Oznámení o prošetření situace v mateřské škole

Dne 5. 6. 2012 byl předán Policii ČR, obvodnímu oddělení v Kralupech nad Vltavou podnět k prošetření události, ke které došlo v Mateřské škole v Nelahozevsi dne 21. 5. 2012.

Starostka se o této události dozvěděla pouze zprostředkovaně. Oficiální cestou nebyla podána žádná stížnost rodičů a na údajný exces paní ředitelky Ilony Sedlářové neupozornil ani nikdo ze zaměstnanců mateřské školy. Ačkoliv se starostka rozhodla vyřešit tuto událost na základě informací podaných matkou a ředitelkou školy, objevují se postupně rozpory mezi výpověďmi a nové informace, a proto na doporučení nadřízeného orgánu dne 5. 6. 2012 podala podnět k prošetření věci. Prošetření věci bude probíhat v součinnosti s Českou školní inspekcí.

Na základě výsledku šetření rozhodne zastupitelstvo obce o dalším postupu, o kterém budeme dále informovat veřejnost prostřednictvím webových stránek obce.

(převzato z oficiálních webových stránek obce Nelahozeves)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.