• Titulní stránka

Obec porušuje zákon o veřejných zakázkách, tvrdí protikorupční sdružení

DSCF7585
Sdružení Oživení, které se zabývá transparentností veřejné správy, se obrátilo na zastupitele obce Nelahozeves s upozorněním na porušování zákona o veřejných zakázkách. K němu má docházet díky smlouvě s firmou .A.S.A. na svoz komunálního odpadu. .A.S.A. v obci sváží odpad od roku 2009, kdy odkoupila část podniku České sběrné suroviny, které do té doby odpad v obci svážely. Že je zákon skutečně porušován, připustila na červnovém zasedání zastupitelstva i starostka Petra Urbanová.

Sdružení Oživení obec upozornilo, že smlouva na svoz směsného odpadu uzavřená v roce 2005 tehdejším starostou Jaroslavem Otáskem ještě s Českými sběrnými surovinami nebyla opřena o výběrové řízení na dodavatele. “Dle zákona o veřejných zakázkách platného ke dni uzavření smlouvy bylo třeba na tuto zakázku vyhlásit výběrové řízení dle zákona, neboť limit plnění za 4 roky překročil částku 2.000.000,- Kč bez DPH. K této úvaze měla dojít i samotná obec Nelahozeves,” uvádí v

pdf
dopise Oživení. Sdružení zároveň vyjádřilo názor, že zákon o veřejných zakázkách je porušován i současným vedením obce, zejména uzavřením dodatku č. 7, kterým se od dubna 2013 změnila konstrukce poplatku za svoz odpadu – dosud obec platila za počet popelnic bez ohledu na jejich naplněnost (29 Kč za popelnici), nově platí 1 860 Kč za každou skutečně odvezenou tunu odpadu. Starostka Petra Urbanová si od tohoto kroku slibuje úsporu nákladů na sběr směsného odpadu zejména v souvislosti s nedávným zavedením samostatného svozu bioodpadu. Sdružení však uvádí, že jde o podstatnou změnu smlouvy a v takovém případě měla obec vypsat na svoz odpadu veřejnou soutěž.

DSCF3872
Sdružení Oživení se ve své výzvě zabývalo pouze smlouvou na svoz směsného odpadu. Stejný problém se však týká i odpadu tříděného.
Sdružení Oživení se ve své výzvě zabývalo pouze smlouvou na svoz směsného odpadu. Stejný problém se však týká i odpadu tříděného.
Jak upozornila starostka, stejný problém se týká i smlouvy na svoz tříděného odpadu, která vznikla za stejných okolností.

K výzvě Oživení se vyjádřil i zástupce .A.S.A. Libor Luňáček, který byl hostem zasedání zastupitelstva. Ten mj. upozornil, že pouze .A.S.A. může obci zajistit nejlevnější služby, protože nemusí od obce vybírat poplatek 500 Kč za tunu, pokud svážený odpad uloží na skládku v katastru Nelahozevsi. Podle zákona o odpadech se poplatek 500 Kč nevybírá od obce, na jejímž území se nachází skládka, pokud je svážený odpad ukládán právě na tuto skládku. Aby tedy mohl firmě .A.S.A. konkurovat jiný přepravce odpadu, musel by odpad odvážet na IV. etapu Skládky Uhy, která má být otevřena pravděpodobně někdy na přelomu roku.

Někteří zastupitelé dávali v diskusi jasně najevo, že se jim výzva Oživení nelíbí, a tomu odpovídalo i závěrečné hlasování. Pro okamžité řešení situace hlasovala pouze starostka Petra Urbanová se zastupitelkou Eliškou Brázdovou, zatímco všichni ostatní zastupitelé si přáli věc odložit na další zasedání. Místostarosta Josef Kukla například zpochybňoval tvrzení Oživení, že v roce 2005 neproběhlo výběrové řízení. “Že to nedohledáme na úřadě, neznamená, že to neproběhlo,” upozornil místostarosta. Starostka však opáčila, že v takovém případě by zakázka musela být ve veřejných registrech, kde ale není. Současně se veřejnosti omluvila za to, že věci nevěnovala dostatečnou pozornost.

Zastupitelé i občané se v diskusi zároveň ptali, kdo je iniciátorem podnětu, na jehož základě Oživení obec oslovilo. “Musí to být někdo z místních,” konstatovala starostka s tím, že sdružení jí jméno autora podnětu nesdělilo.

Aktualizace: Na článek reagoval člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru Pavel Matoušek. Na základě jeho reakce upřesňujeme, že omluvu na zasedání vyjádřil též on sám. V rámci diskuse konstatoval, že při kontrolách smluv kontrolní výbor nešel tak daleko do historie a smlouvami na svoz odpadu (podepsanými v roce 2005) se tedy nezabýval. Pavel Matoušek si dle svých slov uvědomuje případnou protiprávnost současného stavu. Odložení výpovědi smluv s firmou .A.S.A. dle svých slov inicioval proto, že chce předejít ukvapenému rozhodnutí. Zároveň zdůraznil, že je připraven podpořit výpověď smluv, pokud se ukáže, že výběrové řízení v roce 2005 neproběhlo.

(mm)

 

Kdo se obrátil na Oživení? (redakční komentář)

Když se organizace Oživení před dvěma týdny obrátila na starostku a zastupitele s upozorněním, že obec Nelahozeves porušuje zákon o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvami na svoz komunálního odpadu, starostka Petra Urbanová se k věci postavila čelem. Obratem sdružení kontaktovala a přislíbila nápravu. Na posledním zasedání zastupitelstva veřejně uznala, že obec porušuje zákon a že této problematice dosud nevěnovala dostatečnou pozornost. Občanům se veřejně omluvila a na zasedání se aktivně snažila prosadit výpověď stávajících smluv s .A.S.A. a vypsání nové veřejné soutěže.

