Nový starosta obnovil činnost komisí. Čím se budou zabývat?

DSCF3116
Komise životního prostředí a kulturní komise od minulého týdne opět fungují. Tři týdny po svém zvolení je zřídil nový starosta Josef Kebrle. Dali jsme prostor všem novým členům komisí, aby stručně představili své vize a záměry.

Komise životního prostředí

rie
Olga Riegertová
Olga Riegertová
Komisi životního prostředí povede Olga Riegertová, zastupitelka za Otevřenou Nelahozeves, která se problematice životního prostředí dlouhodobě věnuje i ve své pracovní praxi. V současné době pracuje jako manažerka EMS (systém environmentálního managementu) v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Dalším členem komise je Zdeněk Schneider, kandidát do zastupitelstva taktéž za Otevřenou Nelahozeves, jinak také předseda Mysliveckého sdružení Kralupy-Nelahozeves. Oba jsou v současné době též členy výboru místního ekologického spolku – Občanského sdružení Nelahozeves. Třetím členem je Petr Novotný, který pracuje jako vedoucí jezný Povodí Vltavy. Petr Novotný působil v komisi už v předchozím volebním období.

sch
Zdeněk Schneider
Zdeněk Schneider
Členem komise byl dosud také vodohospodář Martin Jakoubek. Ten má i nadále platnou smlouvu s obcí na konzultace v oblastech vodního hospodářství a otázky související se Skládkou Uhy, přímo v komisi životního prostředí už ale působit nebude.

Podle zřizovací listiny by se komise měla zabývat zejména kontrolou skládek v obci, povolováním kácení stromů a ukládáním náhradní výsadby, veřejnou zelení a obecně otázkami ochrany životního prostředí v obci. Komise se má také vyjadřovat k návrhům rozpočtu v kapitole životního prostředí či ke stavebním řízením, pokud mohou mít na životní prostředí vliv. Do kompetence komise spadá částečně i problematika vodovodů a kanalizací a také protipovodňových opatření.

nov
Petr Novotný
Petr Novotný
“Prioritně bych se ráda v rámci našich pravomocí chtěla věnovat kontrolám skládky, hlavně dodržování provozního řádu,” říká předsedkyně komise Olga Riegertová. Má také v úmyslu převzít dohled nad všemi povinnostmi obce, které jí ukládá legislativa v oblasti životního prostředí. Mezi další priority považuje zlepšení komunikace s občany. Ráda by zavedla systém pro sběr podnětů od občanů v oblasti životního prostředí, a to i jinými kanály než přes internet.

Na podněty občanů se chce zaměřit i Petr Novotný. “Zpočátku asi bude prioritou vyřízení různých žádostí zaslaných na obec od občanů.” Zdeněk Schneider vnímá jako prioritu otázku černých skládek. Má v úmyslu se věnovat i otázkám výsadby zeleně.

Kulturní komise

Kulturní komise bude mít stejně jako doposud na starosti zejména organizační zajišťování kulturních akcí v obci včetně zajišťování dotací.

Předsedkyní kulturní komise byla jmenována Eliška Brázdová, bývalá zastupitelka a kandidátka Otevřené Nelahozevsi, které v letošních volbách mandát utekl o pouhých osm hlasů. V komisi s ní usedne Hana Hurtíková. Původní profesí analytička-programátorka dnes vyučuje na Vysoké škole ekonomické počítačové předměty, ale pro práci v kulturní komisi ji předurčuje spíše její druhé zaměstnání manažerky neziskových projektů. S Eliškou Brázdovou už několik let společně pořádají Nelahozeveský punč a Nelahozeveské pomlázkování.

eh
Eliška Brázdová (vlevo) a Hana Hurtíková
Eliška Brázdová (vlevo) a Hana Hurtíková
Třetí členkou komise je Kateřina Bryndová (roz. Melicharová), produkční Pražského filharmonického sboru. V komisi působila už v předchozím volebním období.

