Obec kývla na smír s Pohlem, zaplatí mu téměř devět milionů

pohl
Petr Pohl | Foto: POHL cz
Petr Pohl | Foto: POHL cz
Tříletý spor mezi obcí Nelahozeves a stavební firmou POHL cz, který letos vyvrcholil žalobou u rozhodčího soudu, nakonec skončí smírem. Zastupitelstvo ve čtvrtek přistoupilo na Pohlův návrh na desetiprocentní slevu z celkových devíti milionů korun, které po obci u soudu vymáhal. Včetně úroků a nákladů řízení tak obec Pohlovi zaplatí 8,7 korun v devíti splátkách. Rozhodnutí zastupitelstva, učiněné pouhý týden před komunálními volbami, bylo přijato tou nejtěsnější většinou – pět proti čtyřem.

Pro smírné řešení zvedli ruku Josef Kukla, Radek Modes, Eliška BrázdováStanislav Kuchta a Květuše Dittrichová. Pro pokračování soudního sporu hlasovali Petra Urbanová, Pavel MatoušekVáclav Turecký a Jaroslav Král. Někteří zastupitelé se tak neshodli ani v rámci uskupení, za která kandidují do zastupitelstva v blížících se komunálních volbách. (Radek Modes kandiduje s Václavem Tureckým na kandidátce ČSSD, Petra Urbanová s Pavlem Matouškem a Stanislavem Kuchtou na kandidátce Dvořákova Nelahozeves.)

Kdyby obec ve sporu pokračovala, mohla by podle vodohospodáře Martina Jakoubka dosáhnout snížení dluhu až o dalších 2,6 milionu korun. Pokud by ale rozhodčí soud nakonec námitky Nelahozevsi neuznal, musela by obec Pohlovi zaplatit včetně úroků a nákladů řízení deset milionů a navíc ihned celé najednou, jinak by jí hrozila exekuce majetku. Na splacení dluhu by si tak musela vzít úvěr.

DSCF1614
Vodohospodář Martin Jakoubek (vlevo) a advokát Bohumil Petrů na čtvrtečním zasedání zastupitelstva.
Vodohospodář Martin Jakoubek (vlevo) a advokát Bohumil Petrů na čtvrtečním zasedání zastupitelstva.
Že je výsledek sporu nejistý, upozornil zastupitele přítomný advokát Bohumil Petrů. “Rozhodčí soud rozhoduje na principu spravedlnosti a nemusí zkoumat každý detail,” konstatoval advokát. Současně poukázal na to, že dokumentace na obecním úřadě týkající se výstavby kanalizací je značně neúplná a ztěžuje tak obci vedení sporu. Petrů upozornil i na značné nesrovnalosti ve smlouvách mezi obcí a Pohlem a v této souvislosti obvinil bývalého starostu Jaroslava Otáska, že při řešení sporu se stavební firmou neposkytl současnému vedení obce potřebnou součinnost.

Smírné řešení sporu pro obec znamená, že bude muset nyní Petru Pohlovi začít splácet necelý milion korun měsíčně po dobu devíti měsíců. Zhruba stejnou částku bude podle posledních dostupných odhadů dostávat každý měsíc za ukládání odpadů na Skládku Uhy. Provozovatel skládky totiž na základě stanoviska krajského úřadu vyplácí Nelahozevsi jen čtvrtinu všech poplatků, zbytek by měla dostávat sousední obec Uhy (více zde).

Žalobu na obec podal Petr Pohl letos v únoru po dlouhé sérii jednání, která měla vyřešit nedoplatky za výstavbu kanalizací z let 2007–2009. Tehdy měl Pohl uzavřít ústní dohodu s tehdejším starostou Jaroslavem Otáskem, který mu slíbil zbylé peníze doplatit po otevření IV. etapy Skládky Uhy. Otáskova nástupkyně Petra Urbanová ale nechala vodohospodáře Martina Jakoubka a právníka Bohumila Petrů vypracovat audit zbývajících závazků a ti pak začali Pohlovy požadavky postupně zpochybňovat. Podnikatel původně požadoval přes 13 milionů korun, obci se ale díky auditu podařilo částku postupně snížit až na 9 milionů. Dál ale Pohl ustupovat odmítl. Za výstavbu dešťové a splaškové kanalizace v severní části obce (Vltavská, Zahradní a Příčná ulice) požadoval doplatit 7 milionů korun, další 2 miliony pak za splaškovou kanalizaci v Lešanech.

Vltavská ulice
Vltavská ulice
Obec se proti podané žalobě bránila poukazováním na uplynutí promlčecí lhůty, protože od dokončení prací uplynuly více než čtyři roky. Zároveň tvrdila, že Pohl při stavbě ve skutečnosti používal levnější materiál a položené potrubí má menší průměr, než stavební firma požaduje uhradit. Podle obce Pohl také v rozporu s projektem a technickými normami položil dešťovou a splaškovou trubku těsně vedle sebe do jednoho výkopu, přesto ale požadoval zaplacení dvou samostatných výkopů.

Z přítomných účastníků zasedání se v diskusi nikdo k předložené otázce k hlasování nevyjádřil, těsně po hlasování ale dala část občanů hlasitě najevo nesouhlas s rozhodnutím, které zastupitelstvo právě učinilo. Mezi nimi byla i Ivana Novotná, lídryně kandidátky Sdružení občanů za jednotnou Nelahozeves. Ta se jako členka kontrolního výboru podílela na přípravě některých podkladů pro vedení sporu. Ivana Novotná se zároveň v diskusi znovu obula do Jaroslava Otáska, který podle ní odvedl nekvalitní práci. “Za něj teď pykáme my všichni,” uvedla. I starostka Nelahozevsi Petra Urbanová po hlasování konstatovala, že jí rozhodnutí zastupitelstva mrzí. “V úspěch sporu jsem velmi věřila,” litovala starostka. Naopak místostarosta Josef Kukla rozhodnutí zastupitelstva hájil s tím, že výsledek sporu byl vzhledem k problematické důkazní situaci obce značně nejistý a jeho pokračování by bylo pro obec riskantní.

(mm)

Komentáře   

-2 #3 Jindra Horák 2014-11-04 12:04
Vy znáte pana Pohla osobně?
Citovat
-6 #2 Jan Ryšavý 2014-10-05 21:09
Zažil jsem práce p. Pohla při budování kanalizace také kolem mého domu. Měl jsem s p. Pohlem i konflikt a kritiku nekvalitní práce jsem řešil cestou bývalého starosty. Starosta, jak bylo u něho zvykem, slíbil nápravu, nic se však nestalo a musel jsem věc vyřešit svými silami. Nicméně toto rozhodnutí zastupitelstva a přistoupení na dohodu považuji za velmi správné. Můžeme zpochybňovat cokoliv, hlavní příčinou všeho však byla nedostatečná kontrolní činnost investora a to byla obec. Plakat nad rozlitým mlékem nyní je k ničemu. A podobně je to i u poplatků za provoz skládky Úhy IV. etapa. I tady je třeba učinit dohodu a ne se stavět na zadní, když si nejsem jistý v kramflecích.
Citovat
-9 #1 Michal Moudrák 2014-10-03 07:22
No konečně něco rozumného :lol: už takhle jsme panu Jakoubkovi zaplatili za ta jeho vyjádření takových peněz. Kdyby se paní starostka dohodla s Pohlem hned, mohlo to být už dávno vyřešené, ale to by si pan Jakoubek tolik nevydělal...... ...
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.