Poplatky za svoz odpadů se zatím snižovat nebudou

P 20170619 191618
Svoz odpadů zdarma nebude a poplatky se zatím nebudou ani snižovat. Stejně tak pravidla zavedená v minulém volebním období tehdejším starostou Josefem Kebrlem hodlá současný starosta Jakub Brynda zatím zachovat, i když současně dává najevo, že s nimi není příliš spokojen a k nějakým změnám patrně časem dojde.

V současnosti se poplatky odvádějí za celé nemovitosti, bez ohledu na počet osob v nich žijících. Základní sazba poplatku činí 1 500 Kč ročně za týdenní svoz standardní popelnice o objemu 120 litrů. Majitel nemovitosti si ale může zvolit dvoutýdenní frekvenci svozu a tím poplatek snížit na polovinu.

Podle Jakuba Bryndy je ale v tomto systému poplatek obtížně vymahatelný. Pokud totiž poplatek majitel domu nezaplatí, obec jej nemůže vymáhat celý po něm, ale příslušné podíly musí vymáhat po každém obyvateli nemovitosti zvlášť. Přičemž způsob stanovení těchto podílů není v současném zákoně popsán. Díru v zákoně řeší až nový připravovaný zákon o odpadech.

DSC 5173
Když budou odpady zadarmo, nikdo nebude mít motivaci třídit, říká místostarosta
Když budou odpady zadarmo, nikdo nebude mít motivaci třídit, říká místostarosta
Starosta však současně deklaroval, že výše poplatku zůstane zatím zachována. Jeho sdružení Pro Nelahozeves sice před volbami slibovalo, že poplatky za svoz odpadu lidem sníží, jakmile bude ukončen spor o poplatky ze skládky na území obce (což se stalo před několika měsíci), podle Jakuba Bryndy je ale potřeba nejprve počkat na to, v jaké podobě bude schválen zmiňovaný nový zákon o odpadech. Ten sice poplatky za ukládání odpadu na skládku zvyšuje ze současných 500 Kč za tunu postupně až na 1850 Kč (v roce 2029), ale současně snižuje podíl, který z tohoto poplatku dostává obec, na jejímž území se skládka nachází. Dnes dostává obec celých 500 Kč (v našem případě o něco méně, protože část dostávají sousední Uhy), podíl má však postupně klesnout až na 370 Kč za tunu. Zákon by se měl do parlamentu dostat letos v závěru roku, platit by měl od roku 2021.

Někteří občané na nedávném zasedání zastupitelstva požadovali úplné zrušení poplatku za odpady s odkazem na dobrou finanční situaci obce – díky skládce získává Nelahozeves ročně desítky milionů korun. Postavil se za ně i opoziční zastupitel Radek Modes (ČSSD), podle nějž by měly být zdarma alespoň dva vývozy měsíčně. Podle zastupitele by měla tato úleva lidem kompenzovat negativní dopady ze skládky.

Úplné zrušení poplatků však většina zastupitelů odmítá. „Když budeme mít odpady úplně zadarmo, popelnice budou plné a nikdo nebude třídit. Obec bude platit o mnoho milionů více, za které by se mohlo udělat něco užitečného,“ konstatoval místostarosta Zdeněk Schneider.

Starosta Jakub Brynda zároveň upozornil, že lidé mají možnost si poplatek dále snížit díky bonusovému programu. Ten se v pilotním provozu rozjel v loňském roce. Pokud se do něj majitel nemovitosti přihlásí (stačí se zastavit na úřadě a podepsat smlouvu), může získat bonus 25 Kč za každou nevyvezenou popelnici. Minimální počet vývozů je stanoven na 17, což odpovídá svozu v průměru jednou za tři týdny. Podle bývalého starosty Josefa Kebrleho je důvodem obava, aby lidé nevyhazovali odpadky do škarp ve snaze ušetřit. Za minimální počet vývozů zaplatí majitel nemovitosti zhruba 500 Kč ročně. Ušetří pak i obec, protože odpadové firmě platí podle počtu vyvezených popelnic – 38 korun za jeden vývoz.

P 20190504 154158
Drobný kontejner na jedlé oleje opět o něco rozšířil škálu odpadů, které obyvatelé Nelahozevsi mohou vytřídit a tím ušetřit sobě, obci i životnímu prostředí.
Drobný kontejner na jedlé oleje opět o něco rozšířil škálu odpadů, které obyvatelé Nelahozevsi mohou vytřídit a tím ušetřit sobě, obci i životnímu prostředí.
V loňském roce se každopádně do bonusového systému přihlásilo pouhých 28 majitelů nemovitostí, což je zhruba jeden z pětadvaceti. Kolik přesně se má na bonusech vyplatit, vedení obce zatím bohužel neví, protože už několik měsíců bojuje s nekvalitní evidencí popelnic a vývozů zaváděnou v minulém roce.

Starosta se proto systém chystá od příštího roku administrativně zjednodušit. Lidé už si nebudou vybírat mezi týdenním a čtrnáctidenním svozem. Všichni budou mít svoz týdenní a k němu bonusový systém.

