Zpravodaj

Přebírání obsahu Nelahozeveského zpravodaje

Od srpna 2013 do března 2014 se v tiráži Nelahozeveského zpravodaje objevoval zákaz přebírání a jakéhokoliv dalšího užití veškerého autorského obsahu publikovaného ve zpravodaji.

V tomto období byly tedy na portálu Nela.cz publikovány samostatně pouze následující články:

  • Články vytvořené zaměstnanci obce, u nichž obec jako držitel majetkových práv poskytla souhlas s jejich převzetím.
  • Články vytvořené jinými autory než zaměstnanci obce, kteří sami poskytli souhlas s jejich převzetím.
  • Politické projevy (obvykle starostky či místostarosty obce či jiných jimi pověřených osob, které v článcích vystupují jménem obce) - ty lze v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu přebírat i bez souhlasu autorů na základě § 34 písm. d) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon)
  • Nepodepsané články či články podepsané zkratkou "OÚ", jejichž autorem je zjevně někdo z představitelů samosprávy obce a které mají charakter politického projevu.

Důvodem samostatného zveřejňování vybraných článků je snaha zlepšit přístup k obsahu zpravodaje pro obyvatele obce, neboť články dostupné pouze ve formě PDF souboru se hůře vyhledávají i čtou a nelze se na ně jednoduše odkazovat z jiných textů.

Počínaje prosincem 2014 se už ve zpravodaji zákaz přebírání obsahu nevyskytuje.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.