Obec vypsala soutěž na svoz odpadů

DSCF2213
Minulé pondělí obec uveřejnila na svém profilu zadávací dokumentaci veřejné zakázky na svoz a sběr komunálních odpadů. Ze soutěže vzejde firma, která bude pro obec Nelahozeves od příštího roku zajišťovat sběr, přepravu a odstraňování veškerého komunálního odpadu vyprodukovaného na území obce.

Výběrové řízení pro obec organizuje advokátní kancelář KVB, která se specializuje na právní služby pro veřejnou správu.

Předmětem veřejné zakázky je:

  • svoz směsného komunálního odpadu z domácností a firem (1x týdně)
  • svoz a sběr biologického odpadu (svoz z domácností 1x týdně, kontejner 4x ročně)
  • svoz hřbitovního odpadu (jedna nádoba 1x týdně)
  • sběr tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony – 7 míst)
  • sběr objemného odpadu (kontejner 4x ročně)
  • sběr nebezpečného odpadu (kontejner 4x ročně)

Zakázka tedy předpokládá, že se sběr a svoz odpadů bude provádět ve stejném režimu jako dosud. Jedinou výjimkou je svoz bioodpadů – doposud se nádoby vybírají jednou za dva týdny pouze ve vegetačním období, nově to bude každý týden po celý rok. Starostka Petra Urbanová původně avizovala, že součástí zakázky bude i sběr textilu, mezitím se ale ohlásila kralupská arcidiecézní charita, která před hasičárnou kontejner na textil umístí sama (více ve zpravodajském souhrnu z červnového zasedání zastupitelstva).

Uzávěrka nabídek je 25. srpna. S vítězným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Nejprve však bude muset obec počkat na vypršení půlroční výpovědní lhůty stávající smlouvy.

Jediným kritériem je cena za všechny služby dohromady za jeden rok. Maximální cenu obec stanovila na 2,3 milionu korun ročně včetně DPH. V roce 2013 obec na sběr, svoz a likvidaci odpadů vynaložila necelé dva miliony korun. Přibližně 70 % této sumy představuje svoz směsného odpadu. Od letošního roku má v této oblasti obec Nelahozeves specifické postavení díky tomu, že má na svém území skládku. Pokud budou totiž směsné odpady odváženy na Skládku Uhy, obec podle zákona nemusí z těchto odpadů odvádět poplatek 500 Kč za tunu – zákon v tomto případě stanoví výjimku, protože obec je současně příjemcem tohoto poplatku, takže by jej stejně dostala zpět. Poplatek přitom představuje významnou složku nákladů na skládkování – například v ceníku Skládky Uhy na rok 2014 jde o 42 % celkové ceny.

DSCF3869
Přítomnost skládky odpadů v katastru Nelahozevsi dává firmě .A.S.A. v soutěži lepší výchozí postavení.
Přítomnost skládky odpadů v katastru Nelahozevsi dává firmě .A.S.A. v soutěži lepší výchozí postavení.
Tento faktor, na nějž před časem upozorňoval i zástupce .A.S.A. Libor Luňáček, v podstatě znamená, že všichni uchazeči o zakázku musí odpad z Nelahozevsi odvážet na Skládku Uhy. Jinak by totiž museli do nabídkové ceny zakalkulovat i pětisetkorunový poplatek a nemohli by tak reálně konkurovat firmě .A.S.A., která skládku provozuje a do soutěže se bezpochyby přihlásí. Hodně tedy záleží na tom, jak k soutěži přistoupí samotná .A.S.A. Ta totiž může při konstrukci nabídkové ceny sama sobě stlačit na minimum marži za ukládání odpadů na vlastní skládku, zatímco svým konkurentům nabídne ukládání odpadů na skládku za standardních tržních podmínek. Praxi stlačování marží dominantními subjekty někdy evropské antimonopolní úřady trestají, bývá ale složité takové chování prokázat. V podmínkách soutěže, kterou Nelahozeves vypsala, to je prakticky nemožné, protože uchazeči předloží ve svých nabídkách pouze jednu jedinou souhrnnou nabídkovou cenu. Z nabídek tak nebude vidět, kolik z této ceny činí samotný svoz odpadů a jakou část představují náklady na jejich ukládání na skládku. .A.S.A. tak do právě vypsaného tendru vstupuje s lepšími výchozími podmínkami oproti svým konkurentům. Na případném stlačení marže ze strany .A.S.A. by pak mohla získat i obec Nelahozeves.

Soutěž na sběr a svoz komunálních odpadů obec vypsala poté, co ji loni na jaře sdružení Oživení obvinilo z porušování zákona o veřejných zakázkách. Toho se podle sdružení měla obec dopustit tím, že léta prodlužovala starou smlouvu s firmou .A.S.A., kterou uzavřela v roce 2005 údajně bez výběrového řízení. Doklady k soutěži se později v archivu obecního úřadu našly, vznikly však pochybnosti, zda soutěž proběhla v souladu s tehdy platnou legislativou. Starostka proto přislíbila, že soutěž vypíše znovu. Oživení si na postup obce dokonce stěžovalo u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ten však podání odmítl jako nedůvodné.

Loni v listopadu Petra Urbanová předložila zastupitelstvu návrh nové koncepce nakládání s odpady, která by měla obyvatele obce více motivovat ke třídění odpadu. Pytle a nádoby na tříděný odpad by byly označeny čárovým kódem nebo čipem a odpadová firma by je svážela přímo z domácností. Obec by pak snížila poplatek za svoz odpadu lidem, kteří budou dobře třídit. Zastupitelstvo ale její návrh nepodpořilo.

(mm)

Komentáře   

0 #1 Kunc 2014-07-09 22:28
Klidně budu třídit, dělám to stejně. A když bude nějaká sleva a pohodlí svozu z domácnosti tím lépe.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.