Podomní obchodníci mají v Nelahozevsi utrum

podomni prodej 01 galerie 980
Pro někoho možná akademický problém, pro jiné záslužný čin, který přispěje k bezpečí obyvatel obce. Zastupitelstvo na svém pondělním zasedání schválilo zákaz podomního a pochůzkového prodeje.

Pro zákaz navržený starostou Jakubem Bryndou zvedlo roku všech devět zastupitelů. V diskusi vyhlášku podpořil i člen sociální komise Jan Ryšavý, který upozornil, že v minulosti již v obci v rámci své občanské poradny řešil případy, kdy podomní prodejci přesvědčili občana k podpisu nevýhodné smlouvy na dodávku energií. Právě elektřina či plyn patří k nejčastějším komoditám, které se prodejci snaží pochůzkou od domu k domu prodávat. Nezřídka s použitím nekalých praktik a zpravidla velmi nevýhodně.

Podomním prodejem se podle schváleného nařízení rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a poskytování služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v objektech určených k bydlení, ubytování a rekreaci prodáváno zboží nebo poskytovány služby.

Pochůzkovým prodejem se rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí a prodává nebo nabízí a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.

Za porušení zákazu hrozí pachateli pokuta až sto tisíc korun. Neměly by se tak již opakovat případy podobné tomu loňskému, kdy se po obci pohyboval neznámý člověk nabízející lidem aukci na energie, a dokonce se zaštiťoval souhlasem obecního úřadu.

Případné přestupky by řešil Městský úřad Kralupy nad Vltavou. Porušení zákazu lze nahlásit i policii, která by situaci zadokumentovala a předala k řešení kralupským úředníkům. Případně je možné požádat o pomoc starostu či jiného člena zastupitelstva.

Podomní a pochůzkový prodej je již řadu let zakázán v sousedních Kralupech nad Vltavou, Veltrusech či Velvarech, i když způsob zákazu se drobně liší. Například ve Veltrusech obsahuje nařízení výjimku pro prodej kraslic a pomlázek před Velikonočním pondělím, na očkování domácích zvířat či na prodej zboží na kulturních a dalších společenských akcích. Nelahozeveské nařízení žádné výjimky nemá.

Kompletní text nařízení

(mm)

Předpisy, Podomní prodej

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.