• Titulní stránka

Obec vystaví soutěžní návrhy územního plánu, přijedou i vítězové soutěže

Panel 1
Výřez z části grafického návrhu vítězného týmu architektů Dvořák-Gogolák-Grasse.
Výřez z části grafického návrhu vítězného týmu architektů Dvořák-Gogolák-Grasse.
Čtyři soutěžní návrhy urbanistické koncepce obce Nelahozeves budou po dobu dvou týdnů vystaveny ve volnočasovém centru. Výstava bude zahájena v neděli 15. září ve 13 hodin. Výběr zpracovatele nového územního plánu, který má stanovit základní parametry a mantinely rozvoje obce v následujícím desetiletí, však zatím dokončen nebyl.

Aktualizace: V pátek před polednem (pouhé dva dny před zahájením výstavy) obec prostřednictvím Facebooku oznámila, že zahájení výstavy, které mělo původně proběhnout ve slavnostním rázu za účasti autorů vítězného návrhu, nebude spojeno s žádným slavnostním aktem. Veřejná diskuse za účasti autorů vítězného návrhu se uskuteční až dva dny před ukončením výstavy - v pátek 27. září od 18 hodin.

Do urbanistické soutěže, kterou obec vyhlásila letos na jaře, se se svými návrhy přihlásili čtyři architektonické týmy. Předmětem zadání bylo vypracování stručné koncepce budoucího urbanistického uspořádání obce Nelahozeves v textové i grafické podobě.

Panel 2-002
Jedním z nejvýraznějších záměrů vítězného architektonického týmu je přeložka části Kralupské ulice, která by rozšířila přirozené centrum obce, v němž by dle návrhu měl být vybudován dům seniorů (vpravo). Za povšimnutí stojí i uvažované přestěhování sochy Antonína Dvořáka.
Jedním z nejvýraznějších záměrů vítězného architektonického týmu je přeložka části Kralupské ulice, která by rozšířila přirozené centrum obce, v němž by dle návrhu měl být vybudován dům seniorů (vpravo). Za povšimnutí stojí i uvažované přestěhování sochy Antonína Dvořáka.
Tři ze čtyř návrhů pětičlenná porota ocenila částkami 80 tisíc, 55 tisíc a 25 tisíc korun, celkem tedy obec za návrhy soutěžícím vyplatila 160 tisíc Kč. Vítězi soutěže se stala čtveřice architektů Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse a Pavel Grasse. Zástupci vítězného volného sdružení architektů se zúčastní i veřejné diskuse s občany, která je plánována na pátek 27. září od 18 hodin.

Čtvrtý návrh, vypracovaný architekty Vladimírem Charvátem a Martinem Pospíšilem, porota vyřadila, protože jeho autoři vložili do

pdf
textové části několik mapových podkladů, ačkoliv to
pdf
soutěžní podmínky zakazovaly. “Porota považuje existenci schémat, které nejsou součástí výkresů za zásadní porušení podmínek,” uvádí se v
pdf
protokolu o průběhu soutěže, který byl ve všech bodech přijat jednomyslně. Porota byla složena ze tří architektů nominovaných Českou komorou architektů, které doplnila starostka Petra Urbanová a zástupkyně kralupského stavebního úřadu Milena Jakeschová.

 

Otevírací doba výstavy v Centru volnočasových aktivit (Zagarolská 313):

 • Pondělí až pátek: 9–11, 13–17 hodin
 • Sobota, neděle: 13–17 hodin

Výstava potrvá od neděle 15. do neděle 29. září 2013.

Veřejná diskuse: pátek 27. září od 18 hodin

Vítěz urbanistické soutěže se však ještě nemusí automaticky stát zpracovatelem nového územního plánu obce. Na základě urbanistické soutěže by mělo být s vítězem zahájeno jednání, kde by měly být dohodnuty detailní podmínky vypracování územního plánu, tj. zejména přesný rozsah prací, termíny dodání a cena díla. Pokud by z nějakého důvodu nedošlo k dohodě, obec může oslovit dalšího v pořadí. Tato fáze soutěže však dosud neskončila a obec žádné podrobnosti o průběhu jednání ani dva měsíce od ukončení urbanistické soutěže nezveřejnila.

