Petra Urbanová: Jednou z mých hlavních priorit je mateřská škola

urbanova1
Petra Urbanová
Petra Urbanová
Neinformovaný návštěvník kanceláře starosty zatížený běžnými genderovými stereotypy by tuto drobnou černovlásku považoval patrně za starostovu novou sekretářku. Změna ve vedení úřadu Nelahozevsi, ke které po letošních komunálních volbách došlo, však už skutečně nemohla být kontrastnější.

Poté, co se dosavadní starosta Jaroslav Otásek stal rekordmanem v délce působení v úřadu, vytvořila nová starostka rekord už okamžikem, kdy pro ni zvedlo ruku šest zastupitelů z devíti. Seznamte se: PETRA URBANOVÁ, starostka obce NELAHOZEVES a nejmladší starostka v České republice.

Paní starostko, jak se máte? Jak si zvykáte na nové oslovení a na novou životní roli?

Na oslovení jsem si zatím ještě nestihla zvyknout. Jsem v úřadu teprve týden a zatím nemám ani převzatou veškerou agendu, je technicky obtížné skloubit všechno dohromady. Snažím se ale, aby to proběhlo co nejrychleji, a zatím jde všechno dobře.

Pro řadu občanů je vaše jméno zcela neznámé a někteří lidé se s ním poprvé setkali až na volebním lístku. Jak se to přihodí, že se mladá právnička a cvičitelka jógy dostane do čela kandidátky ostřílených chlapů, navíc jako jediná žena na kandidátce?

Přistěhovala jsem se v roce 2005 a moje první cesta vedla na obecní úřad s nabídkou pomoci původnímu vedení obce s právními záležitostmi a s dotacemi. Tímto způsobem jsem se seznámila s panem Jaroslavem Otáskem a poté jsem v roce 2006 usilovala o kandidaturu do zastupitelstva obce, což mi bylo umožněno. Kandidovala jsem jako bezpartijní ze sedmého místa za SNK-ED, tuto stranu jsem tehdy i volila. Do zastupitelstva jsem se nedostala a další moje cesta vedla k tomu, abych se po čtyřech letech znovu ucházela o funkci zastupitele – mám zájem na tom, co se děje v obci, a chci napomoci tomu, aby obec vzkvétala.

To ale stále nevysvětluje, jak jste přeskočila ze sedmého místa na první.

Pan Otásek mne oslovil, zda bych nechtěla být jedničkou na jejich kandidátce, a já jsem se tomu nebránila. Není třeba za tím vidět něco skrytého, nějaký pakt.

Tušíte, proč místo lídra kandidátky nabídl právě vám?

Důvod bude patrně v důvěře, že úřad povedu dobře.

urbanova2
Toto je nová tvář vaší-naší obce: klade důraz na profesionalitu, hodlá důsledně dodržovat zákony a počítač je pro ni samozřejmou pracovní pomůckou.
Toto je nová tvář vaší-naší obce: klade důraz na profesionalitu, hodlá důsledně dodržovat zákony a počítač je pro ni samozřejmou pracovní pomůckou.
Šla jste tedy do voleb s tím, že pokud vaše uskupení zvítězí, tak se stanete starostkou, nebo ten nápad vzniknul až po volbách?

Já jsem do toho šla i s tím vědomím, že by se tak mohlo stát, ale nebyl to žádný promyšlený tah. Jednoduše jsem se ucházela znovu o funkci zastupitele a posléze vyplynulo ze situace, že bychom se o to mohli pokusit.

Takže se to povedlo a nyní sedíte v kanceláři s Jaroslavem Otáskem, který byl v čele obce možná déle, než vy jste na světě. Jak se vám s ním spolupracuje? Nebojíte se, že se stanete jen nástrojem jeho vůle?

Zatím se mi s ním spolupracuje velmi dobře. Obavy tohoto typu nejsou na místě – funkce starostky s sebou nese velkou odpovědnost a nevkládala bych do rukou kohokoliv jiného rozhodnutí, která spadají do mé kompetence s tím, že kůži na trh ponesu já.

Když jste začala zvažovat, že byste se v případě úspěchu ve volbách stala starostkou, tak vám muselo být jasné, že to je práce na plný úvazek a že minimálně po toto volební období, pokud na pozici starostky vydržíte, nebudete dále vykonávat profesi právníka. Nevnímáte jako ztrátu, že nepokračujete dále v profesní kariéře?

Ne. Ono to tak může vypadat, ale tato veřejná funkce s sebou nese i oblast správního práva, která mne zajímá. Jedním z důvodů je i to, že jsem studovala střední odbornou školu v oboru veřejnosprávní činnost, takže k této problematice mám blíž a myslím si, že správní právo je oblast, které bych se mohla v budoucnu věnovat i profesně.

Takže se nechcete stát do budoucna političkou na plný úvazek?

To je předčasná otázka. Zatím o tom neuvažuji – především chci vykonat nějaké množství práce pro obec, a to je teď pro mne nejdůležitější. Dál nepřemýšlím.

Zmínila jste, že vás zajímá správní právo, ale obyvatele obce budou zase víc zajímat praktičtější záležitosti. Mohla byste stručně shrnout vaše priority pro toto volební období?

Mou prioritou je především to, aby nově zvolené vedení obce bylo schopné spolupracovat, aby se nevytvářely zbytečné konflikty. Je třeba si uvědomit, že všichni chceme totéž – a tím je dobrá správa obce a její rozvoj. Jednou z priorit je pro mne požadavek, abychom pracovali profesionálně a odpovědně. Stojí před námi řešení mnohých problémů, která nebudou jednoduchá. Obec je omezena svým rozpočtem a je třeba si uvědomit, že je třeba financovat veškeré části obce a neupřednostňovat jen některé z nich.

Je samozřejmostí, že se na dosavadní vedení snáší kritika, tomu se nelze vyhnout. Myslím, že bychom teď měli dokázat, že i nově obsazené zastupitelstvo je schopno pracovat pro obec efektivně. To je teď jedna z mých nejbližších priorit.

Z věcných záležitostí patří k mým prioritám zřízení nové mateřské školy, vybudování kanalizací a  chodníku pro pěší. Je mnoho dalších věcí, které je třeba v obci vyřešit, ale i kdybychom zařídili zřízení nové mateřské školy, kanalizace a chodníku pro pěší během čtyřletého volebního období, budu s naší prací spokojená.

urbanova4

Mgr. PETRA URBANOVÁ (1983) vystudovala střední odbornou školu v Neratovicích, obor veřejnosprávní činnost. Poté pokračovala ve studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a získala titul magistra práv. V diplomové práci se zabývala politickými procesy 50. let, tomuto tématu se věnovala také při spolupráci s Českou televizí, kde se podílela na natáčení dokumentární rekonstrukce politického procesu se statkářkou Marií Švejdovou a také v něm účinkovala. Pracovala ve významné advokátní kanceláři ŠACHTA & PARTNERS. V Nelahozevsi bydlí od roku 2005. V roce 2006 neúspěšně kandidovala do zastupitelstva obce Nelahozeves za SNK-ED. O čtyři roky později již v komunálních volbách uspěla a dne 11. 11. 2010 byla zvolena starostkou Nelahozevsi. Je vdaná a bezdětná.

Preferujete výstavbu nové mateřské školy? Nebo se budete orientovat na uvažovaný prostor v PTZ, kde ale není pro děti zahrada? Nebo se spíš budete snažit rozšířit kapacitu mateřské školy na stávajícím místě, aby děti mohly využívat její zahradu?

Zatím jsem neuvažovala o tom, kde by měla být nová školka umístěna. Je to pro mne teď nový problém, v tomto ohledu ještě nemám jasno.

Zmínila jste, že chcete, aby zastupitelstvo působilo efektivně, konstruktivně a profesionálně. Máte na základě prvních dojmů z vašich kolegů a kolegyň dojem, že to půjde? Nebo cítíte nějaké potenciální problémy?

Zatím jsme měli pouze ustavující zasedání a poté jsme měli jakousi neveřejnou schůzku. Nemůžu z těchto dvou setkání soudit, zda budeme všichni natolik schopní, ale já věřím, že ano. Je předčasné teď hodnotit, jak schopní jsme zastupitelé, to si musí ostatně posoudit lidé sami.

Chodníkem pro pěší máte na mysli chodník mezi severní částí Nelahozevsi a jižní?

Ano.

V posledních měsících v obci trochu rezonuje téma skládky. Stačila jste si už na tuto záležitost utvořit nějaký názor? Jaké lze z vaší strany očekávat kroky v této záležitosti?

Zatím jsem neměla možnost se důkladně seznámit s veškerou dokumentací, která ke skládce zde na úřadě je. Vzhledem k tomu, že jsem právník, tak abych si vytvořila vlastní názor, chci znát především všechny informace, což bude cesta na dlouhou trať. Samozřejmě je však pro mne problematika skládky velice významná a budu se jí intenzivně věnovat.  Již jsem ostatně učinila několik kroků. Prvním z nich je, že jsem si domluvila schůzku na stavebním úřadě v Kralupech nad Vltavou, kde chci konstruktivně začít řešit problematiku skládky a orientaci v ní. Dalším krokem je, že na zastupitelstvu obce projednáme návrh na vytvoření posudku panem Jinochem, což je soudní znalec v oboru skládkování. Je třeba však nejprve vytvořit koncept, čeho by se měl tento posudek týkat. K problematice skládky bych se v každém případě ráda vyjádřila později. Mám také v úmyslu seznámit veřejnost s celým tímto řízením po právní stránce, aby lidé opravdu věděli, jaké mají možnosti a jaký bude v tomto řízení postup.

Pokud skládka nakonec v katastru Nelahozevsi vznikne (a to spíše asi vznikne), bude z ní obec mít nezanedbatelné příjmy. Veřejnost se zde dělí na dvě části – jednak jsou tu lidé, kteří se na ty příjmy těší, a vedle nich stojí lidé, kteří tvrdí, že to obci stejně nepomůže – ukazují přitom na Uhy, Úholičky a další a tvrdí, že na těch obcích není vůbec vidět, že dostávají peníze ze skládek. Jak se chystáte ohlídat, aby ty peníze byly nějak vidět v naší obci?

V tomto ohledu lze činit mnohá opatření. Jedním z nich je, aby bylo jasné, jak s penězi nakládáme, což je vidět z rozpočtu obce a je to znatelné ze zasedání zastupitelstev obce. Veřejnost, která se bude zajímat o to, jak jsme s penězi naložili, tyto informace bude jednoduše mít.

urbanova3
Z archivu Petry Urbanové
Z archivu Petry Urbanové
Když jste zmínila rozpočet obce, nemohu si odpustit poznámku, že na současných webových stránkách obce visí poslední rozpočet z roku 2005 plus návrh na rok 2006 a nic novějšího tam není. Na ustavujícím zasedání jste zmínila, že webovým stránkám budete věnovat větší pozornost. Jak chcete postupovat v této věci?

V této věci postupujeme už teď. Budeme zřejmě vypovídat smlouvu se stávající firmou, která nám spravuje webové stránky, a máme již nějaké možnosti a návrhy na vypracování nových webových stránek. Od zastupitelů vzešly návrhy, jak by tyto stránky měly vypadat – já tyto návrhy vnímám jako přínosné a souhlasím s nimi, takže nové webové stránky by mohly být k dispozici během nejdéle tří měsíců.

Jedna věc je, zda máme nové či staré webové stránky. Ale jestli se někdo bude starat o jejich obsah...

…je věc druhá. Teď budeme mít příležitost webové stránky zkvalitnit, zpřístupnit informace, o které budou mít občané zájem, a především zajistit, aby veškeré zákonné informace, které je povinna obec  vyvěšovat, na webových stránkách byly.

Když hovoříme o publikování informací, pojďme se bavit taky o dezinformacích a lžích. Na ustavujícím zasedání jste prohlásila, že před volbami unikaly – a teď vás cituji – „zkreslené, neúplné a lživé informace“. Můžete prosím konkretizovat, co jste tím myslela? Hodně lidem toto vaše vyjádření dodnes vrtá hlavou.

Slovo lživé jsem nepoužila, mluvila jsem o informacích „zkreslených, neúplných a zcela zavádějících“. Lež je totiž záměrně nepravdivá informace! Rozdíl je v úmyslu. Lidé moc dobře vědí, na co narážím, ale rozvedu to. Před volbami se objevilo téma skládky a vzhledem k tomu, že lidé o ní nic nevěděli včetně mě, byli právem rozhořčeni. Začaly se objevovat šumy typu: „Otásek schválil skládku“ atd. Dočetla jsem se, že „bývalé zastupitelstvo schválilo skládku“. To jsou informace zcela zkreslené, je třeba je zasadit do rámce stavebního řízení a nespokojit se s tím, že se něco takového povídá nebo dokonce píše! Svým projevem na zastupitelstvu obce jsem chtěla apelovat na to, abychom takové informace jednak nevytvářeli, a ani nepodporovali,  a abychom se soustředili na práci, kterou jedinou můžeme objasnit celou situaci.

V naší obci probíhá poměrně intenzivní výstavba. Jednak v Nelahozevsi jako takové, ale v poslední době se nejvíce staví v Lešanech. Kdybyste měla možnost vrátit život o pár let a měla před sebou projekt Lešany-resort nebo Zámecké údolí, souhlasila byste s výstavbou tohoto typu na území obce?

Proti výstavbám tohoto typu nemám žádné zásadní námitky. V této době je to moderní trend, který možná někdy odezní, ale takovéto výstavbě se nevyhne žádná obec.

Jste teď asi hodně vytížená a ještě to tak asi nějaký čas zůstane. Hodláte dále trénovat jógu nebo budete muset spíš tento koníček opustit kvůli samosprávě Nelahozevsi?

Józe bych se chtěla věnovat dál, ovšem je to trochu obtížné s financemi. Není jednoduché mít sdružení, jehož existence závisí pouze na členských příspěvcích, ale pokusím se i dál vést jógu, protože lidé o ni mají stále zájem. Nyní hledáme nové prostory, které by nám někdo poskytl zdarma, abychom nemuseli platit pronájem sálu. Jestliže se nám to podaří, budu předcvičovat dál.

Zastupitelstvo

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

+1 #3 M. Blažek 2010-12-04 20:01
Dobrý den,
nedá mi to abych se ještě nevyjádřil k diskuzi o údajných zkreslených informacích ohledně údajného schválení skládky.

Na stránce lesany.info/.../... se nachází sken dokumentu, ve kterém je uvedeno:

"Na základě projednání uvedeného materiálu zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou studií a přijalo usnesení, kterým vyslovilo souhlas s umístěním stavby ve smyslu 85 a 86 stavebního zákona Č. 183/2006 Sb. a s následnou
realizací této stavby.
Dne 18 052010
Jaroslav Otásek
starosta obce"

Nezlobte se na mě, ale mi to opravdu připadá jako kdyby zastupitelstvo vydalo souhlas s umístěním skládky v katastru obce. Pokud tedy ten dokument není falzium.
Citovat
+1 #2 J.Ryšavý 2010-11-30 13:07
Vynikající rozhovor, díky. K té opravdu stávající a nevyhovující informovanosti na webu obce Nelahozeves jsem se vyjádřil již na zasedání zastupitelstva 26.11.2010. A máte pane Mojžíš pravdu. O stránky jako takové přeci nejde, ten web je opravdu velmi hezký, vzhledově i ve smyslu struktury, jen jej nikdo neaktualizoval. Můj názor je, že správce webu není podstatný, podstatný je administrátor webu. Bude-li web spravovat firma a bude-li se tím myslet, že to bude i administrovat, nic se tím nevyřeší. Administrovat a mít to v odpovědnosti musí dle mého někdo ze zastupitelstva (nebo z pracovníků obecního úřadu), neboť jedině taková osoba má informace. Měl by to mít v zastupitelstvu (nebo u úřadu) někdo v kompetenci (jako takový tiskový mluvčí), dát mu za to nějakou měsíční odměnu a bylo by to určitě v pořádku. Myslím, že v současném omlazeném zastupitelstvu by se vhodný adept našel. Já jsem starý kmet, administruji jeden web a další čtyři podweby 3. stupně a není v tom problém. Hlavní je mít informace, vložit to na web není problém. Administrátor bez informací nebo kterému je nutno ty informace tlumočit a připravovat jke k ničemu a jsou to pak jen vyhozené peníze. Toť můj názor.
Citovat
+2 #1 M. Blažek 2010-11-25 12:53
Děkuji panu Mojžíšovi za vynikající, profesionální rozhovor a článek, který jde v mnoha ohledech na tělo bez toho aby se kohokoliv dotknul. Paní starostce a celému zastupitelstvu potom přeji mnoho sil, moudrosti a asi taky štěstí v prosazování a realizaci všeho, co bude ve prospěch příslušných obcí a jejich obyvatel.
M. Blažek
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.