O likvidaci skládky styrenů bude rozhodovat Nejvyšší správní soud

IMG 6360
Skládka styrenových smol není v současné době nijak viditelná, plocha je přikrytá zeminou a zatravněná. Z děravých sudů pod povrchem ale vytékají škodlivé látky a kontaminují podzemní vody v okolí.
Skládka styrenových smol není v současné době nijak viditelná, plocha je přikrytá zeminou a zatravněná. Z děravých sudů pod povrchem ale vytékají škodlivé látky a kontaminují podzemní vody v okolí.
Nepříznivý rozsudek ve věci sanace staré skládky styrenových smol v Nelahozevsi, který před měsícem vyhlásil Městský soud v Praze, ještě není definitivní. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání před volbami pověřilo starostku Petru Urbanovou, aby se jménem obce proti verdiktu soudu bránila kasační stížností. Tu bude řešit Nejvyšší správní soud.

Pražský městský soud letos v září zamítl žalobu obce Nelahozeves na Ministerstvo životního prostředí, kterou se obec domáhala zrušení odkladu sanace skládky. O posunu termínu rozhodla v roce 2011 Česká inspekce životního prostředí. Firma UNIPETROL jako majitel skládky měla likvidaci původně provést do konce roku 2010, termín ale nedodržela. Ministerstvo financí, které od Unipetrolu smluvně převzalo závazek skládku zlikvidovat, totiž k sanaci dosud nepřistoupilo. Inspekce následně posunula termín sanace v podstatě na neurčito a své rozhodnutí odůvodnila zejména tím, že vypršením původního termínu nastala nová skutečnost, kvůli které bylo nutné původní termín posunout.

DSCF1619
Advokát Petr Jantač
Advokát Petr Jantač
Právě zpochybnění tohoto argumentu bylo podstatou žaloby, kterou pro obec Nelahozeves v roce 2011 vypracoval advokát Petr Jantač. “Je to absurdní. Když někdo nesplní v termínu nějakou povinnost, tak to není žádná nová skutečnost, která by opravňovala, aby ten samý úřad, který tu povinnost uložil, ji posunul nebo úplně zrušil, což se fakticky tím posledním rozhodnutím stalo,” uvedl Petr Jantač na čtvrtečním zasedání zastupitelstva, na němž zastupitele a veřejnost informoval o aktuálním vývoji kauzy. Podle Jantače měla inspekce v roce 2011 místo posunu termínu začít po Unipetrolu provedení sanace vymáhat. Mezi dostupné donucovací prostředky patří udělování pokut nebo i exekuce majetku společnosti.

Soud ale tuto argumentaci neuznal a advokát obce připustil, že jej to překvapilo. “Soud, aniž by to blíže rozvedl, sdělil, že nové skutečnosti opravdu nastaly,” uvedl Petr Jantač s tím, že ještě nemá k dispozici písemné vyhotovení rozsudku, takže není schopen argumentaci soudu podrobněji posoudit. (Soud musí písemný rozsudek vyhotovit do měsíce od vyhlášení, což bude 11. října.)

Zastupitelstvo následně na návrh starostky jednomyslně rozhodlo, že proti rozsudku obec podá kasační stížnost, ať už bude písemné odůvodnění jakékoliv. Kasační stížnost je fakticky posledním právním prostředkem, kterým může obec dosavadní negativní vývoj zvrátit. “Doufám, že novému zastupitelstvu budu moci za rok, za dva přinést lepší zprávy,” reagoval Jantač na rozhodnutí zastupitelstva, které se v tomto složení sešlo naposledy.

Skládku styrenových smol nedaleko hleďsebského lesa provozoval v letech 1964–1985 tehdejší státní podnik Kaučuk Kralupy, celkem na ni navezl zhruba 23 tisíc sudů se styrenovými smolami a dalším toxickým odpadem z výroby. Část látek ze špatně zabezpečené skládky ale postupně unikla do půdy a kontaminovala podzemní vody v okolí, včetně užitkové vody ve studních v ulici Pod Strání.

(mm)

Skládka styrenů

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.