Nelahozeves má nový územní plán

DSC 4424
Zasedání zastupitelstva, na němž se územní plán projednával, se mimořádně konalo v kulturním domě.
Zasedání zastupitelstva, na němž se územní plán projednával, se mimořádně konalo v kulturním domě.
Obec Nelahozeves má po šesti letech příprav nový územní plán. Strategický dokument nabyl účinnosti 28. března poté, co jej o dva týdny dříve schválilo zastupitelstvo.

Vydání nového územního plánu, který vytvořila čtveřice projektantů Dvořák–Gogolák–Grasse–Grasse (DGGG), již začalo pomalu spěchat, neboť příští rok v prosinci by podle zákona pozbyl platnosti dosavadní územní plán z roku 2005.

Klíčový dokument, podle nějž se bude obec v následujících letech rozvíjet, definuje plochy pro výstavbu, dopravní a technickou infrastrukturu, přírodní prvky a další základní členění obce. Na některých nově vymezených plochách se může začít stavět hned, jiné jsou označeny jako rozvojové a přijde na ně řada až po vybudování potřebné infrastruktury, jako jsou cesty či kanalizace. Nový územní plán stanovuje též celou řadu omezení, kterými se musí vlastníci pozemků při výstavbě řídit. Na velkém množství dosud zastavitelných pozemků se nově nebude moci stavět vůbec.

Územní plán schválilo zastupitelstvo na samém počátku volebního období, a to za situace, kdy současní zastupitelé včetně starosty a místostarosty již neměli šanci do hotového materiálu zasáhnout. Tvorba územního plánu totiž probíhala v minulém a částečně též předminulém volebním období.

Územní plán byl vydán formou opatření obecné povahy na úřední desce obce. Účinnosti nabyl 15 dnů od vyvěšení. Nelze se proti němu nijak odvolat, ale dotčení vlastníci se vůči němu mohou bránit u soudu, kde mohou navrhovat zrušení územního plánu nebo jeho určité části, pokud se cítí zkráceni na svých právech. Na podání žaloby mají jeden rok.

Hlasování bez rozpravy

Pro vydání územního plánu hlasovalo na zasedání všech přítomných osm zastupitelů. Chyběl pouze Radek Modes (ČSSD), který dle svých slov uvízl v dopravní zácpě. „Když jsem zhruba půl hodiny po zahájení dorazil, v kulturním domě už bylo zhasnuto,“ kroutí hlavou zastupitel.  

DSC 4430
Starosta Jakub Brynda s místostarostou Zdeňkem Schneiderem
Starosta Jakub Brynda s místostarostou Zdeňkem Schneiderem
Zasedání zastupitelstva totiž trvalo pouhých 18 minut a stalo se tak v novodobé historii obce druhým nejkratším zasedáním. (Nejkratší zasedání proběhlo 17. prosince 2015 s délkou 13 minut, schvalovala se na něm dotace na rozšíření základní školy.)

Hlasování zastupitelstva nepředcházela žádná diskuse. Starosta Jakub Brynda přečetl návrh usnesení a rovnou dal o něm hlasovat, aniž by otevřel rozpravu (zvukový záznam ze zasedání zde). Nikdo ze zastupitelů ani dalších občanů proti tomuto postupu nic nenamítal, ačkoliv podle zákona mají všichni občané obce právo se ke každému projednávanému bodu vyjádřit ještě před hlasováním. Zákonný požadavek je dále upřesněn i v jednacím řádu zastupitelstva.

Starosta ale jakékoliv pochybení odmítá, rozhodnutí zastupitelstva podle něj platí. „Jestliže zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dostatečným počtem hlasů usnesení, pak toto usnesení není neplatné ani nezákonné jen proto, že před jeho schválením neproběhla rozprava,“ potvrzuje jeho slova právník obce Lukáš Rothanzl. Podle jeho názoru k žádnému zásahu do práv občanů nedošlo. Starosta současně upozornil, že územní plán se připravoval několik let a příležitostí k diskusi byla za tu dobu celá řada.

Právní poradna Frank Bold má ale na věc jiný názor. „Usnesení bylo přijato v rozporu se zákonem,“ konstatuje poradna složená z právníků, kteří se specializují mimo jiné na otázky účasti veřejnosti při přípravě územního plánu. Poradna varovala, že by tato chyba mohla mít závažné následky. „Máme za to, že usnesení a územní plán může být zrušen v přezkumném nebo soudním řízení,“ uvádí se ve stanovisku. Zrušení územního plánu by mohl navrhnout některý z vlastníků dotčených pozemků, který se cítí novým územním plánem poškozen – a takových je celá řada. Poradna proto doporučila opakování hlasování s rozpravou, což však starosta odmítl učinit.

Chystá se první změna

V rámci krátké debaty na zasedání zastupitelstva, která ale proběhla až po schválení územního plánu, starosta současně potvrdil, že obec již začala připravovat první změnu vydaného dokumentu. Vedení obce chce totiž přesunout cestu propojující ulice V Loučkách a V Závětině, proti jejímuž umístění dlouhodobě protestuje část vlastníků dotčených parcel v čele s Pavlem Matouškem. Ten v loňských komunálních volbách neúspěšně kandidoval do zastupitelstva a v současné době působí jako člen finančního výboru. (Jedná se o shodu jmen s bývalým zastupitelem z Lešan.)

Vedení obce chce vyjít vstříc majitelům pozemků, přes které v územním plánu vede cesta propojující ulice V Loučkách a V Závětině.
Vedení obce chce vyjít vstříc majitelům pozemků, přes které v územním plánu vede cesta propojující ulice V Loučkách a V Závětině.
Zatímco bývalý starosta Josef Kebrle námitkám vlastníků ustoupil pouze částečně tím, že zrušil možnost vyvlastnění propojovací cesty, zakreslené v územním plánu na soukromých pozemcích, nové vedení obce chce majitelům parcel vyjít vstříc tím, že cestu přesune na vedlejší parcelu, jejíž majitelkou je E. P. z Kralup nad Vltavou. Podle místostarosty Zdeňka Schneidera nevznikne této majitelce újma, neboť cesta byla na jejím pozemku zakreslená již ve starém, dnes už neplatném územním plánu.

Vedení obce chce tímto krokem předejít soudnímu sporu, kterým dotčení vlastníci hrozí. Obec je změnu územního plánu podle starosty Jakuba Bryndy připravena i zaplatit. Zastupitelstvo však o této věci zatím nejednalo.

(mm)

Územní plán

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.