• Titulní stránka

Místní poplatky

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

Sazby poplatků a jejich splatnost jsou uvedeny v manuálu pro nakládání s odpady.

Poplatek za psa

Poplatek za psa platí držitel psa s trvalým pobytem v obci Nelahozeves. Poplatek se hradí jednou ročně vždy do 31. března příslušného roku. Pokud má poplatník trvalý pobyt v obci kratší než jeden rok, nebo psa vlastní méně než jeden rok, platí poplatek v poměrné výši.

Poplatek se platí pouze za psy starší než 3 měsíce. Od poplatku jsou osvobozeny nevidomé a bezmocné osoby, osoby s těžkým zdravotním postižením s průkazem ZTP/P a dále osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.

Podrobnosti stanoví zákon č. 565/1990 Sb. v § 2.

Sazby poplatku:

První pes 100 Kč ročně
Každý další pes 150 Kč ročně

Způsob úhrady poplatků

Poplatky lze hradit:

  • v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách
  • bankovním převodem na účet č. 0460045349/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho domu

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence