• Titulní stránka

První verze návrhu nového územního plánu je na světě

Okamžik, na který netrpělivě čekají zejména vlastníci stavebních parcel v Nelahozevsi, se přiblížil. V pondělí 16. února dostane veřejnost první příležitost nahlédnout do pracovního návrhu nového územního plánu, který od roku 2013 připravuje sdružení projektantů pod značkou DGGG.

Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 16. února od 18 hodin v kulturním domě. Pracovní návrh územního plánu by měl být v prostorách kulturního domu vystaven ve formě plachty a zároveň by měl být promítnut na připravené projekční plátno v rámci prezentace, kterou připravuje starosta Josef Kebrle společně s projektanty.

Bude se jednat o první příležitost, kdy bude mít veřejnost možnost posoudit, jak se projektanti vypořádali se zadáním územního plánu, které loni v říjnu schválilo zastupitelstvo. Jedním z hlavních cílů zadání je ochrana obce před nekontrolovanou výstavbou – projektanti by rádi pomocí nového územního plánu zabránili stavbě nových rodinných domů mj. na lešanské pláni a v lokalitě u Rasovny. Současně by rádi omezili další nárůst počtu obyvatel obce. Omezení výstavby je dáváno do souvislosti i s nedostatečnou kapacitou kanalizací a další infrastruktury obce. Může se tedy stát, že z řady parcel, které jsou v současném územním plánu určeny k zastavění, budou jenom pole.

Další prioritou zadání je vylepšení dopravní infrastruktury. V textu je zmiňována možnost přidání nových autobusových zastávek a parkovišť. Projektanti by rádi podpořili i rozvoj cyklistické dopravy, stejně jako pěší propojování jednotlivých částí obce. Nepodporují však srůstání jednotlivých oblastí ve formě nové zástavby. Místo toho by měla být posilována jednotlivá přirozená lokální centra.

Mezi další cíle patří posilování sociální soudržnosti, ochrana volné krajiny, podpora cestovního ruchu včetně kongresové turistiky či řešení problému ekologických zátěží v obci.

DSCF4155
Ulice Na Paloučku
Ulice Na Paloučku
Právě záměr omezit další výstavbu v obci může narazit na odpor vlastníků parcel, na nichž se podle současného územního plánu zatím smí stavět. Někteří z nich se hlasitě ozvali už loni, kdy obec začala chystat stavební uzávěru, která měla další živelné výstavbě domů zabránit. Tehdejší starostka Petra Urbanová sice později přípravu stavební uzávěry zastavila, kralupský stavební úřad ale od té doby výrazně zpřísnil proces povolování nových staveb. Úředníci teď mnohem pečlivěji zkoumají, zda jsou projekty výstavby nových domů v souladu se současným územním plánem. Na přísnější postup stavebního úřadu v minulosti narazili například majitelé parcel v ulici Na Paloučku.

Podle starosty Josefa Kebrleho bude předmětem pondělní debaty stále jen pracovní verze, která může ještě v dalším období doznat určitých změn. Veřejné jednání má sloužit k tomu, aby se vlastníci pozemků a navrhovatelé změn měli možnost s připravovanými návrhy včas seznámit dříve, než příprava územního plánu postoupí do závěrečné fáze.

Oficiální návrh územního plánu by měl být zveřejněn do poloviny roku, podle lhůt ve smlouvě s projektanty nejspíš v průběhu dubna. Veřejnost a dotčení vlastníci pak budou moci zasílat oficiální připomínky a námitky, následně se uskuteční další veřejné projednání. Po vypořádání připomínek bude připraven finální návrh, o němž bude hlasovat zastupitelstvo.

Současně se připravuje dokument, který má posoudit dopad změn na životní prostředí (tzv. SEA). Toto posouzení si loni vyžádal krajský úřad. Dokument bude hotov až na jaře – čeká se totiž na vegetační období, aby se mohla udělat místní šetření, která jsou pro přípravu posudku potřebná.

(mm)

Územní plán

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.