• Titulní stránka

Obec chce po Oživení 18 tisíc za informace, sdružení se brání

logo oziveni cropSdružení Oživení nadále zaměstnává obec Nelahozeves svými žádostmi o informace. Poslední žádost má bezprecedentní rozsah: Oživení požaduje informace o výdajích za vodohospodářské, geodetické a další práce za dvanáct let zpět. Obec odhadla náročnost na tuto práci na 120 hodin a chce po Oživení 18 tisíc korun za rozsáhlé vyhledávání. Sdružení však odmítá zaplatit.

Aktualizováno - doplněny informace o Kristýně Pohlové

O mimořádně rozsáhlé žádosti informovala na posledním zasedání starostka Petra Urbanová. Oživení podle starostky žádá o informace o výdajích za odbornou činnost v oboru vodohospodářské stavby a městské inženýrství, jakož i poradenství ke Skládce Uhy či koordinace geodetických zaměření. Z hlediska zaměření se žádost víceméně kryje s činností, kterou pro obec Nelahozeves vykonává vodohospodář Martin Jakoubek. Ten pro obec pracuje od roku 2011, žádost však jde mnohem dále – Oživení požaduje souhrn výdajů za 12 let zpětně. Převážnou část této doby stál v čele obce ještě Jaroslav Otásek s Květuší Dittrichovou.

Starostka na zasedání upozornila, že požadované údaje nelze zjistit jinak, než že někdo projde celý archiv faktur za dvanáct let zpětně a pro každou fakturu určí, zda se k dané problematice vztahuje či nikoliv. Náročnost této práce obec odhadla na 10 hodin na jeden rok. Za dvanáct let to tedy znamená 120 hodin práce, což je mimo možnosti úřadu, který by si na tuto činnost musel najmout brigádníka. Obec si za mimořádně rozsáhlé vyhledávání účtuje 150 Kč na hodinu, celkem tedy po Oživení požaduje uhradit 18 tisíc korun.

Oživení však zaplatit odmítá a proti požadavku úhrady podalo stížnost. “Podaná stížnost rozporuje výši obcí vyčíslených nákladů. Jako příklad uvedených argumentů lze zmínit, že žadatel nežádal předložení jednotlivých faktur, ale pouze vyčíslení výdajů vynaložených povinným subjektem na žadatelem specifikované služby,” uvedla advokátka Oživení Andrea Kohoutková. Podle starostky je však nutné jít “doklad po dokladu”, jinak nelze požadované sumární výdaje vypočítat. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.

Jak jsme již psali dříve, Oživení se na podnět neznámé osoby snaží zkontrolovat, zda starostka správně určila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na vodohospodářské konzultace, která proběhla v roce 2012. Právě předpokládaná hodnota veřejné zakázky totiž rozhoduje o tom, zda může obec do zakázky pozvat jen malý okruh předem vybraných lidí, či zda musí zakázku dopředu zveřejnit a otevřít ji tak neomezenému okruhu uchazečů. Podle zákona by obec měla při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zohlednit výdaje na dané práce za posledních 12 měsíců. Oživení ale požádalo o informace za 12 let. Sdružení však odmítá, že by šlo jen o chybu. “Jednou z oblastí, jimiž se Oživení podrobně zabývá, je hospodárné nakládání s majetkem obcí, tedy nikoli pouze problematikou případného porušování zákona o veřejných zakázkách. Z uvedeného důvodu byla tudíž žádost koncipována šířeji, nežli požaduje zákon o veřejných zakázkách,” sdělila Andrea Kohoutková. Zároveň přislíbila, že pokud se bude sdružení kauze nadále “ve větším rozsahu” věnovat, budou všechny podstatné informace zveřejněny na stránkách sdružení.

souhradovaPodle zastupitele Pavla Matouška je smyslem rozsáhlé žádosti ukázat, že výdaje na vodohospodářské konzultace a obdobné práce výrazně vzrostly až v posledním volebním období. “Neuvědomují si ale kontext situace, která tu je – skládka i Pohl se řeší poslední volební období,” uvedl Pavel Matoušek na zasedání. Povolovací proces IV. etapy Skládky Uhy začal na jaře roku 2010 a jeho podstatná část spadala do současného volebního období. Stejně tak audit závazků vůči stavební firmě POHL cz za výstavbu kanalizací, který poukazuje na závažná pochybení stavební firmy i stavebního dozoru, probíhá v posledních dvou letech.

Oživení se obci Nelahozeves věnuje také v kauze odpadových smluv, kde dokonce v listopadu podalo podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle posledních informací však ÚOHS řízení s obcí nezahájí, protože pro to “neshledal podmínky”. Podrobnosti přineseme v samostatném článku.

O Martina Jakoubka se po půl roce znovu začala zajímat i právnička Michala Souhradová z advokátní kanceláře Oberfalcerová. Právě Souhradová celou kauzu loni v létě odstartovala, když si nechala od obce zaslat informace o veřejné zakázce, v níž Martin Jakoubek zvítězil. Od té doby si průběžně nechává od obce posílat všechny faktury, které Martin Jakoubek obci vystavil, včetně hodinových výkazů práce. Zatím poslední žádost podala na konci února. Z údajů, které jí obec poskytla, například vyplývá, že jen v loňském roce obec utratila za Jakoubkovy služby 830 tisíc korun. Kromě auditu závazků vůči firmě POHL cz a konzultacím ke skládce komunálního odpadu se Jakoubek věnoval také projektu rekonstrukce hradební štoly či sanace prameniště v Hleďsebi.

Souhradová v minulosti opakovaně odmítla odpovědět na otázku, proč se o činnost Martina Jakoubka zajímá, důvody označila za “čistě soukromé”. V současné době už na e-maily neodpovídá vůbec. Souhradová stojí též za pokutou ve výši 4 000 Kč, kterou obec loni v říjnu dostala od Úřadu pro ochranu osobních údajů za neoprávněné zveřejnění jména a příjmení právničky na webových stránkách.

V advokátní kanceláři Oberfalcerová pracuje s Michalou Souhradovou také právnička Kristýna Pohlová. Osoba stejného jména (včetně titulu Mgr.) byla až do loňského léta členkou představenstva firmy POHL cz.

Aktualizace 19. 3. 2014: Podle informací, které se dnes podařilo opatřit od dobře informovaného a velmi důvěryhodného zdroje, jde skutečně o tutéž osobu. Mgr. Kristýna Pohlová, která je zaměstnána v malé advokátní kanceláři jako advokátní koncipientka společně s Michalou Souhradovou, působila donedávna v řídicím orgánu firmy POHL cz. Kristýna Pohlová (nar. 1980) má trvalý pobyt v Roztokách, na stejné adrese jako majitel firmy Petr Pohl (nar. 1956).

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.