• Titulní stránka

Obec vyhlásila urbanistickou soutěž

upo-nelahozeves
Zastupitelstvo na svém čtvrtečním zasedání schválilo soutěžní podmínky urbanistické soutěže, z níž má vzejít projektant nového územního plánu Nelahozevsi. V pátek byly soutěžní podmínky zveřejněny na oficiálních stránkách obce a současně na stránkách České komory architektů (ČKA). Komora s obcí na přípravě soutěžních podmínek úzce spolupracovala. Zástupce ČKA, architekt Milan Svoboda, je současně sekretářem soutěže.

V rámci urbanistické soutěže budou zájemci předkládat své návrhy strategie a koncepce budoucího územního rozvoje obce Nelahozeves včetně koncepce uspořádání krajiny. Soutěže se mohou zúčastnit autorizovaní architekti v oboru architektura a územní plánování.

 

pdf
Soutěžní podmínky ke stažení[6.04 MB]

V soutěžní porotě zasedne pět lidí:

  • PhDr. JUDr. Jiří Plos (předseda poroty), absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru mezinárodní právo a absolvent Filozofické fakulty UK v oboru teorie a dějiny výtvarného umění a estetiky se zaměřením na dějiny a teorie architektury. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na dějiny architektury urbanismu a stavbu. Věnuje se také teorii územního plánování a strategického plánování obcí, měst a regionů. V současné době pracuje jako sekretář České komory architektů.
  • Doc. Ing. arch. Jan Sedlák, absolvent Fakulty architektury ČVUT, kde dnes působí jako odborný asistent a vede zde ateliér v Ústavu navrhování. Zaměřuje se na problematiku urbanismu a památkové péče historických měst a obcí.
  • MgA. Ing. arch. Michal Fišer, člen pracovní skupiny ČKA pro soutěže. Působí ve sdružení architektů Tři architekti, s nímž se pravidelně zúčastňuje architektonických soutěží.
  • Mgr. Petra Urbanová, starostka Nelahozevsi.
  • Ing. Milena Jakeschová, referentka úseku územního plánování Stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou.

Soutěž je anonymní, porota nebude při vyhodnocování znát jména autorů jednotlivých návrhů. Porota z předložených návrhů vybere tři nejlepší, jejichž autoři obdrží odměnu ve výši:

  • 1. místo – 75 000 Kč
  • 2. místo – 50 000 Kč
  • 3. místo – 35 000 Kč

Uzávěrka soutěže je 18. června, rozhodnutí poroty by mělo padnout do konce června.

03
Člen poroty Michal Fišer je mj. autorem projektu lokálního centra Městské části Praha-Zbraslav.
Člen poroty Michal Fišer je mj. autorem projektu lokálního centra Městské části Praha-Zbraslav.
S vítězem zahájí obec jednání o realizaci územního plánu, kde již bude hrát podstatnou roli cena. Pokud se obec s vítězem nedohodne, může oslovit dalšího v pořadí. Tímto postupem je dle sekretáře soutěže Milana Svobody zajištěno, aby vítězný architekt nemohl obci předkládat přemrštěné finanční požadavky.

Soutěžní návrhy (i ty neúspěšné) budou přes léto vystaveny v budově č. 313.

Samotná tvorba nového územního plánu obce by měla dle starostky Petry Urbanové trvat dva až tři roky. Dokončit nový územní plán do komunálních voleb už podle ní není možné stihnout. Vedení obce původně odhadovalo náklady na nový územní plán na 500 tisíc Kč, později však tento odhad upravilo na současných 800 tisíc. K této částce je třeba přičíst ocenění dvou neúspěšných uchazečů a odměnu za práci externího sekretáře soutěže a členů poroty. V letošním rozpočtu je na územní plán připraveno 300 tisíc korun, větší část výdajů však proběhne až v následujících dvou letech.

Výběr zpracovatele územního plánu prostřednictvím urbanistické soutěže není v naší zemi příliš obvyklý – za poslední rok byly takové soutěže vyhlášeny v České republice jen v jednotkách případů. Většina obcí pořádá pro tento účel standardní obchodní soutěže (obvykle jako zakázky malého rozsahu), kde hraje hlavní roli cena. Podle odborníků se starostové obcí k běžným soutěžím uchylují zejména v obavě, že pořádání urbanistické soutěže považuji za složitý proces, který se nesetká s porozuměním u voličů. “Volební období je příliš krátké na to, aby se výhodnost soutěže o návrh se projevila,” napsal člen poroty Michal Fišer před časem na webových stránkách Komnata.cc. “V očích voličů město vyhodí peníze za zbytečnou architektonickou soutěž. Pokud má úspěšný starosta přežít další volby, musí vykazovat okamžité pozitivní výsledky, nikoli pochybné úkroky,” uvádí Fišer.

Typický způsob výběrů zpracovatelů územních plánů dlouhodobě kritizuje i samotná ČKA – podle komory tato metoda nezohledňuje kvalitu řešení, která pak bývá často sporná. ČKA v metodických materiálech upozorňuje, že právě urbanistické soutěže jsou jediným typ soutěže, v němž mohou zájemci již ve fázi výběru zakázky předkládat návrhy koncepce územního plánu. Jinak si obec dle člena představenstva ČKA Petra Leška kupuje zajíce v pytli. „Jako kdybyste si objednali čaj a chtěli ten nejlevnější. Nevíte, jestli vám dají kapku dobrého zeleného čaje, nebo celý hrnek podřadného ovocného,“ komentuje Petr Lešek rizika současné praxe většiny samospráv v České republice.

Souhrnný článek předsedy poroty Jiřího Plose na téma urbanistických soutěží si můžete přečíst zde.

(mm)

Územní plán

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.