První peníze dorazily. Nelahozeves dostala za skládku jen čtvrtinu

DSCF7293
Odpadová firma .A.S.A. poslala Nelahozevsi první vybrané poplatky za skládkování na nově otevřené IV. etapě Skládky Uhy. Za červen dostala naše obec 342 tisíc korun, což je jen zhruba čtvrtina všech vybraných poplatků. Zbytek, bezmála milion korun, by měla dostat sousední obec Uhy.

.A.S.A. se tak rozhodla respektovat stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, který již dříve sdělil, že skládku je z hlediska dělení poplatků nutno vnímat jako celek, tj. včetně starých etap na území Uh. Stanovisko kraje si .A.S.A. vyžádala na popud obce Nelahozeves a tento týden se k němu přiklonilo i Ministerstvo životního prostředí. “Po písemném stanovisku krajského úřadu jsem již neměl mnoho možností, jak reagovat,” říká regionální vedoucí obchodu a prokurista ..A.S.A. Libor Luňáček s tím, že k rozhodnutí dospěl po poradě s právníky. Poměr mezi Nelahozevsí a Uhy spočítala .A.S.A. na 26,4 % : 73,6 %. Do plochy zahrnula celé těleso I.–III. etapy, první otevřený sektor IV. etapy a veškeré další provozní plochy v okolí skládky, včetně příjezdové komunikace (viz mapa).

mapa
Poslední verze mapy rozdělení peněz ze Skládky Uhy. | Zdroj: .A.S.A.
Poslední verze mapy rozdělení peněz ze Skládky Uhy. | Zdroj: .A.S.A.
Z hlediska absolutních hodnot není první měsíc směrodatný, protože skládka se oficiálně otevřela teprve 1. června a její náběh je postupný. Například již za červenec Nelahozeves dostane více než milion korun, Uhy by ale ve stejném měsíci měly získat tři miliony. Splatnost poplatku je dle dohody obou obcí s odpadovou firmou vždy dva měsíce po skončení příslušného měsíce.

Zastupitelstvo Nelahozevsi se ale v srpnu usneslo, že bude bojovat o poplatek ve stoprocentní výši – podle usnesení zastupitelstva se tedy nyní starostka Petra Urbanová obrátí na krajský úřad jako na první instanci, která má v této věci rozhodovací pravomoc. Pokud krajský úřad setrvá na svém současném stanovisku, obec se bude muset odvolat k Ministerstvu životního prostředí, které ale v současné době zastává stejný názor jako kraj. Pak by věc zřejmě putovala k soudu. Pokud by se ale některý úřad či soud přiklonil k názoru, že Nelahozevsi náleží celý poplatek, .A.S.A. by jej musela Nelahozevsi zpětně vyplatit a současně by tutéž částku musela zpětně vymáhat od obce Uhy.

Toto riziko si uvědomuje i .A.S.A. Proto Uhy zatím žádné peníze nedostaly a v nejbližší době nejspíš ani nedostanou – jejich domnělý podíl bude odpadová firma zatím posílat do soudní úschovy. Z ní by se peníze uvolnily až ve chvíli, kdy bude definitivně rozhodnuto, v jakém poměru se mají mezi obě obce rozdělit. S tímto řešením je srozuměna i starostka Uh Blanka Vaigeltová. Podle svých slov si je vědoma toho, že na peníze v úschově může čekat i několik let, pokud by věc dospěla až k soudu. Zároveň ale upozorňuje, že v tuto chvíli může mluvit jen sama za sebe. “Za měsíc budou komunální volby a nové zastupitelstvo Uh může mít na věc jiný názor,” uzavřela Blanka Vaigeltová.

Kvůli současné nepříznivé situaci bude muset vedení obce přehodnotit finanční plány na nejbližší období. Starostka totiž plánovala, že ještě do voleb utratí z peněz ze skládky téměř devět milionů korun – chtěla splatit všechny dluhy (necelých 7 milionů) a zbytek použít na financování opravy hradební štoly a revitalizace prameniště v Hleďsebi. Tato stavba se přitom už realizuje a .A.S.A. navíc nedávno oznámila, že se na sanaci nebude finančně podílet, ačkoliv to dříve slibovala. Odstoupení od veřejně formulovaného závazku firma zdůvodnila nepříznivou ekonomickou situací na trhu s odpady.

(mm)

Skládka Uhy

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.