• Titulní stránka

Radek Modes se ujal mandátu zastupitele

DSCF2616
Radek Modes na prosincovém zasedání zastupitelstva
Radek Modes na prosincovém zasedání zastupitelstva
Starosta nelahozeveských hasičů a předseda místní organizace ČSSD Radek Modes se ujal funkce člena zastupitelstva. Post získal jako první náhradník po Jaroslavu Otáskovi, který se odstěhoval z Nelahozevsi a přišel tak o zastupitelský mandát.

Prvním bodem programu prosincového zasedání zastupitelstva bylo složení slibu nového zastupitele, který je podmínkou výkonu mandátu. Text slibu zní:

 

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Podle sdělení starostky Nelahozevsi Petry Urbanové se Radek Modes stal členem zastupitelstva obce okamžikem složení slibu. Ve skutečnosti je však platným zastupitelem již déle, protože podle zákona mu mandát vznikl již den poté, co zanikl jeho předchůdci Jaroslavu Otáskovi. Složením slibu se mandát pouze stvrzuje.

 

Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. (§ 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.)

Mandát zaniká odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou. (§ 55 odst. 2 písm. b) téhož zákona)

Radek Modes se hned na prvním zasedání zastupitelstva aktivně zapojil do diskuse o návrhu rozpočtu na rok 2014. Ve svém obsáhlém vystoupení se ohradil proti návrhu starostky přesunout 10 tisíc korun z rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů Nelahozeves do rozpočtu zásahové hasičské jednotky. Sbor dobrovolných hasičů je nezávislým zájmovým sdružením a jeho předsedou je právě Radek Modes. Zásahová jednotka je naproti tomu organizační složkou obce, podléhá tedy starostce. Velitelem jednotky je Jan Gregor, jeho zástupcem je opět Radek Modes. (Podrobnosti o schváleném rozpočtu na rok 2014 přineseme v samostatném článku.)

DSCF1771-001
Bývalý starosta Jaroslav Otásek (vpravo) při závěrečné řeči před ukončením činnosti zastupitele. Po jeho levici (zprava) Stanislav Kuchta, místostarosta Josef Kukla a starostka Petra Urbanová.
Bývalý starosta Jaroslav Otásek (vpravo) při závěrečné řeči před ukončením činnosti zastupitele. Po jeho levici (zprava) Stanislav Kuchta, místostarosta Josef Kukla a starostka Petra Urbanová.
Modesův předchůdce Jaroslav Otásek ukončil svou činnost zastupitele na předchozím listopadovém zasedání, protože krátce předtím si změnil trvalý pobyt do svého nového bydliště v Chlumu u Třeboně a zastupitelstvo tak podle zákona konstatovalo zánik jeho mandátu. Ve své závěrečné řeči bývalý starosta sdělil, že motivem pro tento jeho krok bylo rozezlení z dopisu, který mu předtím zaslala starostka Petra Urbanová. V dopise označeném jako “předvolání” jej žádala, aby se “bezodkladně” dostavil na obecní úřad podat vysvětlení k výstavbě kanalizací.

“Chtěl bych poděkovat všem, kteří se mnou po ta léta spolupracovali,” uvedl v závěru svého vystoupení před zaplněným sálem Jaroslav Otásek. “Ti, kteří byli proti mně a jsou proti mně, co s nimi mám dělat? Jsou pro mě ubozí, protože to dělají způsobem, který není relevantní. Chtěl bych poděkovat vám, občanům, že jste se mnou měli trpělivost a vydrželi se mnou takovou dobu.” Nad krokem bývalého starosty následně vyjádřila lítost zastupitelka Květuše Dittrichová, která s Otáskem po dobu osmi let sdílela kancelář jako místostarostka obce.

Jaroslav Otásek svým krokem ukončil více než třicetiletou kariéru v samosprávě Nelahozevsi. Poprvé se do čela obce postavil již v roce 1981 ještě jako předseda Místního národního výboru Nelahozeves, ve funkci starosty působil až do roku 2010. Krátce pak zastával post místostarosty a poté řadového zastupitele.

(mm)

Zastupitelstvo

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence