Pavel Matoušek: Nejsme nekonstruktivní opozice

Pavel Matoušek
Přestože Pavel Matoušek bydlí v Nelahozevsi pouze dva roky, před čtyřmi měsíci se téměř stal místostarostou obce. Po necelém roce v komunální politice, do níž jej vynesly loňské volby, je vidět, že si uvědomuje "politickou" realitu a možnosti obecního rozpočtu, na druhou stranu stále nechodí daleko pro radikální vyjádření, jak to činil před volbami. Nejčerstvěji to ukázal v kauze lešanské štěrkopískovny.

Když jsme na tomto webu psali o štěrkopískovně, vyjádřil ses ve smyslu, že odstoupíš z pozice zastupitele, pokud by pískovna v Lešanech byla vybudována. Nebylo to přece jen trochu populistické gesto?

To rozhodně ne. Nemohl bych se lidem dívat do očí, dělat jako by se nic nestalo a dál „sedět“ v zastupitelstvu obce.

Ano, jenže už tehdy se dalo tušit, že přes zastupitelstvo tento záměr neprojde. Proti byl odbor životního prostředí v Kralupech, zásadní námitky měl i Středočeský kraj. Riziko, že bys musel svůj slib splnit, tedy nebylo moc velké.

Riziko nebylo vysoké, ale pořád tam bylo – do hlav ostatních zastupitelů jsem neviděl. Přihlížel jsem i k tomu, že obci hrozí určité sankce, byť ve smlouvě s panem Jampílkem nebyly přímo jmenovány. Prostě jsem to tak cítil.

Podívejme se teď na činnost zastupitelstva obecně. Ze zasedání zastupitelstva si pokaždé odnáším pocit, že se jedná o celovečerní vystoupení starostky Petry Urbanové s osmičlenným komparsem. Lidi to pak budou podle mého názoru vnímat tak, že starostka dře a ostatní nedělají nic. Ať už to je pravda nebo ne, ona pak v dalších volbách triumfuje a vy pohoříte.

Ano, zastupitelé jsou poměrně neviditelní, což je hodně způsobeno probíranými body. Co diskutovat u věcných břemen? Pokud jde o zásadnější témata, tak si myslím, že se do debaty zapojuji víc než ostatní, jsem od přírody „ukecanej“, ale určitě ne jediný. Vypadá to jako tahání trika, ale tento pocit mám.

Uznávám, že z ostatních zastupitelů patříš určitě k těm aktivnějším, přesto to vypadá, jako byste si všechno dopředu vyříkali na pracovních poradách a na zasedání zastupitelstva už pak starostka pouze tlumočí názor, na kterém jste se shodli. Jednou se dokonce přeřekla a oznámila, že zastupitelstvo něco zamítlo, ačkoliv hlasování k danému bodu ještě neproběhlo. A tady už nejde jen o to, jak to působí, ale je to i otázka politické kultury a základních atributů zastupitelské demokracie. Nemáš pocit, že je tím trochu popírán princip kontroly veřejné moci, když se ta skutečná výměna názorů odehrává za zavřenými dveřmi?

Vláda taky jedná za zavřenými dveřmi a pak pouze oznámí výsledky. My výsledky prezentujeme na veřejném zasedání zastupitelstva, kde se k nim může kdokoliv vyjádřit. Starostka na poradách prezentuje, jaké body má připraveny na zastupitelstvo a jaký je její názor na jednotlivé věci. Dám příklad – prodej Višňovky…

Právě to je ten bod, u nějž bylo dost okatě vidět, že jste se na něm dohodli dopředu a před občany jste si to přišli pouze odmávat.

