• Titulní stránka

Pohl podal žalobu, chce po Nelahozevsi devět milionů

pohl-firma
Zaměstnanci firmy POHL cz. Petr Pohl vpravo dole. | Foto: POHL cz
Zaměstnanci firmy POHL cz. Petr Pohl vpravo dole. | Foto: POHL cz
Stavební podnikatel Petr Pohl se rozhodl své údajné pohledávky vůči obci Nelahozeves vymáhat soudní cestou. Po obci požaduje doplatit bezmála devět milionů korun za výstavbu kanalizací v Lešanech a části severní Nelahozevsi z let 2007 až 2009. O podané žalobě informovala na březnovém zasedání zastupitelstva starostka Petra Urbanová.

Na zasedání starostka znovu zopakovala hlavní výhrady vůči činnosti Pohlovy firmy v Nelahozevsi a zejména vůči vyúčtování provedených prací. Podle Petry Urbanové si Pohl například v jednom případě účtoval dva výkopy, ačkoliv kanalizace byla uložena jen v jednom, nebo ve vyúčtování uváděl dražší materiál, než ve skutečnosti použil. Za poslední dva roky se díky auditní činnosti vodohospodáře Martina Jakoubka a advokáta Bohumila Petrů podařilo obci stáhnout Pohlovy požadavky o více než čtyři miliony korun. Přesto Pohl nadále po Nelahozevsi požaduje ještě 8,9 milionu. Obec odmítá i tuto sníženou pohledávku uznat s argumentem, že nemá k dispozici předávací protokoly, stavební deníky, zaměření staveb a další doklady, které by oprávněnost nároku potvrzovaly. Petr Pohl se tedy obrátil na soud.

Protože smlouvy mezi obcí Nelahozeves a Pohlovou firmou POHL cz obsahují rozhodčí doložky, spor bude rozhodovat Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře. Mezi hlavní výhody rozhodčího řízení patří jeho rychlost – rozhodčí soud rozhodne během několika měsíců, někdy i v řádu týdnů, zatímco řízení u běžných soudů trvají často rok nebo i mnohem déle. (Například právě Nelahozeves už dva a půl roku čeká na rozhodnutí o žalobě týkající se skládky styrenových smol na území obce.)

Proti rozhodnutí rozhodčího soudu se nelze odvolat, což řízení dále urychluje, na druhou stranu to znemožňuje obranu poražené strany proti možnému chybnému verdiktu.

Rozhodčí senát je obvykle tříčlenný. Každá ze stran vybírá ze seznamu kvalifikovaných rozhodců jednoho. Dva vybraní rozhodci pak společně k sobě určí třetího. Zastupitelstvo Nelahozevsi na návrh starostky zvolilo za rozhodce advokáta Zdeňka Karfíka. Starostka dle svých slov navrhla Karfíka zejména proto, že jde o praktikujícího advokáta, který se specializuje na otázky obecního majetku, veřejných zakázek a mimo jiné i vodní právo.

Starostka označila Pohlův poslední krok za nejlepší možné řešení současné situace a dala jasně najevo, že se soudního sporu neobává. “Za dva roky jsme nashromáždili tolik důkazů a potřebné dokumentace, že si myslím, že z toho obec může vyjít jedině dobře,” uvedla Petra Urbanová. Pokud by Pohl se svou žalobou neuspěl, ve hře by už zůstaly jen případné pohledávky v opačném směru – od obce vůči Pohlovi. Podle starostky je totiž kanalizace postavená Pohlovou firmou vedena v některých úsecích v rozporu se stavebním povolením bez souhlasu vlastníků příslušných pozemků, kterým pak obec musí platit “statisícové náhrady”. Výsledkem Pohlovy činnosti jsou také zničené povrchy Vltavské, Zahradní a Příčné ulice v severní Nelahozevsi. Obec dosud žádné škody po Pohlovi nevymáhá, zatím pouze reklamovala povrchy. Advokát Bohumil Petrů na listopadovém zasedání v této souvislosti nabádal k maximální opatrnosti s ohledem na možné promlčení Pohlových pochybení.

 

O činnosti Pohlovy firmy v Nelahozevsi jsme psali v následujících článcích:

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.