Radek Modes byl opět zvolen starostou hasičů

DSCF3721
Velitel Jan Gregor, starosta Radek Modes a kronikářka Anna Pituchová na výroční schůzi hasičského sboru 19. ledna 2013.
Velitel Jan Gregor, starosta Radek Modes a kronikářka Anna Pituchová na výroční schůzi hasičského sboru 19. ledna 2013.
Ve slavnostní atmosféře proběhla v sobotu v restauraci U Hrušků výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Nelahozeves. Její součástí byla i volba vedení. Do funkce starosty hasičského sboru byl opětovně zvolen dosavadní starosta Radek Modes, který tak povede nelahozeveské hasiče další tři roky.

Náměstkem pro kulturu a sport se stal Michal Dvořák; ve funkci nahradil Petra Richtrmoce, který již na náměstka nekandidoval. Jan Hrdina vystřídal ve funkci náměstka pro tradici a historii Stanislava Kuchtu. Funkci velitele sboru obhájil Jan Gregor, hlavním technikem zůstává Miloslav Kotrč. Stejně tak byli ve svých funkcích potvrzeni hospodář Václav Křišťan a kronikářka Anna Pituchová.

V úvodu schůze starosta sboru Radek Modes shrnul činnost hasičů v obci za minulý rok. Připomněl úspěchy hasičů v požárním sportu, včetně mladých hasičů Soptíků. Vyjmenoval také společenské a kulturní akce, které hasiči v roce 2012 uspořádali a nebo se na nich organizačně podíleli – hasičský ples, pálení čarodějnic, Nelahozeveské máje, Pohádkový les, Hasičské loučení s prázdninami či Hasičskou mikulášskou. Zmínil se i o četných brigádách, na nichž hasiči pomáhali uklízet obec či zajišťovali údržbu budovy hasičské zbrojnice, kulturního domu či zahrady mateřské školy. Neopomněl ani hasičský dozor, který místní hasiči zajišťují na všech akcích v obci.

DSCF3752
Z výroční schůze hasičského sboru. V popředí poháry, které se nelahozeveským hasičům podařilo získat v roce 2012 v soutěžích požárního sportu.
Z výroční schůze hasičského sboru. V popředí poháry, které se nelahozeveským hasičům podařilo získat v roce 2012 v soutěžích požárního sportu.
Radek Modes ve svém projevu ocenil i spolupráci s dalšími spolky působícími v obci. V této souvislosti zmínil TJ Dynamo Nelahozeves a místní myslivecké sdružení. Dobré vztahy následně potvrdil krátkým projevem i přítomný zástupce Dynama Tomáš Behenský.

Velitel Jan Gregor ve svém vystoupení shrnul činnost obnovené zásahové jednotky a připomněl zejména její první oficiální zásah při bleskových záplavách v obci 10. září 2012.

Úspěchy kroužku mladých hasičů tentokrát členské základně namísto dospělých vedoucích prezentovali přímo dva přítomní členové Soptíků.

V roce 2013 se chtějí hasiči věnovat rozvoji odborných dovedností, plánují též přednášky pro děti v základní a mateřské škole. Během letošního roku mají hasiči v úmyslu provést kontrolu všech hydrantů v obci, pokračovat v údržbě techniky a aktivitách v požárním sportu. Chystají také řadu společenských akcí; nejbližší z nich bude hasičský ples v sobotu 16. února v kulturním domě.

Slavnostní schůze se zúčastnili i zástupci okolních spřátelených sborů. S krátkými zdravicemi vystoupili představitelé SDH Úžice, Veltrusy, Vojkovice a Kralupy. Členy nelahozeveského sboru pozdravil i starosta okresního sdružení hasičů Jaroslav Havel.

Mezi hosty nechyběl ani místostarosta Nelahozevsi Josef Kukla a člen zastupitelstva Pavel Matoušek.

Po skončení oficiálního programu následoval U Hrušků společenský večer s harmonikou.

Sbor dobrovolných hasičů byl v Nelahozevsi založen v roce 1909. Po dvacetileté přestávce byla činnost spolku obnovena v roce 2010 a spolek nyní patří k nejaktivnějším sdružením v obci. V současné době má 52 členů.

(mm)

Hasiči, Radek Modes

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.