Ano, dohodli jsme se dopředu, nicméně jsme se o něm bavili znovu i na zastupitelstvu – já jsem se k tomu vyjadřoval. Myslím si, že ventilovat na zastupitelstvu se budou spíš věci, na kterých se neshodneme. Pakliže se najde shoda – a panu Otáskovi se asi nebude líbit, že i s námi se dá najít shoda –, tak v tom nevidím problém. Ale neupíráme občanům možnost se vyjádřit. Jsme neuvolnění zastupitelé a zastupitelstvo se koná od šesti večer. Nemůžeme všechno začít poprvé projednávat teprve tam. Navíc občané v diskusi si často skáčou při debatě do řeči, nenechají mluvit starostku nebo zastupitele. Kdybychom takhle řešili všechno, budeme končit o půlnoci.

Ano, lidi skáčou do řeči zastupitelům i jeden druhému, občas neadekvátně zvyšují hlas nebo používají nevhodné výrazy. Od toho je tu ale předsedající. Ten má právo si zjednat pořádek a jednací řád mu k tomu dává dostatečné nástroje. To, že starostka nechává lidi vybouřit a nijak jejich projevy nekoriguje, neznamená, že by to dělat nemohla.

Jistě. Není vyžadováno striktní dodržování jednacího řádu. Jsme malá obec, neschází se nás tam tolik a myslím si, že bych byl jeden z prvních, kdo by po předsedajícím vyžadoval opatření, kdyby se to zvrhlo, což se zatím nestalo.

Chci s tebou stručně projít některé dosud nesplněné body volebního programu Lešany pro Nelahozeves. Zde dopředu upozorním zejména čtenáře rozhovoru, že jsem za toto sdružení kandidoval a podílel se na tvorbě programu a že jsem tedy podjatý, ale toto téma je důležité a nechci jej úplně ignorovat, navíc odpovědnost za plnění programu nesou primárně zvolení zastupitelé. Nemáš nic proti, abychom některé body probrali?

Jen do toho.

Tak začněme prvním citátem. „Na webových stránkách budou k dispozici všechny informace o veřejných zakázkách, plné texty smluv uzavřených obcí a další informace, které zajistí větší transparentnost činnosti obce.“

Vůle je. Jen se na obci řeší „důležitější“ věci. Paní starostka a pan místostarosta nedělají skoro nic jiného, než že hasí průšvihy z předešlých let. Takže se musí přidělovat jednotlivým akcím priorita. Tím, že ostatní zastupitelé jsou neuvolnění, jde vše o dost pomaleji.

matousek-3
Pavel Matoušek se svou rodinou. | foto: archiv Pavla Matouška
Pavel Matoušek se svou rodinou. | foto: archiv Pavla Matouška

Mně bohužel připadá, že vůle není. Nascanovat smlouvu, kterou podepisuji, a dát ji na web do nějaké sekce „Smlouvy“ je práce na pár minut, a nikdo neočekává, že to bude dělat starostka osobně. Navíc nepředpokládám, že by obec uzavírala desítky smluv denně, aby to administrativní aparát v úřadě nějak neúnosně zatížilo. U veřejných zakázek je to podobné – proč nemohlo být například zveřejněno výběrové řízení na rekonstrukci nové školky? Mnohokrát bylo prokázáno, že účast většího počtu zájemců obecně snižuje cenu zakázky.

Ptal jsem se na to a bylo mi řečeno, že je to podlimitní zakázka a že zveřejnění není povinné. Měli jsme to dozorováno krajským úřadem, který potvrdil, že je všechno v pořádku.

Já přece netvrdím, že je to v rozporu se zákonem. Tvrdím, že je to v rozporu s tvým volebním programem.

V programu jsme měli i novou školku. Beru jako menší zlo nezveřejnění výběrového řízení za cenu toho, aby se všechno stihlo. I tak to bude na krev.

Budiž, tak pojďme dál. „Zavedeme pravidelná setkání našich zastupitelů s občany, kde budou moci občané směřovat na naše zastupitele své požadavky.“

Tomu se samozřejmě nebráním. Když se řešila kanalizace nebo názvy ulic, pak jsem se účastnil, ve druhém případě jsem schůzku inicioval.

Abych dostál tomuto závazku, budu každý poslední čtvrtek v měsíci od 18.30 hodin ve volební místnosti v Lešanech, pokud nebude zasedání zastupitelstva. Pokud budou mít zájem o schůzku obyvatelé ostatních částí obce, můžou přijet do Lešan nebo si můžeme domluvit na jiném místě a čase.

Další bod: „Prosadíme zavedení nové autobusové zastávky Lešany-Resort.“

Strašně rád bych zastávku prosadil, je to mimo jiné můj morální dluh vůči mé tchýni a tchánovi, kteří bohužel letos oba zemřeli. Myslím, že by to ocenily i maminky s kočárky a žáky mateřské a základní školy. Jenže na tento projekt nejsou v obecní kase peníze.

Kolik peněz by bylo potřeba a na co?

V první řadě na vykoupení pozemků – majitel chce 2 000 Kč za metr čtvereční. A my potřebujeme na otoč autobusu 25 x 25 metrů čtverečních. To dělá více než milion. A pak se musí počítat s asfaltérskými pracemi, platbami ČSAD Střední Čechy apod. Už teď se navýšily platby za to, že autobus ráno zajíždí do Veltrus – bude nás to stát asi 14 000 korun ročně. Další věci už se prosadit nepodařilo, což mě mrzí.

Změn v jízdním řádu opravdu není mnoho. Když si vzpomenu, jaký kolem toho byl humbuk, že se bude měnit jízdní řád a že si tam prosadíme své požadavky…

Ano, ignorovali nás – vyhověli nám pouze v jednom ze čtyř bodů. Požadovali jsme například, aby ranní autobus jezdil o sedm minut dřív, aby se s ním dal stihnout rychlík do Prahy v 6.38. A opačně – aby autobus z Kralup neodjížděl v 17.20, ale o deset minut později, ze stejného důvodu. Nebylo nám vyhověno, ani to nijak nezdůvodnili. O výsledku jsme se dozvěděli tak, že se mi náhodou dostal do rukou nový jízdní řád.

Zůstaňme ještě chvíli u dopravy: „Prosadíme taková dopravní opatření, která donutí řidiče na rovince v Lešanech snížit rychlost alespoň na 40 km/h.“

Připravuji projekt, zvažuji různé varianty. Ale protože je to silnice krajská, budeme svádět boj se Správou a údržbou silnic a krajem. Až budu mít všechny myšlenky na papíře, dám je k diskuzi zastupitelstvu.

„Ve spolupráci s policií zajistíme občasné kontroly dodržování zákazu vjezdu nákladních automobilů na silnici Lobeč–Nelahozeves a Velvary–Lešany.“

K tomuto opatření jsme se ještě nedostali, ale předpokládám, že půjde ruku v ruce s omezením rychlosti v Lešanech.

Nemůžeme samozřejmě probrat všechno, tak vyberu poslední bod: „Zajistíme, aby na území obce byly pravidelně k dispozici kontejnery pro nadměrný odpad.“

To, co teď řeknu, bude vypadat pouze jako výmluva, ale v tuto chvíli nemá obecní kasa nadbytečné finanční prostředky, spíše jí chybí mnoho milionů. Co se týče společnosti .A.S.A., tak musíme nejdříve navázat partnerské vztahy, aby byla společnost svolná k nějakým vstřícným krokům. Dokud nebude .A.S.A. znát názor zastupitelů na skládku, tak vstřícná jistě nebude.

A tvůj názor na skládku je tedy jaký? Před volbami jsi byl ostře proti, ale to nebylo známo, že obec Nelahozeves má skryté dluhy v řádu desítek milionů korun. Souhlasíš s názorem starostky, že potřebujeme skládku, abychom tyto dluhy splatili?

V současné chvíli s projektem skládky nesouhlasím, ale pro obec není jiné finanční východisko.

Tak to je dost šalamounská odpověď. Jestliže říkáš, že není jiné východisko, pak nezbývá než se skládkou souhlasit, ne?

Před volbami jsme vydali prohlášení týkající se skládky (prohlášení si můžete přečíst zde - pozn. MM). Za ním si stojím. Skládku nechci, přestože jsem ten poslední, koho by se vzhledem ke vzdálenosti a směru dotýkala. Po volbách jsem měl možnost se více seznámit s účty obce a jejími potřebami. Pokud někdo přijde s jiným řešením, které do pokladny obce přinese deset milionů, rád pro něj zvednu ruku a budu proti skládce. Do té doby platí, že budu odpovídat šalamounsky a šalamounsky se zdržím hlasování.

Když už jsme u zadlužení obce, zmiňme ještě jednu věc, která s tím souvisí. Obec dostala nabídku na odkoupení budovy bývalých obchodů v Kralupské ulici a dále budovy sousedící se školkou. Má obec podle tvého názoru tyto nemovitosti kupovat a dále se zadlužit, nebo ne?

Koupě budovy by byla dobrá investice, ale cena se mi zdá přemrštěná. A dluhů má obec už tak dost, takže by nabídka musela být neodolatelná, abych zvedl ruku pro koupi a zadlužení.

Na nedávném zasedání zastupitelstva ses vyjádřil ve smyslu, že se Lešany v minulosti pomíjely a teď by jim tedy měla být věnována větší pozornost. Skutečně si to myslíš?

Bydlím v obci teprve dva roky, ale za tu dobu jsem získal pocit, že to nebylo jen plácnutí do vody. Dost lidí mi říkalo, že se na Lešany zapomínalo. Přesněji řečeno, co nebyla „centrální“ Nelahozeves, tam se až tolik nedělo. Názor, že se v Lešanech vybudovala kanalizace, je lichý. Obec jí odkoupila od Anglického Resortu za jednu korunu. Kdyby se v Lešanech nestavělo, tak si myslím, že by kanalizace ještě nebyla.

Ale je tady, na rozdíl od řady jiných částí obce. Na kanalizaci zatím stále čeká ulice Pod Strání nebo celé Podhořany. Kvalita místních cest například v Podhořanech je stejná jako v Lešanech, ne-li horší. Chodníky tam také prakticky nejsou, stejně jako v Lešanech. V čem ti připadají Lešany zaostalejší?

Já jsem zdůraznil, že opomíjené byly všechny části kromě centrální Nelahozevsi. Tedy i Podhořany. Jsem zastupitelem za celou Nelahozeves, ale bydlím tu krátce a mám informace jen od lidí. Po zasedání zastupitelstva, kde jsem tuto větu řekl, jsem se ještě bavil venku v kroužku lidí a ti mi potvrdili, že mám pravdu.

Jak to vypadá se spodními vodami v Lešanech? Co říkáš na problém paní Hybešové, které spodní vody 14. srpna loňského roku v podstatě zničily dům, dodnes nemůže bydlet v přízemí, protože je tam příliš vlhko a neustále musí odčerpávat vodu ze studny? Nebo na problém obyvatel ulice V Loučkách, kteří sepsali samostatnou petici?

Před týdnem jsem byl u pana Dvořáka z Lešan a vyptával jsem se ho na časy minulé ohledně spodních vod. Je pravda, že se stav výrazně zhoršil, ale spodní voda je tu od nepaměti. Obec nechá vypracovat hydrologický posudek. Uvidíme, co nám hydrolog sdělí. Náprava bude určitě velmi nákladná.

Stav se výrazně zhoršil v době, kdy finišovala výstavba Anglického Resortu. Hlavní příčinou je zřejmě nepovolené odvádění dešťové vody z Resortu dovnitř do Lešan. I jednatel Anglického Resortu Libor Škoda v rozhovoru pro náš web připustil, že tam tento odtok nemá co dělat. Nestačilo by jej tedy zabetonovat?

Myslím, že nestačilo. Pak by voda jen do obce tekla jinudy. Výstavba Resortu je samozřejmě jednou z příčin, ale rozhodně ne jediná. Na současném stavu se podepisuje i špatné hospodaření na zemědělských pozemcích – půda se pořádně neorá. Další problém jsou škarpy. Lidé si je zavážejí, aby se jim lépe jezdilo na dvůr a podobně. Škarpy taky nejsou udržované.

Teď už udržované jsou – obec je pravidelně začala vyvážet.

V ulici V Úvoze se teď prováděly výkopové práce. Pokládali tam do škarp průchodky tak, že nejdřív škarpu vyházeli, a potom do ní všechno naházeli zpátky. A protože to nezhutnili, tak je ještě méně průchodná, než byla předtím.

matousek

PAVEL MATOUŠEK (1973) je vyučen v oboru instalatér-topenář. Po základní vojenské službě nastoupil u profesionálních hasičů, kde působil déle než tři roky. Přes rok prodával instalatérské potřeby, kde se vypracoval na vedoucího prodejny. Nyní již čtrnáctým rokem pracuje jako DTP operátor a logistik v reklamní firmě. V Nelahozevsi (část Lešany-Resort) bydlí od roku 2009. V roce 2010 byl zvolen zastupitelem Nelahozevsi za Sdružení nezávislých kandidátů Lešany pro Nelahozeves. Od června 2011 je předsedou kontrolního výboru zastupitelstva. Pavel Matoušek je ženatý a má dvě děti.

Když už jsme u Anglického Resortu, nemohu se nezeptat na tzv. Zámecké údolí. Výstavba v této části obce se zastavila, za posledního půl roku prodal Anglický Resort jediný dům a stále jich zůstává sedm volných. Přes vyjádření Libora Škody, že hodlá dostavět všech 72 domů (zatím jich je hotovo 24), to spíš vypadá, že už se nebude stavět nic. Jak a kdo uvede tuto lokalitu to přijatelného stavu? Všude se válí hromady suti a dalších zbytků stavebního materiálu.

Obávám se, že tento problém bude řešen velmi zdlouhavě. Panu Škodovi se nelíbí nové složení zastupitelstva a viní ho, že nespolupracuje. Nebude jednoduché se s ním domluvit a přimět ho k úklidu staveniště a k nápravě škod po stavební činnosti.

To tuším, že to nebude jednoduché. Co se tedy chystáte udělat?

Pana Škodu jsme měli na jedné pracovní poradě, kde své vystoupení začal tím, že se velmi často stává, že zákazníci developera se později stanou zastupiteli a najednou jdou proti tomu developerovi. Tím si vybral terč – já jsem jeho úhlavní nepřítel, do kterého mě pasoval. Dokonce mě napadl, že jsem nedodržel nějaký závazek vůči němu.

S tímhle přišel Libor Škoda na poradu zastupitelů?

Ano. Když nemáš jiné argumenty, tak musíš zkoušet všechno. Trochu mi tím vrátil to, jak jsme si na něj se starostkou počíhali v Zámeckém údolí. Jeho dalším terčem je pan Kuchta – ten to schytal za loňský 14. srpen, když v Lešanech nechal vybagrovat kus z pole a pustil to do obce. Můj pocit je, že pana Škodu budeme muset ke každému kroku nutit pod hrozbou sankcí, jinak nic nezmůžeme.

Jaký je tvůj názor na kauzu nové ředitelky mateřské školy?

Před skončením výběrového řízení se mi donášely různé zvěsti o paní Sedlářové. Nevím, co je na tom pravdy, to ukáže čas. Respektuji rozhodnutí výběrové komise a věřím, že rozhodla správně. Reakce učitelek se mi zdá hysterická a neadekvátní.

