• Titulní stránka

Popelnici na bioodpad si můžete koupit, svoz pak budete mít zdarma

DSCF6596-001
V některých domácnostech v Nelahozevsi přibyla k černé popelnici ještě hnědá.
V některých domácnostech v Nelahozevsi přibyla k černé popelnici ještě hnědá.
Obec Nelahozeves dosud občanům Nelahozevsi nabízela možnost zbavit se biologického odpadu jednou za čtvrt roku tak, že jej mohli přivézt do kontejneru u hasičárny. Obyvatelé Nelahozevsi, kteří si nevyrábějí vlastní kompost, tak většinou dosud vyhazovali biologický odpad do běžných popelnic a ten pak končil na skládce, což zbytečně zvyšovalo náklady obce na sběr odpadu a současně zatěžovalo životní prostředí. Problémy měli i lidé, kteří vlastní větší pozemky – pokud chtěli mít kvalitní kompost, měli potíže s přebytečným množstvím posekané trávy.

Od 1. dubna je zde nová možnost – obec nabídla občanům za symbolickou cenu pronájem popelnice na bioodpad, která bude vyvážena jednou za čtrnáct dnů. O nové službě informovala na dubnovém zasedání zastupitelstva starostka Petra Urbanová, souhrnná informace pak byla publikována v posledním čísle Nelahozeveského zpravodaje a následně i na oficiálních webových stránkách obce.

Hnědá popelnice, kterou si od obce pronajmete, vám bude vyvezena jednou za 14 dnů – vždy každý sudý pátek včetně státních svátků. Pouze ji vystrčíte před dům stejně jako popelnici na komunální odpad. Svoz probíhá od dubna do listopadu, popelnici je nutné vystavit před dům před šestou hodinou ranní.

Co můžete do popelnice vhazovat?

Do hnědých popelnic můžete ukládat:

  • listí, trávu, plevel
  • zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.
  • kousky větví keřů a stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem)
  • hlína z květináčů
  • spadlé ovoce
  • zbytky zeleniny a ovoce
  • čajové sáčky, kávová sedlina
  • skořápky ořechů a vajec
  • exkrementy drobných domácích zvířat

Do popelnice na bioodpad se naopak nesmí ukládat např. maso, kosti, olej z potravin, tekuté a silně mastné potraviny či uhynulá zvířata.

Ceny

Jak již bylo dříve avizováno na stránkách Nelahozeveského zpravodaje, popelnici si můžete pronajmout. Později obec na webových stránkách upřesnila, že existuje i možnost jejího zakoupení.

120 litrů240 litrů
Roční pronájem popelnice 200 Kč 300 Kč
Koupě popelnice do osobního vlastnictví 1 089 Kč 1 331 Kč

Popelnici si můžete objednat na obecním úřadě. Pokud si popelnici koupíte do osobního vlastnictví, bioodpad vám bude vyvážen zdarma. Pokud tedy obec v příštích letech nezmění finanční podmínky svozu, investice do vlastní popelnice se vrátí za pět let.

Bez výběrového řízení

Obdobnou službu poskytují od roku 2011 blízké Kralupy nad Vltavou. Podle Heleny Traxlové z odboru životního prostředí kralupského úřadu se během dvou let fungování této služby do projektu přihlásilo 304 domácností, což představuje zhruba 14 procent obydlených rodinných domů v Kralupech. Za tyto dva roky se v Kralupech pomocí nové služby vytřídilo téměř 262 tun bioodpadu. Při přepočtu na jednu domácnost jde o úctyhodných 430 kilogramů bioodpadu na domácnost a rok.

16-Kompostarna 750x563
Kompostárna Úholičky | foto: komunalweb.cz
Kompostárna Úholičky | foto: komunalweb.cz
Podle Heleny Traxlové však nelze jednoznačně říci, o kolik se díky třídění bioodpadu snížilo množství směsného komunálního odpadu, protože ne všechen bioodpad lidé před zavedením samostatného svozu házeli do popelnic. “Hlavní pro nás je, že tento bioodpad nyní končí na kompostárně,” dodala Helena Traxlová.

