Nad školní jídelnou vyroste nové patro pro družinu

DSCF6181
Budova školní jídelny se rozšíří o další patro.
Budova školní jídelny se rozšíří o další patro.
Hrozící nedostatek prostor v základní škole se obec rozhodla vyřešit přístavbou nového podlaží nad současnou školní jídelnou. Do nového patra by se od školního roku 2016/2017 měly přestěhovat družiny, čímž se prostorově uleví budově školy.

Tato varianta rozšíření školy je výsledkem dubnového pracovního setkání starosty Josefa Kebrleho se členy zastupitelstva, ředitelkou školy Věrou Bavorovou a projektantem Jaroslavem Kaňkou, který celý projekt připravuje.

Škola totiž nutně potřebuje prostor pro novou učebnu, jinak by již příští rok patrně nedokázala přijmout všechny prvňáčky z Nelahozevsi, kteří se do ní přihlásí. Počet dětí, které by od roku 2016 měly nově nastoupit do školy, je totiž podle dosavadních odhadů tak vysoký, že bude nutné otevřít současně dvě první třídy – a na to už v současné budově školy už není místo. Od školního roku 2017/2018 už by mělo být dětí opět o něco méně. Demografickou špičku představují tedy děti, kterým je teď pět let. (O hrozící nedostatečné kapacitě školy jsme psali loni v článku Základní škola má plno, příští rok bude možná odmítat děti.)

IMG 7260
V prostorách současné školní družiny vznikne nová učebna pro "druhou" první třídu. | Foto: ZŠ Nelahozeves
V prostorách současné školní družiny vznikne nová učebna pro "druhou" první třídu. | Foto: ZŠ Nelahozeves
Dosud stále stoupající počet žáků školy pak zvyšuje i poptávku po školní družině, která už nyní musí část dětí z kapacitních důvodů odmítat. Do nových prostor nad jídelnou by se přitom pohodlně mělo vejít 81 dětí (dosavadní kapacita družiny je 60 dětí) včetně zázemí pro vychovatelky a v budově školy se tím zároveň uvolní jedna další učebna pro “druhou” první třídu. Odpadne i nutnost každodenního stěhování nábytku v jedné z učeben, která dopoledne slouží pro výuku, v poledne se mění na družinu a vpodvečer po ukončení provozu družiny zpět na učebnu. Vychovatelky, které v dopoledních hodinách působí i jako pedagogické asistentky, už se také nebudou tísnit s učitelkami v miniaturní sborovně. Tím spíše, že od školního roku 2016/2017 bude zřejmě pedagogický sbor opět o jednu učitelku větší.

P 20150707 084327 001
Hrubý náčrtek z pera projektanta Jaroslava Kaňky ukazuje, jak by měla vypadat budova školní jídelny po výstavbě nového patra. (Pohled z východu, směrem od vchodu do kuchyně.)
Hrubý náčrtek z pera projektanta Jaroslava Kaňky ukazuje, jak by měla vypadat budova školní jídelny po výstavbě nového patra. (Pohled z východu, směrem od vchodu do kuchyně.)
Budova jídelny by se podle připravovaného projektu měla protáhnout o několik metrů směrem k budově školy, aby se zde mohlo postavit schodiště do patra a samostatný boční vchod. Tím se trochu zkrátí chodba a zároveň se o něco zvětší plocha pro stravování dětí. V patře nad jídelnou by se měl najít prostor i pro menší šatnu, kam si budou děti moci odložit svršky a aktovky. Při odpoledním vyzvedávání dětí ze školy by tak dětem odpadla cesta do vzdálených šaten v suterénu školy.

Podle hrubého odhadu zastupitele Jiřího Kratochvíla by se celkové náklady na nové patro nad jídelnou měly pohybovat okolo sedmi milionů korun. První děti by do nové družiny měly začít chodit od školního roku 2016/2017. Harmonogram příprav je ale velmi napjatý. Aby se vše stihlo, práce musí podle starosty začít nejpozději počátkem února. Projekt by měl být hotov do konce letošních prázdnin, další měsíce budou vyhrazeny pro soutěž na dodavatele. Pokud se potvrdí finanční odhad, soutěž bude muset proběhnout podle zákona o veřejných zakázkách, což je časově náročnější než u zakázek malého rozsahu.

IMAG0688
Trhlina v jihovýchodním rohu je způsobena podemíláním základů dešťovou vodou, která není z objektu správně odváděna.
Trhlina v jihovýchodním rohu je způsobena podemíláním základů dešťovou vodou, která není z objektu správně odváděna.
Výstavbě nového podlaží bude předcházet dílčí oprava budovy jídelny. Starosta Josef Kebrle vylučuje, že by byl objekt v havarijním stavu, jak se občas mezi lidmi povídá. “Stav budovy není takový, aby se musela bourat. Problém je ve dvou rozích a je řešitelný.” Na budovu z 80. let dlouhodobě působí srážkové vody, které nejsou z objektu správně odváděny. Podle projektanta Jaroslava Kaňky, někdejšího dlouholetého tajemníka Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, obec v minulosti zanedbávala údržbu objektu a díky tomu na několika místech postupně popraskalo zdivo. V rámci opravy budou podezděny základy v rozích a trhliny se sestehují. Současně se ocelovou bandáží vyztuží meziokenní pilíře, na nichž jsou četné svislé trhliny, způsobené podle projektanta mimo jiné nedbalým zděním a nedostatečnou délkou nadokenních překladů. Oprava by měla vyjít na jeden až dva miliony korun a provést by se měla ještě letos.

DSCF6195
Poruchy meziokenních pilířů se navenek projevují padáním omítky.
Poruchy meziokenních pilířů se navenek projevují padáním omítky.
Příjmové stránka letošního obecního rozpočtu se ale zatím nevyvíjí příliš dobře – kvůli horšímu výběru daní dostává obec méně peněz ze státního rozpočtu a ani Skládka Uhy zatím negeneruje takové příjmy, jaké vedení obce ještě na přelomu roku očekávalo (více zde). Proto se obec letos zřejmě vzdá myšlenky, že by obci Uhy předčasně splatila celý zbytek dluhu, který činí pět milionů korun. Místo toho má starosta v úmyslu splatit jen dva miliony. Povinná splátka podle úvěrové smlouvy činí jeden milion korun ročně.

Vedle dostavby patra nad jídelnou obec zvažovala i vestavbu podkrovních prostor v budově základní školy. Tato varianta by sice vyšla o něco levněji, půdní prostor by ale nedovolil vybudovat pro družinu tak velké prostory jako nad jídelnou. Do družiny by se vešlo jen 60 dětí a uskrovnit by se musely i vychovatelky. Rodiče by navíc každý den při vyzvedávání dětí z družiny museli absolvovat cestu do druhého patra. Kromě toho by se muselo postavit nové schodiště od tělocvičny a nový boční vchod do budovy, což by znamenalo významné omezení provozu školy z důvodu vysokého hluku a prašnosti.

DSCF6702
Podkroví budovy školy zatím zůstane nevyužito, v budoucnu by se zde mohly vybudovat specializované učebny.
Podkroví budovy školy zatím zůstane nevyužito, v budoucnu by se zde mohly vybudovat specializované učebny.
“Charakter podkroví by lépe vyhovoval například specializovaným učebnám,” doplnil na posledním červnovém zasedání zastupitelstva Josef Kebrle s tím, že k této úvaze se lze vrátit později, až bude dokončena výstavba patra nad jídelnou. Do podkroví by se v budoucnu mohla přemístit například počítačová učebna a do uvolněné místnosti v prvním patře by se pak mohla přestěhovat sborovna. Záměr ředitelky školy vybudovat v podkroví galerii Antonína Dvořáka tak zřejmě bere za své.

Otázkou rozšíření kapacity školy se v závěru minulého volebního období začala zabývat i tehdejší starostka Petra Urbanová. Zastupitelstvo loni v srpnu na její návrh souhlasilo s tím, že se na další rozvoj celého areálu základní a mateřské školy vypíše architektonická soutěž. Současné vedení obce ale architektonickou soutěž vyhlašovat nehodlá.

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.