v Nelahozevsi totiž obec získává ze státního rozpočtu podíl z daňového výnosu ve výši přesahující 10 tisíc korun. Popsaným mechanismem chce tedy obec obyvatele obce motivovat, aby zde měli trvalý pobyt. Tím se obci zvýší daňový výnos, jehož menší část „vrátí“ lidem ve formě odpadového bonusu.

Vedení obce si od navrhovaného mechanismu slibuje též vyšší míru třídění odpadu, což by obci umožnilo dosáhnout na takzvanou třídicí slevu – novinku v připravovaném zákoně o odpadech, která umožní ušetřit na skládkovném těm obcím, které vytřídí dostatečně velké množství odpadu.

Mezi další dílčí změny patří změna splatnosti poplatků za odpady, která se má posunout zpět na konec března.

(mm)

Komunální odpady, Zpravodaj 2020/6

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence