Most se uzavře 23. ledna, dopravní opatření jsou stále nejasná

IMG 8004
Most v Nelahozevsi
Most v Nelahozevsi
Ačkoliv Krajská správa a údržba silnic ještě před dvěma měsíci tvrdila, že demolice mostu přes železniční trať v Nelahozevsi začne až v březnu 2012, poslední zprávy hovoří opět o lednu. Podle sdělení starostky Nelahozevsi Petry Urbanové se má most uzavřít v pondělí 23. ledna.

Leták o plánovaném uzavření mostu distribuoval obecní úřad v minulých dnech do všech domácností v Nelahozevsi a zveřejnil jej také na svých webových stránkách.

Pod Strání se žádná omezení nechystají

Přitom však stále nejsou jasná dopravní opatření, která budou v souvislosti s touto uzavírkou provedena. Největší nejasnosti vyvolává provoz v ulici Pod Strání, která by se mohla stát proti vůli místních obyvatel hlavní objízdnou komunikací. Jak už jsme informovali, realizační projekt rekonstrukce mostu řešil objízdné trasy pouze na globální úrovni a provozem na místních komunikacích se vůbec nezabýval.

Podle sdělení referentky odboru dopravy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou Martiny Pekárkové bude o případných dopravních opatřeních v ulici Pod Strání rozhodnuto až po místním šetření, které se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna.

IMG 8005
Zda se na tomto prostoru otočí autobus bez couvání, ukáže až zkouška.
Zda se na tomto prostoru otočí autobus bez couvání, ukáže až zkouška.

Nejpravděpodobnější v tuto chvíli je, že žádná dopravní opatření přijata nebudou a že se bude pouze sledovat, jak řidiči na uzavírku zareagují. To potvrzuje i místostarosta Josef Kukla, který na zasedání zastupitelstva 19. prosince tlumočil stanovisko vedoucího odboru dopravy Miroslava Hořejšího: „Naznačil, že tam dopravu pustí. Kdyby to bylo neúnosné, tak to zavřou.“

Ulice Pod Strání přitom není pro silnější provoz vůbec uzpůsobena – celý téměř dva kilometry dlouhý úsek je velmi úzký a vzájemné vyhýbání protijedoucích vozidel je na většině míst značně problematické. Navíc je celá ulice opatřena zpomalovacími příčnými prahy.

Stále není jasné, kde se bude otáčet autobus

Podle sdělení starostky mají v týdnu od 16. ledna začít v okolí mostu přípravné práce, zejména v souvislosti s vybudováním otoče autobusů. Autobusy se měly původně otáčet v místě dnešní divoké skládky podél silnice. Jenže ta stále není vyklizena – obec sice podala u Středočeského kraje žádost o dotaci na její úklid, o přidělení dotace však bude kraj rozhodovat nejdříve v únoru a potřebné peníze obec dostane – pokud vůbec – až v polovině roku.

Za těchto okolností zbývá pouze jediná možnost – pokus otočit autobus na zpevněné ploše nad fotbalovým hřištěm Viktorie. Jenže pracovníci z kralupského odboru dopra

IMG 8000
Budoucí staveniště už se začíná plnit materiálem.
Budoucí staveniště už se začíná plnit materiálem.
vy už dříve naznačovali, že otáčení autobusu na tomto místě nepovolí, protože pod touto plochou se nachází prudký svah směrem ke hřišti a hrozilo by riziko, že se autobus při otáčení zřítí. Martina Pekárková zároveň vyloučila, že by povolila jakékoliv opatření, které by znamenalo, že autobus bude muset při otáčení couvat.

V neposlední řadě by mělo místní šetření odpovědět na otázku, kudy budou do jižní části Nelahozevsi jezdit nákladní automobily, když od Lobče, od Olovnice (přes Lešany) i přes ulici Pod Strání mají vjezd zakázán a jiné cesty už neexistují. To se týká zejména vozidel, která budou obcí jezdit přímo v souvislosti s rekonstrukcí mostu.

Stavební firma SMP CZ, která bude rekonstrukci provádět, zatím na místo navezla betonové armatury, a to přesto, že zatím nepřevzala ani nevytýčila staveniště a zatím na místě ani nevyvěsila povinný štítek o povolení stavby. K porušování zákona tak dochází ještě předtím, než byla stavba vůbec zahájena.

Rekonstrukce mostu má trvat sedm měsíců. Protože však stavební práce začnou v lednu, není vyloučeno, že z důvodu nepříznivého počasí v zimním období naberou práce prakticky od počátku stavby zpoždění.

Starý most z roku 1928 bude v rámci rekonstrukce zbourán a místo něj postaven nový. O detailech plánované rekonstrukce jsme informovali zde.

(mm)

Plný text sdělení Obecního úřadu Nelahozeves z 15. prosince 2011

Obecní úřad Nelahozeves informuje, že zhotovitel rekonstrukce mostu ev. č. 24021-2 nad tratí ČD Praha–Děčín (společnost SMP, a. s. se sídlem: 160 41 Praha 6, Evropská 1692/37) v termínu od 16. 1. 2012 do 22. 1. 2012 bude na místě zvaném „U Nadjezdu" v Nelahozevsi (silnice 3. třídy č. 24021, 4,975 km) konat přípravné stavební práce spočívající ve vybudování „točky" autobusů MHD (vč. zajištění zkušebního provozu za účasti pracovníků ČSAD, odboru dopravy MéÚ Kralupy n. Vlt. a orgánu Policie ČR), zakrytí vedení etylbenzenu po skládce, vytýčení všech sítí v místě situovaných produktovodů, kácení dřevin, přípravy sjezdů a ploch u mostu z obou stran stávajícího přemostění, zajištění staveništní elektropřípojky, zřízení staveniště – „buňkoviště", prací v blízkosti přeložek trolejového vedení a zabezpečovacích a sdělovacích kabelů ČD, a prací k osazení a dočasnému zakrytí DIO (dopravně inženýrských opatření – pozn. Nelahozeves.info) pro uzavírku.

V souvislosti s rozsahem těchto přípravných prací se v místě předpokládá zvýšený výskyt a pohyb těžké stavební techniky a osob. A proto OÚ Nelahozeves žádá občany o dodržování zvýšené míry opatrnosti a popř. respektování bezpečnostních pokynů přítomných odpovědných osob (zaměstnanců společnosti SMP, a. s.).

Uzavírka mostu ev. č. 24021-2 nad tratí ČD Praha—Děčín, jak je k dnešnímu dni předpokládáno, bude realizována dnem 23. 1. 2012.

Mgr. Petra Urbanová
starostka

Rekonstrukce nadjezdu

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

0 #1 Tomáš Robek 2011-12-29 15:58
Je dobře,že paní Pekárková je tak zásadová,pak ale nemohu pochopit,že jí nevadilo,když autobusy MHD v Lešanech couvali i 100 m,když se nemohli vyhnout plně naloženému kamionu,který směřoval na stavbu "Zámeckého údolí" a to bylo docela běžné,dokonce si na to stěžovali i sami řidiči autobusů.Navíc ve vyhlášce o provozu na pozemních komunikacích není nikde napsáno,že autobus nesmí couvat.Dle mých neověřených informací by neměl couvat s cestujícími,bez nich ale může.Úřad musí jednat podle zákona a ne podle toho jak by rád,i když u toho stavebního v Kralupech nevím.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.