V čerstvém čísle Nelahozeveského zpravodaje jsi určitě nepřehlédl rozhovor s bývalým starostou Jaroslavem Otáskem. Vyjadřuje se v něm na adresu lešanských zastupitelů – podle něj „politikaříte“ a „nechcete přistoupit na jednotu a dohodnout se na prioritách“. Máš k tomu nějaký komentář?

Již před volbami jsme jako sdružení Lešany pro Nelahozeves pana Otáska kritizovali za některá špatná rozhodnutí. Poté, co jsem nahlédl pod pokličku, zjistil jsem, že jich je více, než ta, o kterých jsme věděli. Bývalému starostovi se volbami rozpadl věrný tým a nastoupila opozice. Po prostudování jednotlivých hlasování je ale zřejmé, že nejsme nekonstruktivní opozice, která je proti všemu a všem. Troufám si říci, že se mi s paní starostkou Urbanovou spolupracuje výborně. Ne ve všem jeden s druhým souhlasíme, ale dokážeme komunikovat.

S panem Otáskem asi nikdy jako politik s politikem nevyjdu, ale jako člověka si ho vážím. Pro obec udělal mnoho dobrého a to se mu nedá upřít. Některá rozhodnutí byla ale přinejmenším nešťastná a my je teď musíme napravovat a čelit jejich následkům. Jeho vyjádření pro Nelahozeveský zpravodaj je odvetou za předvolební kampaň, za aprílový žert a za to, že nedržím pusu a nenechám si nic líbit.

Chybělo málo a dnes jsi mohl být místostarostou – stačilo by, kdyby pro tebe zvedla ruku starostka, která se zdržela hlasování. Hodláš o tuto funkci usilovat do dalšího volebního období?

Tato otázka je předčasná. Poté, co jsem nezískal potřebných pět hlasů, podpořil jsem protikandidáta, současného místostarostu pana Kuklu. Na hodnocení jeho práce je příliš brzo a o post místostarosty bych usiloval za předpokladu, že bych dle mého soudu vykonával funkci lépe. Nebo pokud mi bude deklarovaná nadpoloviční důvěra.

Je pravda, že podle výsledků voleb by se slušelo, abychom měli post místostarosty my – Lešany pro Nelahozeves, ale Bůh ví, jak dopadnou příští volby.

Domníváš se, že bylo správné sestavit kandidátku za určitou část obce?

V očích nelešanských se zaměřujeme jen na Lešany. Máme ještě tři roky na to, abychom občany přesvědčili, že i když Lešany, tak opravdu pro Nelahozeves. V tuto chvíli jsem zastupitelem za Lešany pro Nelahozeves a nemám s tím problém. Čas ukáže, zda příště znovu sestavit kandidátku z lešanských občanů, a nebo třeba nabídnout spojenectví členům Občanského sdružení Nelahozeves. Pak už ale skutečně nevím, jak by to pan Otásek nazýval – jak by se dalo pojmenovat něco, co je ještě více než opozice?

Zastupitelstvo

Komentáře   

+1 #2 Eliška Brázdová 2011-08-27 08:40
Dobrý den, odvahu čelit Milošovým nepříjemným otázkám jsem zatím nenašla, ale k Pavlovým setkáváním se s občany se ráda přidám.
Citovat
+1 #1 Jan Ryšavý 2011-08-26 11:57
Konstatuji pane Mojžíš, že se jedná o vynikající rozhovor a současně kvituji s povděkem odvahu pana Matouška, postavit se čelem k těmto nepříjemným ale oprávněným dotazům. Nicméně naplňování volebního programu kandidátů "Lešany pro Nelahozeves" je zatím opravdu nedostatečné. Co s tím? Váš závazek pane Matoušek k setkávání se s občany vždy poslední čtvrtek v měsíci vítám. Co však ostatní zastupitelé za Lešany? Co takhle na hodinu každých 14 dní se střídáním se všech tří zastupitelů? Potom bych uvítal též větší angažovanost i u dalších zastupitelů za Lešany.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.