• Titulní stránka

Obec bez povolení nainstalovala do Resortu zrcadla

DSCF2799
Jedno z nových zrcadel je na křižovatce ulic Akátová a Nad Borovičkami, vedle dětského hřiště.
Jedno z nových zrcadel je na křižovatce ulic Akátová a Nad Borovičkami, vedle dětského hřiště.
V říjnu se v lešanském Resortu objevilo na křižovatkách sedm zrcadel. Řidiči přijíždějící po jednosměrkách tak nyní mají na těsných a nepřehledných křižovatkách k dispozici i pohled za roh. Zrcadla jsou zde ale načerno – potřebné povolení úřadu se teprve chystá.

Zrcadla nechala na křižovatky nainstalovat tehdejší starostka Petra Urbanová. V ruce už měla kladné stanovisko policie, ale to nestačí – umístění musí ještě posvětit kralupský odbor dopravy. A ten teprve před několika dny zveřejnil na úřední desce návrh umístění zrcadel. Návrh bude úřadem schválen až poté, co vyprší lhůta pro podání připomínek veřejnosti.

Instalace zrcadel je výsledkem několikaleté snahy obyvatel Resortu o zklidnění dopravy v jejich ulicích. Lidé si stěžují, že omezení rychlosti na 30 km/h nestačí a že na úzkých komunikacích s hustou zástavbou jsou v permanentním ohrožení chodci, zejména děti. Iniciátorem instalace zrcadel je místní obyvatel Michal Fikejs. Ten byl dokonce v jedné chvíli rozhodnut na křižovatky nainstalovat zrcadla sám. Náklady na sedm zrcadel odhadl zhruba na 10 tisíc korun a alespoň část peněz se pokusil získat pomocí sbírky mezi místními občany. Pak jej ale soused, bývalý dlouholetý policista, upozornil, že

DSCF2797
Zrcadlo v zatáčce na konci Lipové ulice
Zrcadlo v zatáčce na konci Lipové ulice
zrcadlo je dopravním zařízením a jeho instalace se neobejde bez povolení. Proto Michal Fikejs navštívil dnes už bývalou starostku Petru Urbanovou, která mu slíbila, že obec zrcadla zaplatí, a začala zajišťovat potřebné administrativní kroky – zejména projekt a kladné stanovisko policie. Michal Fikejs následně vrátil peníze všem spoluobčanům, kteří byli ochotni se na financování zrcadel sami podílet. Stačil vybrat zhruba polovinu potřebné částky.

Starostka ale o své iniciativě neinformovala místostarostu Josefa Kuklu, který měl v obci prakticky po celé volební období na starosti všechna dopravní opatření. Petra Urbanová se dokonce sama bez vědomí místostarosty obrátila na firmu Dopravní značení Mělník, se kterou přitom do té doby komunikoval výhradně on sám. Místostarosta dle svých slov dopředu nevěděl ani o samotné instalaci zrcadel bez potřebného povolení. Naopak bývalý zastupitel Pavel Matoušek, který v Resortu bydlí, potvrdil, že o aktivitě starostky věděl. Podle jeho názoru se na povolení prostě zapomnělo. To ale není možné, protože žádost na kralupský odbor dopravy starostka poslala krátce předtím, než zrcadla nainstalovala. Na vydání rozhodnutí už ale nepočkala.

planek
Mapa umístění všech nových zrcadel v Resortu
Mapa umístění všech nových zrcadel v Resortu
Proč se ale Michal Fikejs neobrátil na obec rovnou a místo toho se snažil sehnat na zrcadla peníze od občanů? “Ve vedení obce jsem ztratil důvěru,” říká. Dopravní opatření už totiž s obcí bezúspěšně řešil před dvěma lety, kdy v Resortu prosazoval zavedení obytné zóny. Svou žádost podpořil zhruba padesáti podpisy místních obyvatel. Tehdy, v roce 2012, komunikoval právě s místostarostou Josefem Kuklou. Ten jej dle jeho slov zklamal svým přístupem, kdy se údajně snažil hledat důvody, proč v Resortu nemůže být obytná zóna zavedena.

Místostarosta ale výtku odmítá. “Věcí jsem se zabýval,” ujišťuje. Na místo tehdy pozval komunikačního inženýra policie, zástupce kralupského odboru dopravy a odborníka z firmy Dopravní značení Mělník. Z písemného stanoviska firmy pak vyplynulo, že zavedení obytné zóny v Resortu by nemuselo vést ke zklidnění dopravy, ale paradoxně by mohlo mít úplně opačný účinek. “Nedostatečný počet parkovacích míst a technické řešení stávajícího rezidentního stání na pozemcích přilehlých k nemovitostem, fyzicky neoddělených od uličního prostoru, s přihlédnutím k stávajícím šířkovým poměrům v místě, neumožnuje dostatečný rozhled řidičům a možnost včasné reakce při neočekávaném vyběhnutí hrajících si dětí zpoza zapakovaných vozidel,” uvádí studie firmy Dopravní značení Mělník. Autoři textu jednoznačně doporučují v místě obytnou zónu nezavádět. “Pokud by měla obytná zóna plnit svůj účel, pak na místě Anglického Resortu by musely být jiné prostorové

DSCF2807
Na tomto místě má být už dva měsíce zrcadlo, kterým řidiči přijíždějící z ulice U Podjezdu uvidí doleva do ulice Pod Strání a naopak.
Na tomto místě má být už dva měsíce zrcadlo, kterým řidiči přijíždějící z ulice U Podjezdu uvidí doleva do ulice Pod Strání a naopak.
poměry a obec by musela mít i naditou kapsu,” uzavřel Josef Kukla. V tomto smyslu tehdy písemně odpověděl i obyvatelům Resortu. “Z hlediska bezpečnosti silničního provozu se stávající dopravní řešení ve formě ‘Zóny 30’ jeví jako bezpečnější varianta, napsal tehdy místostarosta.

Zatímco v jedné části obce se instalují zrcadla bez povolení, na druhém konci vesnice naopak stále není nainstalováno zrcadlo, které tam má už dva měsíce viset. Již v září totiž kralupský odbor dopravy vydal pokyn k instalaci zrcadla na křižovatku ulic Pod Strání a U Podjezdu. Místostarosta Josef Kukla v reakci sdělil, že o rozhodnutí úřadu vůbec neví. Podle jeho slov mu pracovnice obecního úřadu v Nelahozevsi příslušný dopis z Kralup nepředala. Na tentýž problém si místostarosta stěžoval už loni v říjnu v souvislosti se zavedením třicítky v Lešanech. I o tomto rozhodnutí kralupského odboru dopravy se dle svých slov dozvěděl až od portálu Nela.cz.

(mm)

Automobilová doprava

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.