Současný dvoutýdenní svoz je totiž problematický také v tom, že se provádí striktně pouze v lichých týdnech. Pokud tedy majitel domu s dvoutýdenním svozem nestihne nebo zapomene popelnici ve stanoveném termínu vystrčit, nemůže tak učinit další týden, ale musí počkat další dva týdny.

DSC 3874
Budova autoservisu v Zagarolské ulici má jít podle představ projektanta k zemi, starosta ale zatím váhá.
Budova autoservisu v Zagarolské ulici má jít podle představ projektanta k zemi, starosta ale zatím váhá.
Vedle chystaných změn u směsného odpadu se připravují další možnosti pro odkládání odpadu separovaného. Před několika týdny se na dvou místech v obci objevily popelnice na kuchyňské oleje a tuky. V současnosti tyto odpady většinou končí v kanalizaci, kde způsobují zbytečné škody. Oleje z kuchyní jsou přitom cennou surovinou, po vyčištění se hodí například pro výrobu biopaliv nebo maziv. Popelnici na jedlé oleje s červeným víkem najdete u hasičského domu a u elektrárny v Zagarolské ulici. V budoucnu by k nim měl přibýt ještě kontejner na elektroodpad (v současné době je k dispozici v budově obecního úřadu).

Současně vedení obce začalo připravovat projekt sběrného dvora v prostorách autoservisu v Zagarolské ulici. Jen náklady na projektovou dokumentaci by však podle dosavadních odhadů přesáhly půl milionu korun, neboť současnou zchátralou budovu bude nutné patrně zbourat a na jejím místě postavit novou. Starosta tedy podle svého nejnovějšího vyjádření není zatím rozhodnut, jak s projektem sběrného dvora, s nímž šel loni do voleb, dále pokračovat. Již letos v létě by se měl ale v areálu objevit alespoň trvalý kontejner na bioodpad. Obec též usiluje o dotaci na zakoupení štěpkovače. Menší štěpkovač již obec vlastní, podle starosty ale potřebám obce nepostačuje. Je však k dispozici občanům k zapůjčení.

IMG 8049
Kontejnery na tříděný odpad se před sedmi lety stěhovaly od obecního úřadu (na snímku z roku 2011) k hasičskému domu. Nyní se budou stěhovat znovu.
Kontejnery na tříděný odpad se před sedmi lety stěhovaly od obecního úřadu (na snímku z roku 2011) k hasičskému domu. Nyní se budou stěhovat znovu.
Vedení obce též po vzoru řady jiných měst a obcí zvažuje, že nabídne lidem pytle na tříděný odpad přímo do domácností. Tříděný odpad by vyvážela odpadová firma podobně jako běžné popelnice. Obec by pak mohla snížit poplatek za svoz odpadu lidem, kteří budou dobře třídit. Tento model už před šesti lety navrhovala tehdejší starostka Petra Urbanová, zastupitelstvo ale její návrh nepodpořilo.

Jedním z dalších drobnějších plánů je chystané přestěhování kontejnerů od hasičského domu na jiné, méně exponované místo. Před hasičským domem jsou kontejnery od roku 2012, předtím stály přímo před obecním úřadem.

(mm)

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

+1 #2 Karel Havlovic 2019-06-04 13:10
Platíme stejně jako loni každotýdenní svoz komunálního odpadu i bioodpadu. Na loňský rok stejně jako na letošek jsme měli uzavřenou smlouvu s obcí na bonus za neprovedené výsypy. Do 28.2.2019 mělo být provedeno dle platné smlouvy vypořádání. Do dnešního dne nebylo ani po urgenci. Popelnice máme od počátku okódované a očipované. Čárky za neprovedené výsypy si zatím neděláme, ale za loňský rok počet těchto výsypů musel být značný, neboť na chalupě jsme většinou pouze v letní sezóně o víkendech, případně o dovolené. Obec tak rovněž významně dotujeme. Snad tím alespoň přispějeme k obnovení chodníků V Lipské ....
Citovat
+1 #1 Jan Ryšavý 2019-05-30 23:58
Mám dvoutýdenní svoz za 750,- Kč/rok, což je tedy částka za vývoz 26 popelnic v roce. Za loňský rok jsem měl vyvezeno 6 popelnic, nyní za 5 měsíců mám tuším 2 popelnice. Zatím jsem žádný bonus nedostal, i když jsem žádost podal. Bonus 25,- Kč je za nevyvezenou popelnici nad 17 povinných. Takže: Za rok vyvezu průměrně 6 popelnic, za něž obec zaplatí 6x38,- Kč =228,- Kč. Jako bonus za 9 popelnic (nad 17 povinných) možná někdy dostanu 9x25 = 225,- Kč. Takže jsem dal na roční vývoz popelnic obci 750,- Kč, zpět snad dostanu 225,- Kč. Takže obci zaplatím za roční popelnice 525,- Kč, ale obec za mně zaplatila svozové firmě jen 228,- Kč. Dotuji tedy obecní rozpočet částkou 297,- Kč. To jako proč? Tomu nerozumím a domnívám se, že tomu ani rozumět nelze. A jen pro úplnost dodávám, že v Praze vývoz komunálního odpadu mám denně a v jakémkoliv množství a platím za to 34,- Kč měsíčně, tedy roční poplatek za odpad mě činí 408,- Kč a nic k tomu neřeším.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.