Předvánoční a povánoční čas v Nelahozevsi

DSC 3160
Přinášíme vám stručný souhrn předvánočních i povánočních akcí v naší obci, včetně množství fotografií.

Aktualizováno 6. února: doplněny fotografie z Tříkrálového odpoledne

Adventní slavnosti na zámku

Poslední listopadový víkend byl tradičně vyhrazen adventním slavnostem na zámku.

Nádvoří, haly, sklepy i okolí zámku se zaplnily stánky a umělci všeho druhu. Lidé měli možnost si zakoupit řadu rukodělných výrobků, dobrého jídla i pití včetně kvalitního vína z lobkowiczkého vinařství. O hudební zážitek se postaraly Podřipský žesťový kvintet, Cimbálka Studánka a sbor Špalíček. Děti si ve Dvořákově sále užily pohádky. Na zámek si v předadventním čase opět našlo cestu několik tisíc návštěvníků.

Zpívání v kostele a rozsvícení vánočního stromu

O týden později, v pátek před první adventní nedělí, lidé jako tradičně zaplnili místní kostelík, aby si poslechli pásmo koled v podání žáků základní školy s varhanním doprovodem. Poté starosta obce Jakub Brynda odpočítal rozsvícení stromu na návsi.

Hasičská mikulášská

Další neděli se o zábavu postarali místní hasiči na tradiční mikulášské v kulturním domě. Ochotníci zde představili svou novou pohádku Dva tovaryši. V hlavních rolích se představili Matyáš Mojžiš a Jindřich Kebrle.

Koncert Dialog bez hranic

Obec do předvánočního programu již tradičně zařazuje koncert v Rytířském sále. Tentokrát udělal příznivcům klasické hudby radost hobojista Vilém Veverka svým pásmem skladeb pro sólový hoboj. Společně s ním do Nelahozevsi přijela herečka Hana Maciuchová, která vystoupení prolnula výběrem z poezie Bohuslava Reynka a Williama Shakespeara.

Betlémské světlo a společné zpívání

Ke Štědrému dni již v Nelahozevsi neodmyslitelně patří sousedské setkání, na němž si lidé mohou domů odnést betlémské světlo. Stejně jako v minulých letech si místní hudebníci pro své sousedy připravili pásmo koled v kostele. Tradičně se naléval i punč.

Tříkrálové odpoledne

Krátce po Novém roce obcházejí vesnici Tři králové, v rámci charitativní sbírky organizované Charitou Česká republika. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Letos se obec rozhodla podpořit charitativní akci uspořádáním Tříkrálového odpoledne. V parku Antonína Dvořáka se objevil o první lednové neděli objevil živý betlém a místní hudebníci v dramaturgii ochotnického spolku zazpívali pásmo tematických písní, do nějž byl zakomponován i příchod tří králů do Betléma a předání darů právě narozenému Ježíškovi.

Letos se i díky této premiérově konané akci podařilo koledníkům v Nelahozevsi vybrat rekordních 26 289 Kč – více než dvojnásobek oproti roku 2018. Celkem za Kralupsko činí výtěžek sbírky taktéž rekordních 189 549 Kč. Většina vybraných peněz dle pravidel sbírky zůstává k dispozici pro místní projekty. Kralupská farní charita je má v úmyslu využít na rekonstrukci oken v azylovém domě v Minicích.

(mm)

Foto: Miloš Mojžiš, Petr Jiskra, Soňa Brunnerová, Martin Tichovský

Kultura, Tříkrálová sbírka, Adventní slavnosti, Mikuláš

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.