Zkouším se rozpomenout, kdy jsem naposledy slyšel od nějakého politika nějakou omluvu. Nic mne nenapadá. Mohu mít k Petře Urbanové spousty výhrad, ale v této kauze obstála na výbornou. Dokázala si vzít k srdci kritiku a viditelně se snaží problém řešit.

Už jen proto jsem přesvědčen, že by bylo fér, abych do skládačky doplnil chybějící dílek.

Na smlouvu o svozu směsného komunálního odpadu jsem narazil v polovině května při přípravě článku o svozu bioodpadu. Již tehdy jsem si udělal předběžný názor, že minimálně posledním dodatkem ke smlouvě obec obešla platný zákon o veřejných zakázkách. Chtěl jsem o tom psát, ale protože nejsem specialista na oblast veřejných zakázek, chtěl jsem si svůj názor nejprve ověřit u odborníků, než své pochybnosti zveřejním.

Začal jsem tím, že jsem se obrátil na tři odborné poradny, které se věnují mj. problematice veřejných zakázek – Transparency International, Oživení a Ekologický právní servis. Jednalo se o běžný “novinářský” dotaz, rozhodně nešlo o žádný podnět nebo stížnost. Z dotazu jasně vyplývalo, že o vyjádření žádám za účelem přípravy článku. Nikoho jsem nežádal, aby se věcí dále samostatně zabýval.

Oživení a Transparency International mi odpověděly, že podle jejich názoru obec porušuje zákon. Ekologický právní servis se naopak domníval, že je vše v pořádku, tato organizace se však ve svém vyjádření nezabývala problémem v celé šíři (například zcela pominula legislativu pro veřejné zakázky platnou v roce 2005), a je pravděpodobné, že po podrobnější analýze by svůj názor korigovala.

Netušil jsem, že Oživení vezme věc do vlastních rukou, a nikdy bych mu k tomu nedal souhlas, protože jsem chtěl o této věci informovat sám a dát dopředu prostor k vyjádření i vedení obce. Oživení ale vstoupilo do kontaktu s obcí samo z vlastní iniciativy, vyžádalo si od ní dodatečné informace a nakonec zaslalo starostce a zastupitelům upozornění na porušování zákona. Že se sdružení kauzou tímto způsobem aktivně zabývá, jsem zjistil až ve chvíli, kdy jsem si přečetl program červnového zasedání zastupitelstva, kde byly smlouvy na svoz odpadu k mému úžasu zařazeny jako první bod.

Starostka se veřejně omluvila občanům za porušování zákona o veřejných zakázkách. Já se tímto veřejně omlouvám jí. Ne za to, že se téma sporných smluv začalo veřejně přetřásat – stejně bych toto téma dříve či později na stránkách portálu Nelahozeves.info otevřel. Omlouvám se za to, že díky mé neopatrnosti přišel podnět zvenčí, a to v poměrně razantním podání. Nechci, aby si někdo myslel, že obesílám protikorupční organizace a vyzývám je, aby proti starostce zakročily, natož aby jí hrozily Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Oživení samozřejmě dělalo jen svou práci, mělo mě to napadnout. Měl jsem dotaz položit tak, aby z něj nebylo patrné, o jakou obec se jedná. Je to pro mne poučení pro příště.

Zároveň bych byl ale rád, abychom neodbíhali od podstaty problému. Bývalá samospráva v roce 2005 zřejmě porušila zákon, když uzavřela smlouvu na svoz odpadu bez veřejného výběrového řízení. Současná samospráva tento protiprávní stav nejenže nenapravila, ale ještě jej dále rozvinula podepsáním dodatku č. 7. Kdo na problém upozornil, je z tohoto pohledu sekundární. Petra Urbanová a Eliška Brázdová si toho jsou vědomy. Pevně věřím, že si to brzy uvědomí i ostatní zastupitelé a podpoří vypsání veřejné soutěže na poskytovatele svozu odpadu. Ano, možná opět vyhraje .A.S.A. – jako provozovatel budoucí skládky v katastru obce má k tomu nejlepší předpoklady, a pokud nabídne obci nejvýhodnější podmínky, budiž to přáno odpadové firmě i nám. Ale na rozdíl ode dneška to bude v souladu se zákonem.

Miloš Mojžiš

Aktualizace 13. srpna 2013:

V zájmu poskytnutí co nejúplnějšího obrazu o popisovaných událostech upřesňuji svůj předcházející komentář následovně:

  1. Skutečnost, že sdružení Oživení začalo na základě novinářského dotazu vyvíjet vlastní iniciativu vůči obci Nelahozeves, respektuji, byť jsem k tomu nedal explicitní souhlas. Jsem si vědom skutečnosti, že primární činností sdružení Oživení jsou přímé aktivity směřující ke zlepšení transparentnosti rozhodování veřejné správy, nikoliv pouhé zodpovídání novinářských dotazů.
  2. Z předchozího redakčního komentáře mohl vzniknout dojem, že sdružení Oživení mne vůbec neinformovalo o svých následných aktivitách, což neodpovídá skutečnosti. Advokátka Petra Bielinová, která se kauzou zabývá, mne o iniciativě Oživení vůči obci Nelahozeves zevrubně informovala dne 17. června 2013, tj. čtyři dny po zveřejnění programu červnového zasedání zastupitelstva, ale ještě v dostatečném předstihu před zasedáním samotným.

Miloš Mojžiš

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.