Nový územní plán Nelahozevsi

Nový územní plán Nelahozevsi platí od března 2019, kdy byl územní plán vydání zastupitelstvem formou opatření obecné povahy.

Schválený územní plán

Základní členění území pdfpdf
Hlavní výkres pdfpdf
Veřejně prospěšné stavby pdfpdf
Koordinační výkres pdfpdf
Výkres širších vztahů pdfpdf
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdfpdf
Textová část - výrok pdfpdf
Textová část - odůvodnění pdfpdf
Textová část - odůvodnění - doložka civilní ochrany pdfpdf
Kompletní balíček (všechny výše uvedené soubory v jednom) zipzip (70 MB)

Verze z roku 2017 určená k veřejnému projednání s dotčenými vlastníky

Návrh územního plánu k veřejnému projednání byl vydán v listopadu 2017. Jedná se o poslední dostupnou verzi návrhu územního plánu. Veřejné projednání proběhlo v prosinci 2017. Následně proběhlo vypořádání 55 podaných námitek.

 Základní členění území pdfpdf pngpng
 Hlavní výkres pdfpdf pngpng
 Veřejně prospěšné stavby pdfpdf pngpng
 Koordinační výkres pdfpdf pngpng
Výkres širších vztahů pdfpdf pngpng
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdfpdf pngpng
Textová část - výrok pdfpdf  
Textová část - odůvodnění pdfpdf  
Textová část - doložka civilní ochrany pdfpdf  
Kompletní návrh (všechny výše uvedené soubory v jednom) zipzip(128 MB)  

Urbanistická soutěž

V dubnu 2011 rozhodlo zastupitelstvo obce, že zahájí pořizování nového územního plánu. V roce 2013 obec uspořádala urbanistickou soutěž, z níž vzešel zhotovitel nového územního plánu - volné sdružení projektantů Dvořák, Gogolák, Grasse, Grasse (DGGG). Smlouva byla podepsána 1. listopadu 2013.

Urbanistické soutěže se zúčastnili čtyři uchazeči. Jejich návrhy si lze prohlédnout na portálu Cleerio.

Průzkumy a rozbory

V březnu 2014 byly publikovány průzkumy a rozbory obce. Jedná se o úvodní výstup zhotovitele územního plánu, jehož smyslem je podrobná analýza současného stavu obce.

Textová část:

  • pdfVerze 1[13.3 MB] - duben 2014
  • pdfVerze 2[12.38 MB] - červenec 2014. Od verze 1 se liší pouze tím, že v kapitolách 7.3.1 a 12.3.2 byly odstraněny pasáže, v nichž se uvádělo, že černá skládka v Lešanech vznikla mj. při developerské výstavbě Zámeckého údolí.
Příloha 1 - Seznam záměrů obce (uvnitř textové části)
Příloha 2 - Seznam požadavků na řešení územního plánu (uvnitř textové části)
Příloha 3 - Seznam vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení (uvnitř textové části)
pdfPříloha 4 - Výkres kultur pozemků[955.43 KB]
pdfPříloha 5 - Výkres vlastnických vztahů[1.06 MB]
pdfVýkres 1 - Sídla[9.99 MB]
pdfVýkres 2 - Krajina a ÚSES[9.11 MB]
pdfVýkres 3 - Doprava[7.78 MB]
pdfVýkres 4 - Technická infrastruktura[8.1 MB]
pdfVýkres 5 - Záměry[9.16 MB]
pdfVýkres 6 - Problémy[8.21 MB]
pdfVýkres 7 - Kompozice[5.58 MB]

Všechny výkresy jsou dostupné také na portálu Geosense - každý výkres lze zkombinovat například s běžnou geografickou nebo satelitní mapou.

Zadání územního plánu

Návrh zadání územního plánu byl zveřejněn 19. května 2014, zároveň Stavební úřad Kralupy nad Vltavou oznámil veřejnou vyhláškou zahájení jeho projednávání. Po projednání s dotčenými orgány zastupitelstvo Nelahozevsi upravený návrh zadání schválilo 2. října 2014.

pdfPlatné zadání územního plánu schválené zastupitelstvem obce[5.31 MB]
pdfPůvodní návrh zadání[4.91 MB] - verze před projednáním s dotčenými orgány (oficiální verze, scan papírové verze neumožňující vyhledávání v textu)
pdfPodklad pro návrh zadání[979.36 KB] - obsahově shodný s oficiální verzí, umožňuje vyhledávání v textu
pdfVeřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání návrhu[146.86 KB]
pdfZpráva o projednání návrhu zadání[9.78 MB]

Články

Novému územnímu plánu se věnují následující články:

  • Aktualizováno:

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence