• Titulní stránka

Rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet

xlsxSchválený rozpočet - oficiální verze Schválen na zasedání zastupitelstva 18. prosince 2014
pdf
Schválený rozpočet - položkové znění
Podrobnější členění schváleného rozpočtu
pdf
Rozpočtové opatření č. 1
Schváleno na zasedání zastupitelstva 12. února 2015. Zohledňuje úpravy příjmů ze státního rozpočtu.
pdf
Rozpočtové opatření č. 2
Schváleno na zasedání zastupitelstva 24. března 2015. Zohledňuje zejména investiční priority obce na rok 2015.
Rozpočtové opatření č. 3  
Rozpočtové opatření č. 4
 
Rozpočtové opatření č. 5

Příjmy:

  • POL 1121 Daň z příjmů právnických osob - prozatimní pokles daňových příjmů o 200.000,- Kč
  • POL 1333 Poplatky za uložení odpadů - prozatimní pokles příjmů ze skládky o 250.000,- Kč
  • POL 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - pokles o 689 .000,-Kč, které jsme obdrželi na konci roku 2014 a tudíž byly zaúčtovány do rozpočtu r. 2014, částka zůstala ve financování
  • POL 4513 Investiční přijaté transfery ze SF- pokles o 73.358,-Kč (dotace na zateplení MŠ Zagarolská)

Výdaje:

  • PAR 2212 POL 5171 Silnice - opravy a udržování (možná rezerva) - nutno rozhodnout o tom, která ulice bude opravena
  • PAR 2321POL5171 Odvádění a čištění odpadních vod - opravy a udržování, 864.636,- Kč (výdaj, který byl rozpočtován v loňském roce a proběhl na začátku ledna 2015), v r. 2015 rozpočtováno pouze 280.000,-Kč, rozdíl byl ve financování (navýšení výdajů o cca 580.000,Kč)
  • PAR 3745 POL 5137 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - drobný hmotný dlouh.majetek (možná rezerva z původních 200.000,- Kč)

Návrh rozpočtu

pdf
Návrh rozpočtu

Vyvěšen na úřední desce obce dne 2. prosince 2014.

xlsxNávrhj rozpočtu převedený do Excelu  
pdf
Návrh rozpočtu v podrobném členění
Vyvěšen na oficiálních stránkách obce
xlsxNávrh rozpočtu v podrobném členění převedený do Excelu Zahrnuje též pozměňovací návrhy finančního výboru
pdf
Důvodová zpráva finačního výboru
Odůvodnění pozměňovacích návrhů

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence