Obecní úřad má novou referentku. Na jejím výběru se podílela i její dcera

IMG 5240
Řady referentek obecního úřadu od 1. prosince rozšířila Monika Ocásková, která zvítězila ve výběrovém řízení na pozici koordinačního, projektového a programového pracovníka. Členkou výběrové komise byla přitom i její dcera Kristýna Janurová, rozená Ocásková. Ta pracuje na obecním úřadě jako účetní a personalistka.

O personálních změnách na obecním úřadě jsme psali v článku: Personální změny na obecním úřadě

Konkurzu se zúčastnilo šest uchazečů, z nichž potřebnou kvalifikaci prokázali čtyři. Podle starosty Jakuba Bryndy z nich byla Monika Ocásková jednoznačně nejvhodnější uchazečkou. Podle místostarosty Zdeňka Schneidera dělala dcera Moniky Ocáskové u výběru pouze zápis.

To však vyvrací oficiální zpráva výběrové komise. Podle zprávy byla Kristýna Janurová řádnou členkou komise. Dalšími dvěma členy komise byl starosta a místostarosta. Komise provádí pohovory se všemi uchazeči, vyhodnocuje jejich kvalifikační a další předpoklady pro práci na dané pozici a nakonec sestavuje finální pořadí kandidátů. Kristýna Janurová se v roli členky komise zúčastnila všech pohovorů a je podepsána pod doporučením přijmout svou vlastní matku na místo referentky obecního úřadu.

janurova
Kristýna Janurová | Foto: Facebook
Kristýna Janurová | Foto: Facebook
Podle zákona se úředník nesmí podílet na žádných úkonech, při nichž lze pochybovat o jeho objektivitě. Typicky se jedná právě o případy, kdy má úředník příbuzenský vztah k některému z účastníků řízení. Pro vyloučení úředníka postačí teoretická možnost ovlivnit výsledek řízení. Starosta pak musí pro daný úkon nalézt v úřadě někoho jiného. Pokud nikoho jiného nalézt nelze, musí problém vyřešit krajský úřad.

Kristýna Janurová svou podjatost odmítá, podle svých slov nemohla výběr nijak ovlivnit a ani jej nijak neovlivňovala. Své tvrzení opírá o stanovisko poradce obce Josefa Kazíka. Ten se však specializuje na ochranu osobních údajů a dle svých slov sděloval Janurové pouze svůj osobní názor.

Podle starosty byla účast Kristýny Janurové na pohovorech nutná, neboť jde o personalistku obecního úřadu, která účastníkům pohovorů odpovídala na otázky týkající se například mzdy či pracovní doby. "Rozhodnutí bylo na mně a na místostarostovi," ujišťuje Jakub Brynda.

Jeden z účastníků pohovoru však tvrdí, že role Kristýny Janurové na pohovorech byla významnější, než ona sama i starosta s místostarostou připouští. „Paní Janurová do pohovoru aktivně vstupovala, dokonce několikrát hodnotila moje zkušenosti vzhledem k nabízené pozici jako ‘malé’ nebo ‘žádné’,“ tvrdí uchazečka Petra (redakce zná celé její jméno). „Její vystupování mě zarazilo. U několika témat jsem měla pocit, jako by se její názor rozcházel s názorem starosty, ale poslední slovo měla vždy ona.“ Uchazečka zmiňuje například otázku flexibility pracovní doby či studijního volna pro sebevzdělávání, na které se při pohovoru ptala. Janurová jí odpověděla, že pracovní doba je pevná a flexibilita není možná. Starosta Jakub Brynda přitom sám potvrdil, že se snaží pracovnicím úřadu vycházet vstříc a v rámci možností jim flexibilní pracovní dobu poskytuje. „Ostatně přímo během pohovoru se ostatní úřednice staraly o malé dítě, které tam paní Janurová s sebou měla,“ dokresluje situaci Petra.

Kristýna Janurová ve svém vyjádření odmítla, že by zkušenosti uchazečů na pohovorech jakkoliv hodnotila.

zprava
Pod zprávou o výběru Moniky Ocáskové je podepsána její dcera.
Pod zprávou o výběru Moniky Ocáskové je podepsána její dcera.
Ze zprávy o průběhu konkurzu není možné vyčíst, jak komise dospěla k pořadí uchazečů. Podle zákona má zpráva obsahovat popis způsobu hodnocení zájemců, tato informace v ní ale chybí.

Vítězná uchazečka Monika Ocásková je absolventkou bakalářského studia soukromé Vysoké školy podnikání a práva, obor Právo v podnikání, a má desetiletou praxi na pozici referentky Městského soudu v Praze. Na obecní úřad v Nelahozevsi nastoupila 1. prosince.

Neúspěšná uchazečka Petra je absolventkou magisterského studia Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Regionální a politická geografie. Poté působila nejprve jako odborná referentka na Ministerstvu pro místní rozvoj a později jako projektová manažerka a specialistka grantového servisu na ČVUT v Praze. V současné době je na rodičovské dovolené.

Do konkurzu se hlásil mimo jiné též Peter Jaďuď, specialista ekonomie a řízení, který v minulosti dlouhá léta působil ve vysokých manažerských pozicích v bankovnictví. Komise jej v hodnocení zařadila na druhé místo a starosta jej posléze najal jako externího ekonoma obce. Jeho první činností byla příprava rozpočtu obce na rok 2020.

(mm)

Obecní úřad

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.