• Titulní stránka

Rozpočet na rok 2014

pdf
Návrh rozpočtu[512 KB] (oficiální verze - scan)

xlsxNávrh rozpočtu[12.8 KB] (převedený do Excelu)

Vyvěšen na úřední desce obce dne 22. listopadu 2013.

pdf
Prezentace rozpočtu[6 MB]
Podkladová prezentace o rozpočtu promítaná na zasedání zastupitelstva 16. prosince 2013. Pořízeno fotoaparátem.
pdf
Schválený rozpočet[4.35 MB]
Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva 16. prosince 2013.
pdf
Rozpočtové opatření č. 1
Schváleno na zasedání zastupitelstva 5. března 2014. Zabývá se rozdělením daru společnosti .A.S.A.
pdf
Rozpočtové opatření č. 2
Schváleno na zasedání zastupitelstva 17. března 2014. Přesouvá prostředky z likvidace skládky v Lešanech na pasportizaci budov a na vypracování studie proveditelnosti areálu základní školy.
pdf
Rozpočtové opatření č. 3
Schváleno na zasedání zastupitelstva 18. června 2014. Velké množství drobnějších změn.
pdf
Rozpočtové opatření č. 4
Schváleno na zasedání zastupitelstva 9. září 2014. Rozdělení prvních příjmů ze skládky (2 miliony korun).
Rozpočtové opatření č. 5  
Rozpočtové opatření č. 6  
Závěrečný účet

pdf
Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 20141.25 MB

Přílohy:

 • Příloha 1:
  pdf
  Plnění příjmů a výdajů, pohledávek a závazků, aktiv a pasiv
 • Příloha 2:
  pdf
  Meziroční srovnávací tabulky (2012 - 2014)
 • Příloha 3:
  pdf
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 • Příloha 4:
  pdf
  Výkaz zisku a ztráty
  • pdf
   Příloha
  • pdf
   Rozvaha
 • Příloha 5:
  pdf
  Dotace a transfery
 • Příloha 6:
  pdf
  Ffinanční vypořádání se SR a ÚSC
 • Příloha 7:
  pdf
  Účetní závěrka ZŠ Nelahozeves
 • Příloha 8:
  pdf
  Účetní závěrka MŠ Nelahozeves
 • Příloha 9:
  pdf
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 • Příloha 10:
  pdf
  Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření
 • Příloha 11:
  pdf
  Opatření k nápravě nedostatků a chyb

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence