• Titulní stránka

Nelahozeves má nový povodňový plán

screenshot 127.0.0.1 8000 2020.01.08 12 02 24
Interaktivní část povodňového plánu s vyznačenými ohroženými objekty.
Interaktivní část povodňového plánu s vyznačenými ohroženými objekty.
Firma Hydrosoft Veleslavín dokončila nový povodňový plán obce. Na rozdíl od dosavadního „papírového“ plánu obsahuje digitální mapu, na níž je možné online zobrazovat aktuální data z centrálních zdrojů například o povodňových vlnách, dopravní situaci v okolí, předpovědi počasí apod. Digitální verzi je možné vyexportovat do dokumentu, který si po vytištění může povodňová komise vzít s sebou do terénu.

Za nový povodňový plán obec zaplatila 120 tisíc korun. 70 procent nákladů pokrývá dotace.

Povodňový plán obsahuje podrobné postupy organizace povodňové ochrany pro různé stupně povodňového nebezpečí. Mezi základní povinnosti povodňové komise obce patří přijímání a předávání informací o vývoji povodňové situace, organizace povodňové ochrany, zásobování pitnou vodou či zdravotními pomůckami, zajištění dopravní obslužnosti, případně též zajištění evakuace obyvatel a zajištění pořádku a ochrany majetku.

Povodňová komise má v současné době osm členů. Kromě starosty Jakuba Bryndy a místostarosty Zdeňka Schneidera v ní působí velitel hasičů Jan Gregor a jeho zástupce Marcel Ušák a dále Jan Dvořák, Stanislav Kuchta, Pavel Matoušek a Josef Kukla jako řadoví členové.

Mezi nejohroženější objekty v případě povodně patří rodinné domy na Dvořákově stezce včetně areálu Marina Vltava, dále pak několik domů v ulicích Lososnice a Zagarolská. Pro ochranu Zagarolské ulice a potažmo celé severní části obce obec v současné době pořizuje nové protipovodňové zábrany FLOM za 1,8 milionu korun.

Na jaře by měl být též v celé obci vybudován bezdrátový obecní rozhlas, kterým by v případě povodní byli obyvatelé informováni o aktuální povodňové situaci. K podobnému účelu by byla využita též služba Mobilní rozhlas, kterou obec zavedla v loňském roce a která slouží k informování obyvatel na jejich mobilní telefony.

Povodňový plán ke stažení (offline verze)

Záplavy a povodně, Zpravodaj 2020/01

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.