První svobodné volby v Československu

kronika
Před 100 lety, roku 1919, se konaly v Československu první svobodné volby. Konkrétně volby do zastupitelstev obcí. Jak se později v textu můžete dočíst, byly to také první volby v Československu, při kterých volily i ženy.

Proti dnešní době, před sto lety vznikly dvě kandidátky, zatímco v posledních volbách jich bylo pět. Podle § 10 zákona o volbách z roku 1919 byli kandidáti voleni na 6 let. Dnes jsou voleni na 4 roky. Dříve bylo do zastupitelstva voleno 15 zastupitelů. A to si vezměte, že k Nelahozevsi nepatřily Podhořany a Lešany. Dnes je mimochodem voleno 9 zastupitelů.

Dalším rozdílem je, že byly volby povinné. Dalo se to však jednoduše obejít. Stačilo v den voleb být 25 kilometrů od obce a už vás nikdo nenutil jít volit. Nebo také “stačilo” být doktor a už jste také nemuseli jít volit. Takových rozdílů byste jistě našli mnohem víc.

Toho samého roku se toho ale stalo trochu víc. Kronika zmiňuje třeba počasí. Samozřejmě ne jen tak ledajaké počasí. V říjnu tohoto roku totiž začal padat sníh. Bohužel měsíc před Vánocemi, tedy 24. listopadu,sníh roztál a celou zimu už nesněžilo. Hned dalšího roku v lednu byly záplavy. Toto však patří už do roku 1920. Toto je vše z mého krátkého výtahu z Pamětní knihy obce Nelahozeveské. Abyste si mohli sami přesně přečíst, co je v kronice napsáno,přepíši vám část z roku 1919.

(Autor je studentem tercie na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. Článek vznikl jako studentská práce.)

Jako všude jinde strhány i zde rakouské odznaky a uspořádána místní oslava, bez rozdílu stran atd. – jako bratři a sestry. Vojáci se vraceli domů – legionáři byli nadšeně vítáni, přijel z ciziny i p. prezident Tomáš Garik Masaryk a stát náš se začal upravovat, což vše zde líčiti nemohu.

Dne 15. června 1919 provedeny byly první volby do obcí v českosl. republice podle nového volebního řádu. Změna byla v tom, že volily i ženy, každý volič od 21 r. věku měl povinnost k volbě se dostaviti (až na výjimky nemoc, stáří...). A že se volba dála přímo a tajně. Zde v Nelahozevsi se vytvořily dvě skupiny, sociálně demokratická a ostatní se spojily pod názvem „sdružené strany“. Nejdříve byla dohoda, že dle §27 voleb. řádu sociální demokraté dostanou osm mandátů a „sdružené strany“ sedm mand. pak z toho sešlo a byly tedy podány každá kandidátka zvlášť, celkem tedy dvě. Oprávněných voličů 360, mužů 160, žen 200. Voličů se dostavilo 330, a to 147 mužů a 192 žen.

Kandidátka Československé strany sociálně demokratické dostala 198 hlasů, sdružené strany 140, jeden hlas neplatný. Zvoleni byli za stranu sociál.-demokrat.:

 1. Václav Ferster, obuvník v Nelahozevsi, č. 15.
 2. Antonín Jírový, zřízenec dráhy v Nelahozevsi, č. 61.
 3. Jan Kratochvíl, obuvník, Hleďseb č. 1.
 4. Václ. Vysokomenský, domkář, Nelahozeves, č. 41.
 5. Josef Černý, tovární dělník, Nelahozeves č. 6.
 6. Jan Řehák, zedník, Nelahozeves č. 57.
 7. Václav Hroneš, železniční zřízenec, Nelahozeves č. 56.
 8. Karel Černý, domkář, Nelahozeves č. 6.
 9. Alois Černý, bednář, Nelahozeves č. 31.

Ze sdružených stran byli zvoleni:

 1. Jaroslav Lambl, ředitel panství, Nelahozeves č. 1.
 2. Josef Krofta, farář, Nelahozeves č. 43.
 3. Alois Dušek, železn. zřízenec, Nelahozeves č. 25.
 4. Antonín Kočí, důchodní, Nelahozeves č. 1.
 5. Anton. Stolc, hostinský, Hleďseb 10.
 6. Albína Kyblová, porod. asistentka, Nelahozeves 24.

Volba starosty a radních konala se 28. června 1919. Starostou zvolen dosavadní a dlouholetý již starosta p. Jarosl. Lambl, ředitel panství, jeho náměstkem Anton. Jírový. Do obecní rady zvoleni byli: Václav Ferster, Jan Kratochvíl, Josef Krofta.

V roce 1919 začal 30. října z rána padati sníh a napadlo ho mnoho, že bylo ještě listí na stromech, způsobil mnoho škody. Pak byla velká zima až do 24. listopadu, brambory i řípa zmrzly, po 24/XI. nebylo už sněhu ani led přes celou zimu, ale v polovici ledna vystoupila Vltava ze břehů a zaplavila na levém břehu bývalou panskou louku a na pravém břehu háj, takže domky za klášterem (pensionátem) Veltruským podle silnice stály již ve vodě. Nejvýše byla voda 15. ledna večer o 9. h. večer. Škody zde nenadělala.

Kronika je přepsána z originálu, bez jazykových úprav.

Historie

 • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.