 

Vítězný návrh (Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse a Pavel Grasse)

 • pdf
  Textová část[423.95 KB]
 • pdf
  Grafická část[17.47 MB]

main-photo
Autoři vítězného návrhu prezentovali svůj náhled na obec Nelahozeves mj. poněkud kontroverzní kompozicí, v níž je jakési satelitní městečko stojící pod naším zámkem zasypáno horou odpadků.
Autoři vítězného návrhu prezentovali svůj náhled na obec Nelahozeves mj. poněkud kontroverzní kompozicí, v níž je jakési satelitní městečko stojící pod naším zámkem zasypáno horou odpadků.
Hodnocení poroty: Návrh představuje nejvyváženější a nejkomplexnější řešení všech uvedených bodů. Velmi kvalitní je prvotní urbanistická strategie založená na polycentrické struktuře obce. Z tohoto pohledu není úplně vyjasněn vztah anglického resortu s Lešany.

O autorech: Otevřené seskupení architektů Dvořák+Gogolák+Grasse se zabývá projekty od urbanismu až po drobnou architekturu. V roce 2013 získali 2. místo v urbanistické soutěži o ideový návrh územního plánu Čelákovic, v roce 2012 získali 3. cenu v urbanistické soutěži o ideový návrh územního plánu Blatná, 2.–3. cenu v urbanistické soutěži o ideový návrh územního plánu města Hostomice a 2. cenu v mezinárodní urbanistické soutěži Plzeň-vnitřní město.

Zajímavosti z předložené koncepce:

 • Obecný rys – snaha zlepšit propojenost jednotlivých částí obce (v návrhu označovaná jako “prokrvení území”)
 • Zesílení vazby na druhou stranu Vltavy: Vybudování pěší lávky přes Vltavu v blízkosti produktovodu
 • Revitalizace skládek, vybudování ekoparku v místě současných skládek s rozhlednou na ostrohu, ochrana území před dalšími zásahy
 • Vytvoření nových center (např. u Moravské ulice) a propojení mezi nimi
 • Změna trasy Kralupské ulice v centru obce – obnova prostranství bývalého panského dvora s pracovním názvem “Dvořákovo náměstí”
 • Oživení Lešan (např. hospoda na návsi) a předprostoru areálu PTZ
 • Podchody pod železniční tratí v severní části obce
 • Obnova starého nákladního přístavu, nová hospoda
 • Dům pro seniory
 • Nové hospody a obchody v centru obce
 • Revitalizace prostor kolem obou vlakových zastávek
 • Kritika výstavby developerské firmy Anglický Resort

I pokud se obec s vítěznými (nebo jinými) architekty nakonec dohodne, jimi předložená koncepce není pro tvorbu budoucího územnmího plánu závazná. "Smyslem soutěže bylo hledat zpracovatele územního plánu, nikoliv výslednou podobu tohoto dokumentu," upozornila starostka Petra Urbanová v srpnovém zpravodaji. Ne všechny náměty prezentované v koncepci se tak musí nutně objevit v budoucím návrhu územního plánu.

Všechny čtyři návrhy je možné si prohlédnout nejen na připravované výstavě, ale i elektronicky na portálu Geosense, který na základě smluvního vztahu s obcí Nelahozeves od letošního léta provozuje stejnojmenná firma. Na portálu je možné si přes běžnou geografickou či satelitní mapu zobrazit jednotlivé návrhy v poloprůsvitném provedení. Ve větším přiblížení je možné zapnout též katastrální mapu či čísla budov. Vedle soutěžních návrhů je k dispozici i snímek současného územního plánu. Pracovníci obecního úřadu mají v portálu k dispozici další funkce. Podle místostarosty Josefa Kukly by měly být v budoucnu přidávány další vrstvy i do části určené pro veřejnost.

(mm, kolejkom)

Územní plán

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.