Svoz bioodpadu zajišťuje firma .A.S.A. Svozovou firmu vybrala obec bez výběrového řízení, zákon pro zakázky malého rozsahu organizování formálních výběrových řízení nenařizuje – pouze stanoví, že výběr musí být proveden při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podle místostarosty Josefa Kukly byla .A.S.A. zvolena zejména proto, že již v obci provádí svoz komunálního odpadu. “Za daných okolností je ‘výběr’ paní starostky zcela logický. Tato společnost nám poskytuje další službu, stoupáme na žebříčků ‘věrných’ zákazníků, každá obchodní firma si vytváří ‘top žebříčky’ zákazníků a poskytuje zákaznické slevy,” komentoval výběr místostarosta.

Sousední Kralupy nad Vltavou před třemi lety vybraly svozovou firmu na bioodpad v otevřeném výběrovém řízení. Do soutěže se tehdy přihlásilo pět uchazečů, v tendru zvítězila firma JENA, provozovatel kompostárny v Úholičkách. Soutěže se zúčastnila i .A.S.A., skončila ale až na třetím místě – svoz odpadu nabídla o 47 % dráž než vítězná JENA. Bioodpad svážený v Nelahozevsi firmou .A.S.A. bude nejspíš končit také na kompostárně firmy JENA, protože .A.S.A. v našem regionu žádnou kompostárnu neprovozuje. Kompostárna byla původně součástí záměru výstavby IV. etapy skládky, ale pro rozpor s územním plánem obce od její výstavby nakonec .A.S.A. ustoupila.

Vedoucí Kompostárny Úholičky Tomáš Matějka potvrdil, že obec Nelahozeves firmu JENA s poptávkou na zajištění svozu bioodpadu neoslovila.

Srovnání Kralup s Nelahozevsí

Finanční podmínky svozu bioodpadu z Nelahozevsi a Kralup nejsou jednoduše srovnatelné, protože Kralupy platí firmě JENA za skutečný objem vytříděného bioodpadu (cena je 895 Kč za tunu bez DPH), zatímco .A.S.A. od Nelahozevsi dostává platbu odvozenou od počtu svážených biopopelnic – poplatek za vegetační období (duben až listopad) činí 625 Kč bez DPH za malou popelnici a 748 Kč za velkou. To znamená, že Nelahozeves bude na rozdíl od Kralup platit stále stejnou částku bez ohledu na to, jak budou biopopelnice naplněné.

imagesObdobná konstrukce poplatku byla dosud v naší obci stanovena i u směsného komunálního odpadu, od letošního dubna však po dohodě s .A.S.A. obec přešla na úhrady odvozené od skutečného množství směsného odpadu, který občané do popelnic uloží. K této změně došlo dle vedení obce právě v souvislosti se zavedením samostatného svozu bioodpadu – obec si od změny slibuje úsporu nákladů danou tím, že část bioodpadu, který lidé dosud házeli do popelnic na směsný odpad, začnou nyní třídit. Zásadní změna konstrukce ceny za směsný odpad je také důvodem, proč nelze jednoduše ověřit, zda .A.S.A. skutečně poskytla Nelahozevsi zákaznickou slevu, jak tvrdí místostarosta.

Dle oficiálních údajů si svoz bioodpadu z domácnosti objednalo k 30. dubnu 45 domácností, což představuje jen přibližně šest procent celkového počtu obyvatel obce. Celkové náklady obce na svoz bioodpadu se tak budou letos pohybovat pouze v desítkách tisíc korun. Případné úspory, kterých by teoreticky mohla obec dosáhnout vypsáním veřejné soutěže, by se tak ve větší míře projevily až v případě, že by se do systému zapojilo výrazně větší množství domácností.

Přímé srovnání služeb firmy JENA a .A.S.A. lze v současné době provést pouze na cenách popelnice. JENA v Kralupech nabízí občanům stodvacetilitrovou popelnici k pronájmu za 174 Kč bez DPH, .A.S.A. má pronájem o šest korun dražší. O něco větší cenový rozdíl je u popelnice o objemu 240 litrů a zejména pak u ceny za prodej popelnice do osobního vlastnictví – u firmy JENA si můžete popelnici koupit za 837 Kč včetně DPH, zatímco .A.S.A. nabízí stejnou popelnici za 1 089 Kč.

Kontejner bude i nadále

Jak obec upřesnila na svých webových stránkách, sběr bioodpadu ve formě kontejneru přistaveného před hasičárnou bude probíhat i nadále. Sběr bioodpadu probíhá v předem vyhlašovaných termínech vždy jednou za tři měsíce společně se sběrem velkoobjemového odpadu.

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.