Dosavadní předsedkyní komise byla Alena Hurychová, jinak též kandidátka do zastupitelstva za sdružení Dvořákova Nelahozeves vedené bývalou starostkou Petrou Urbanovou. Aleně Hurychové nový starosta Josef Kebrle nabídl pokračování v komisi v pozici řadové členky, ta ale nabídku nakonec odmítla. Od příštího roku totiž nastupuje opět do zaměstnání na místo, kde nebude schopna dopředu plánovat svou pracovní dobu. “Nebude v mých silách ani časových možnostech pracovat zodpovědně a za plného nasazení v kulturní komisi naší obce,” vysvětluje Alena Hurychová, proč v kulturní komisi po třech letech končí. V letošním roce pouze dokončí kulturní akce, které ještě před volbami sama začala připravovat – poslední z nich bude recitál Alfreda Strejčka příští úterý. Půlúvazková smlouva s obcí jí skončí 31. prosince.

“V naší obci se v posledních letech zlepšuje společenský život. Je to způsobeno větší aktivitou spolků a lidí, ale zásluhu na tom má i minulá kulturní komise v čele s Alenou Hurychovou,” chválí Eliška Brázdová svou předchůdkyni a ujišťuje, že na její činnost hodlá navazovat. Například program ve volnočasovém centru je podle nové předsedkyně velmi kvalitní a měl by pokračovat. “U celovesnických akcí typu Máje bych za úspěch považovala větší zapojení obyvatel a spolků nejen jako účastníků, ale i v pořadatelských řadách,” říká Eliška Brázdová. Ta již v předvolebním rozhovoru pro portál Nela.cz kritizovala zejména náklady na májové oslavy, které podle ní neodpovídaly zájmu občanů o tuto akci.

Kontinuitu s dosavadní kulturní činností obce by ráda zachovala i Hana Hurtíková. Podle ní by komise měla navázat na to, co mělo dosud v obci úspěch. “K tomu lze přidat občas něco dalšího, zajímavého z různých oblastí kultury. Nějaké nápady a náměty už mám,” říká nová členka kulturní komise.

bry
Kateřina Bryndová
Kateřina Bryndová
Vážné hudbě by se stejně jako doposud chtěla věnovat Kateřina Bryndová, která poslední dva roky spolupracovala mj. na organizaci každoroční zářijové hudebně-pietní akce Dvořákova Nelahozeves. Výročí narození nelahozeveského rodáka Antonína Dvořáka by chtěla každý rok vylepšovat o další prvky, aby tím přilákala více návštěvníků a celkově tak více zdůraznila význam naši obce jakožto rodiště světoznámého skladatele. Jedním z prvních kroků Kateřiny Bryndové by mělo být zlepšení informovanosti turistů v centru obce. “Turistům nejsou poskytnuta fakta o stěžejních památkách obce, navigace do informačního centra atd., místním chybí přehledné informace o kulturních akcích,” upozorňuje Kateřina Bryndová, která by ráda v obci instalovala několik vitrín a informačních tabulí, na nichž budou informace i pro zahraniční turisty. Množství akcí spojených se jménem Antonína Dvořáka chce postupem času rozšířit a v této souvislosti by uvítala i silnější spolupráci s Kruhem přátel hudby Kralupy nad Vltavou, který v naší obci každoročně pořádá řadu koncertů. Má v úmyslu v obci organizovat i pravidelný hudební program zaměřený na děti.

Kromě Kateřiny Bryndové a Aleny Hurychové působili v kulturní komisi v minulém volebním období také Eva Vintrová, Stanislav KuchtaVáclav Turecký a zpočátku též Hana Langmajerová.

Povodňová komise

V obci nadále působí povodňová komise, která jako jediná funguje kontinuálně v původním složení z minulého volebního období. Jedinou výjimkou je předseda komise, kterým je ze zákona automaticky starosta obce. Členy komise jsou místostarosta Josef Kukla, Jan Dvořák, Stanislav Kuchta, Pavel Matoušek a František Bukač. Povodňová komise sehrála důležitou roli při loňských rozsáhlých povodních, které částečně zasáhly i obec Nelahozeves.

(mm)

Kultura, Životní prostředí, Veřejná správa

Komentáře   

+2 #1 Jan Ryšavý 2014-12-12 13:10
Komise zřizované v rámci obcí, kde se aktivně a dobrovolně angažují občané, jsou nepochybně důležitými pomocníky volených zastupitelů a orgánů obce. Svoji činnost pro obec vykonávají na úkor svého osobního volna a zdarma nebo za symbolickou odměnu. Této aktivity je třeba si vážit. Domnívám se, že je i řada dalších oblastí, ve kterých je vhodné rozvíjet aktivitu, činnost a pomoc občanům obce.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.