• Titulní stránka

Rozpočet prošel beze změn, poplatky za odpad se zvyšovat nebudou

RO-RGB.gifZastupitelstvo na svém posledním letošním zasedání schválilo rozpočet obce na rok 2013. Rozpočet prošel beze změny v podobě, v jaké byl před třemi týdny navržen starostkou Petrou Urbanovou.

O rozpočtu se vedla pouze krátká diskuse vyvolaná starostou hasičů Radkem Modesem, který se dotazoval, z jakého důvodu je pro dobrovolnou požární ochranu vyčleněno pro příští rok o 70 tisíc korun méně oproti současnému rozpočtu na rok 2012. Ekonomka úřadu Sylva Veličová vysvětlila, že pod touto rozpočtovou kapitolou se nachází nejen výdaje na zásahovou jednotku, ale i na provoz hasičské zbrojnice a také na sbor dobrovolných hasičů jako občanské sdružení, kterému budou peníze přiděleny až počátkem příštího roku. Obdobná situace nastala i letos, kdy k původním 170 tisícům na hasiče přibylo v dubnu po rozdělení dotací spolkům dalších 30 tisíc.

xlsSchválený rozpočet na rok 2013[53.5 KB]

Zvýšení poplatku za svoz odpadu neprošlo

Zastupitelstvo kromě rozpočtu schválilo i novou vyhlášku o místním poplatku za odpady. Dosud obyvatelé Nelahozevsi platili 500 Kč ročně, starostka Petra Urbanová chtěla poplatek zvýšit na 600 Kč, neboť stávající poplatek nepokrývá náklady na sběr a svoz netříděného odpadu, které za rok 2011 činily 553 Kč na osobu (cca milion korun celkem). Tento návrh však společně se starostkou podpořila pouze Eliška Brázdová, všichni ostatní zastupitelé naopak podpořili protinávrh Pavla Matouška, aby byl poplatek ponechán v současné výši. Poplatek se tedy nemění. Stejně tak zůstává v platnosti snížená sazba poplatku ve výši 400 Kč pro osoby starší 70 a mladší 15 let a dále pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Fyzická osoba od 15 do 70 let s pobytem v obci (včetně cizinců) 500 Kč ročně
Vlastník nemovitosti s trvalým pobytem mimo obec, pokud v nemovitosti není nikdo hlášen 500 Kč ročně
Fyzická osoba do 15 let a nad 70 let 400 Kč ročně
Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P 400 Kč ročně

Místní poplatek za odpady se skládá ze dvou částí. První tvoří částka za tříděný odpad, která nesmí překročit 250 Kč na jednu fyzickou osobu za kalendářní rok. Druhou část místního poplatku obce stanovují na základě svých skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu. Tato složka činila dosud také nejvýše 250 Kč ročně, ale novela zákona o místních poplatcích, kterou letos přijal parlament, umožňuje obcím od příštího roku tuto část poplatku zvýšit až na 750 Kč.

Novinkou je i to, že obce mohou začít vybírat poplatky za odpady i od cizinců, kteří mají v České republice povolení k dlouhodobému pobytu. Tomu byl přizpůsoben i text schválené vyhlášky.

Vyhláška dále zavádí penále – kdo poplatek nezaplatí do 31. března, bude mu automaticky zvýšen o 50 %.

(mm)

Rozpočet

Komentáře   

0 #5 Radek Modes 2012-12-20 16:37
Máš pravdu Miloši,
ve změně rozpočtového opatření to je, ale proč to je mi záhadou. Tak neziskovky a spolky jsou i ostatní - třeba sportovní kluby u nás ve vsi. Ty peníze jsou ale stejně jedny, všechny padly na phm, na soutěže, na děti a z velké části na opravu obecní techniky, nejraději bych kdyby to obec chápala, že je to její a my jsme banda, která to dělá zadarmo a potřebujeme jen na provoz a náhradní díly. Jinak to není. Tak potom mi bude jedno, jestliže se to zaúčtuje tam či onam. Samozřejmě že vím, že účetní osnova je jasná.
Citovat
0 #4 Miloš Mojžiš 2012-12-20 16:09
Mýlíš se, Radku. Když v dubnu letošního roku zastupitelstvo rozdělilo peníze spolkům, tak 30.000 Kč pro SDH Nelahozeves se promítlo právě do položky 5512. Stáhni si rozpočtové opatření zde: nelahozeves.info/.../... a vyhledej si 5512. V rámci druhového třídění bylo těchto 30.000 Kč zařazeno do položky 5229, což jsou neziskovky a spolky. A tak to říkala i paní Veličová na zasedání. Nevím, jak to dělají v jiných obcích, ale podle mne to je zařazeno správně. Samozřejmě chápu tvé obavy, že lidé nebudou umět rozlišit jednotlivé části této rozpočtové položky, ale obec se musí řídit vyhláškou o rozpočtové skladbě.
Citovat
0 #3 Radek Modes 2012-12-20 15:10
Taky jsem se ozval na zastupitelstvu, protože pod to schovávají všechno, ale není to pravda. Pro SDH 30 tisíc nemá s paragrafy nic společného, je to na činnost spolku a není to na hasičské potřeby, jen na provoz a činnost. To konečně dokládá i vyúčtování, které předkládám každý rok na obec. Paní Veličová neříkala, že ty peníze jsou v tomto zahrnuty a ani být nemohou, jsou z těch 310 tisíc. Všude to tak na ostatních obcích je, SDH se do hasičských výdajů nepočítá. Stejně jako ČVS, ČRS nebo MS.
Citovat
0 #2 Miloš Mojžiš 2012-12-20 14:31
V rozpočtu na rok 2012 bylo v paragrafu 5512 "Dobrovolná požární ochrana, jednotka SDH" původně 170 000 Kč. V dubnu tam přibylo dalších 30 000 Kč pro SDH. V článku je uvedeno vyjádření paní Veličové, z nějž jasně vyplývá, že v této položce není zdaleka jen SDH jako spolek, ale i další položky související s požární ochranou. Nevím, co bych měl v článku opravovat - je možné, že se ti seskupování těchto výdajů do jedné položky nelíbí, ale já jsem rozpočet opravdu nesestavoval.
Citovat
0 #1 Radek Modes 2012-12-20 13:12
Pod rozpočtovou položku jménem Požární ochrana jsou vždycky všude ze zákona začleňovány pouze přímé položky, související se zákonem č. 133/1985 sb., které musí obec vynaložit. Tzn. hasící přístroje, požární technika, vybavení JSDH obce a náklady na protipožární prostory - zbrojnice. V Nelahozevsi je požární zbrojnice zároveň oddací a volební místnost, půjčovna pro svatby a oslavy za 500,- Kč na téměř týden a také klubovna od věřících po ďaury. Nelíbí se mi tam také společné náklady na technickou službu. Vypadá to pak že hasiči hodně stojí. Na techniku a na její opravy nemá obec vyčleněno nic. Pro spolek jdou peníze odjinud, jdou ze 310 tisíc pro spolky v obci, takže Milošku nemystifikuj a koukej to opravit. Pro SDH nic nepřibylo, rok předtím jsme dostali 70 tisíc, loni již jen 30, takže ubylo. Radek
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.