• Titulní stránka

Nelahozeves se probrala, žádá celý poplatek ze skládky

DSCF9739
Skládka Uhy
Skládka Uhy
Bezmála tři čtvrtě roku trvalo, než se Nelahozeves začala aktivně bránit proti nevýhodnému rozdělování poplatků za ukládání odpadů na Skládce Uhy. Minulý pátek dorazil na krajský úřad podnět, jímž se naše obec snaží zvrátit nepříznivý stav ve svůj prospěch.

Zastupitelstvo přitom již loni v srpnu rozhodlo, že má obec o peníze bojovat – .A.S.A. jako provozovatel skládky totiž Nelahozevsi odesílá pouze čtvrtinu pětisetkorunového poplatku, který vybírá za každou tunu odpadů uložených na skládku. Zbytek je určen pro sousední obec Uhy. .A.S.A. totiž poplatek rozděluje podle poměru ploch skládky na katastrálním území obou obcí, přičemž do celkové plochy skládky zahrnuje i její zrekultivovanou část, která se nachází na území Uh. Odpadová firma se tak řídí stanoviskem krajského úřadu, které si loni v létě vyžádala.

Právě krajský úřad je první instancí, na kterou se musí obec obrátit, pokud s rozdělováním poplatku není spokojená. Dnes už bývalá starostka Petra Urbanová však po zbývající tři měsíce ve funkci podnět nepodala, a nic na tom nezměnila ani výměna ve vedení obce, k níž došlo v polovině listopadu: nový starosta Josef Kebrle se k akci odhodlal až po půl roce ve funkci.

DSCF9742
“Dlouho jsme obstarávali podklady,” vysvětluje zdržení místostarosta Josef Kukla. Podle starosty Josefa Kebrleho se do návrhu vypracovaného advokátem Lukášem Rothanzlem postupně doplňovaly další argumenty a analyzovaly se podobné případy jiných skládek, na které by se dalo odkázat. “Někdy raději pomalu a lépe,” dodává starosta.

V podnětu obec žádá, aby krajský úřad nařídil firmě .A.S.A. zasílat celý poplatek Nelahozevsi, a to i zpětně od počátku provozu IV. etapy skládky, která byla otevřená na jaře loňského roku. Obec v textu upozorňuje, že veškerý odpad se nyní ukládá právě na IV. etapě, která se celá nachází na území Nelahozevsi. Výklad, že by se do plochy skládky měly započítávat už uzavřené etapy, obec důrazně odmítla. “Smyslem poplatku je kompenzovat obci negativní důsledky plynoucí z ukládání odpadů,” uvádí se v obsáhlém odůvodnění. Na území Uh se přitom v současné době už žádné odpady neukládají a Nelahozeves je přesvědčena, že pro směřování poplatku by mělo být rozhodné pouze to, kde se nachází samotné těleso právě otevřené části skládky.

Obec Uhy by měla příjem (podstatně převyšující příjem obce Nelahozeves) výlučně z toho, že byla vybudována etapa IV., ležící (z naprosto převážné části) na území obce Nelahozeves (přitom pokud by tato etapa nebyla vybudována, neměla by obec Uhy nárok na poplatek vůbec). Tento výklad považujeme za vyloučený na základě právního výkladového argumentu reductio ad absurdum. V případě, že jazykový výklad vede ke dvěma myslitelným závěrům, je třeba vyloučit ten z nich, který vede ke zjevně absurdním důsledkům.

(Jeden z klíčových argumentů podaného podnětu. Plný text ke stažení

pdf
zde.)

Dohoda definitivně padla

Obec v odůvodnění poukazuje mimo jiné i na případ jihomoravské skládky Bratčice. Jihomoravský krajský úřad u této skládky rozhodoval o poplatku pouze s ohledem na umístění aktivního tělesa skládky a staré zrekultivované etapy v sousedním katastru nebral v úvahu. Podobně se při rozdělování poplatku postupovalo u středočeské skládky Bytíz. (O těchto případech jsme psali v článku Co kraj, to názor. Na jižní Moravě rozdělují poplatky za skládkování jinak.)

Okamžikem podání podnětu padá možnost dohody, jejíž návrh oběma obcím předložila .A.S.A. loni na jaře, krátce před otevřením IV. etapy. Podle tehdejšího návrhu měly Uhy dostávat v průměru zhruba desetinu poplatku, a to díky tomu, že se na jejich území nachází provozní budova skládky a některé další pomocné stavby. Zbylých devadesát procent měla dostávat Nelahozeves. Starostka Uh Blanka Vaigeltová s návrhem souhlasila a vůli k dohodě zopakovala pak ještě několikrát, naposledy ještě tento týden v telefonickém rozhovoru s portálem Nela.cz. Tehdejší starostka Nelahozevsi k návrhu svolala veřejné projednání, Nelahozeves nakonec na dohodu nepřistoupila.

O možnosti dohody s obcí Uhy hovořil před loňskými komunálními volbami i Josef Kebrle. „Myslím si, že Uhy by nějaké malé procento dostat měly, ale významně nižší než my. To, co .A.S.A. předložila, byl dobrý výchozí bod k diskusi,” řekl současný starosta loni v září v předvolebním rozhovoru pro portál Nela.cz. Již dříve ale na veřejném jednání návrh kritizoval zejména kvůli tzv. dynamice – podíl mezi oběma obcemi by se totiž měl v čase měnit podle plochy otevřených sektorů. Je-li tedy otevřen jen jeden sektor jako nyní na počátku skládkování, plocha skládky na území Nelahozevsi je relativně malá (31 tisíc m2) a poměr je pro Uhy výhodnější, než kdyby se počítala celá cílová plocha skládky, tak jak byla naprojektována a povolena (176 tisíc m2). Poměr by se postupně měnil ve prospěch Nelahozevsi tak, jak by se otevíraly další sektory. Podle starosty tento princip Nelahozeves odmítá jako vnitřně rozporný a zároveň pro obec nevýhodný. “Nezazněl žádný návrh, o kterém by se dalo jednat,” uzavřel Josef Kebrle s tím, že ani Blanka Vaigeltová nebyla na jejich první a zatím poslední schůzce ochotná specifikovat, kolik procent pro Uhy by považovala za přijatelných. Oba účastníci schůzky ve vyjádření pro Nela.cz naznačili, že šlo spíše o seznamovací rozhovor bez konkrétních závěrů.

mapa
Vlevo od červené čáry jsou Uhy, vpravo Nelahozeves. IV. etapa skládky je zatím otevřena jen v jednom sektoru, takže její plocha je o dost menší než plocha prvních tří etap na území Uh. | Zdroj: Obec Nelahozeves, VHS PROJEKT - Martin Jakoubek
Vlevo od červené čáry jsou Uhy, vpravo Nelahozeves. IV. etapa skládky je zatím otevřena jen v jednom sektoru, takže její plocha je o dost menší než plocha prvních tří etap na území Uh. | Zdroj: Obec Nelahozeves, VHS PROJEKT - Martin Jakoubek
Pokud naše obec s podnětem u krajského úřadu neuspěje, může se snažit verdikt zvrátit odvoláním, které bude řešit Ministerstvo životního prostředí. I to už ale dříve ústy svých právníků dalo najevo, že postup firmy .A.S.A. považuje za správný. Pak by nezbývalo než se obrátit na soud. Zda to dojde až tak daleko, si místostarosta Josef Kukla netroufá odhadnout. “Věřím, že podání má dobré šance na úspěch, ale nechci předjímat rozhodnutí příslušných orgánů,” říká naopak starosta Josef Kebrle.

Už teď je ve hře 24 milionů, příjmy ale klesají

Najde-li Nelahozeves u úřadů zastání, .A.S.A. bude muset Nelahozevsi naopak zpětně doplatit veškerou dosud spornou částku, která již za prvních devět měsíců skládkování ve IV. etapě činí více než 24 milionů korun. Toho si je odpadová firma vědoma, proto část peněz určených zatím pro Uhy donedávna posílala do soudní úschovy a nyní je začala ukládat na vázaný účet, k němuž mají Uhy jen omezené dispoziční právo. “Vznikla mezi námi písemná dohoda, že určitá a konkrétně definovaná výše těchto odváděných prostředků nebude obcí Uhy použita,” upřesňuje zástupce firmy .A.S.A. Libor Luňáček. Peníze budou uvolněny až v okamžiku, kdy bude jasné, která obec má na ně nárok. Existenci této dohody potvrzuje i Blanka Vaigeltová. Ta již dříve opakovaně deklarovala, že Uhy jsou připraveny počkat, až bude o podílu mezi oběma obcemi definitivně rozhodnuto.

Kromě toho, že Nelahozeves oproti původním očekáváním dostává z poplatku jen menšinový podíl, se snížila i jeho absolutní výše. Zpočátku přicházelo Nelahozevsi v průměru 1,1 milionu korun měsíčně, nyní už to je ale jen přibližně 800 tisíc. Na skládku totiž přestal jezdit klíčový zákazník – kladenská firma MPS, která sváží odpady z celého Kladna a řady přilehlých obcí. Firmu MPS ale loni v létě koupil odpadový holding AVE a všechny odpady ze dne na den přesměroval na jednu ze svých vlastních skládek. Podle Libora Luňáčka představuje úbytek více než 30 tisíc tun ročně. Jen na poplatcích tak .A.S.A. vybere každý měsíc o 1,3 milionu korun méně než dříve. Podle Josefa Kebrleho se tento problém už začíná negativně projevovat i v rozpočtu Nelahozevsi. Ten je konstruován na měsíční příjem ze skládky ve výši jeden milion korun.

(mm)

Skládka Uhy

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.