Prověření oznámení ve věci události v mateřské škole

Policie České republiky prověřila událost, ke které došlo v Mateřské škole v Nelahozevsi v květnu tohoto roku.

Matka dítěte si na sociální síti Facebook stěžovala na nevhodné chování paní ředitelky k jejímu dítěti. Tato stížnost byla řešena na obecním úřadu v Nelahozevsi a byla vyřešena standardním způsobem. Paní ředitelka se na třídních schůzkách k dané věci vyjádřila a všem rodičům se omluvila. Vzhledem k tomu, že po vyřešení této situace se matka dítěte odvolala na to, že k události došlo jinak, opírala se o svědectví bývalé zaměstnankyně mateřské školy, byla věc předána Policii České republiky k prověření.

Policie České republiky dospěla k závěru, že v prověřené věci se nejedná o trestný čin nebo přestupek. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání o této věci nejednalo, nevyhradilo si o této věci dále jednat a považuje tuto záležitost za vyřízenou.

Mgr. Petra Urbanová, starostka

Převzato z oficiálního webu obce Nelahozeves

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.