Rekonstrukce mostu se opět posouvá. Problémů a otázek přibývá

Rekonstrukce mostu přes železniční trať v Nelahozevsi, která měla podle původních plánů v tuto dobu již probíhat, se opět posouvá. Posunutý lednový termín už kvůli různým komplikacím padl, aktuálně se předpokládá zahájení prací po skončení zimního období.

Vyplývá to z informací Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Informaci o posunu potvrdila také starostka Petra Urbanová na říjnovém zasedání zastupitelstva obce.

Zároveň postupně vyvstávají na povrch nejrůznější problémy a otázky.

Jednání s Českými drahami se táhnou a pravidla provozu na trati Praha–Ústí nad Labem po dobu rekonstrukce zatím stále nejsou dohodnuta, ačkoliv touto dobou už se měl současný most bourat.

Na prostoru, kde má být staveniště a otoč autobusů, se stále nachází divoká skládka. Navíc se ukázalo, že pod ní vede chráněné potrubí, které nesmí být zatěžováno těžkou technikou.

Stále není známo, kudy vlastně bude jezdit autobus, jak budou vypadat dopravní opatření v ulici Pod Strání a kudy budou jezdit nákladní automobily přivážející a odvážející stavební materiál.

Připravovaná (či spíše nepřipravovaná) dopravní opatření navíc dostávají velmi zajímavé konotace s dalšími významnými dopravními projekty v okolí, které jsou také naplánovány na příští rok a které mohou v kombinaci se zavřeným mostem v Nelahozevsi přinést úplný kolaps dopravy v Kralupech nad Vltavou.

Vedle toho se objevují čím dál větší pochybnosti o oprávněnosti celé akce. Středočeský kraj hodlá současný most zbourat a místo něj postavit nový, ačkoliv poslední diagnostický průzkum označuje stav současného mostu jako uspokojivý. Kromě toho se ukazuje, že dotace z fondů EU, kterou kraj na celou akci obdržel, byla získána na základě zkreslených a částečně dokonce nepravdivých údajů.

Úřady se navíc zdráhají poskytovat o celé akci dostatek informací. Vrcholem arogance je chování Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, která se rozhodla platnou legislativu pro jistotu zcela ignorovat.

Protože množství problémů a souvislostí je velmi mnoho, nelze všechny aspekty připravované rekonstrukce mostu vměstnat do jediného článku. Postupně tedy na toto téma vyjde několik článků, které budou zaměřeny vždy na některá z témat nastíněných výše.

Rekonstrukce nadjezdu

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.