Ministerstvo vnitra: Ředitelka školy vůči kontrolnímu výboru nechybovala

Dnes už bývalé zastupitelstvo se v září zabývalo otázkou kontroly používání polotovarů ve školní jídelně. K celé kauze se na žádost portálu Nela.cz nyní vyjádřilo Ministerstvo vnitra. Z jeho stanoviska jednoznačně vyplývá, že ředitelka Základní školy Nelahozeves Věra Bavorová postupovala v souladu se zákonem, když odmítla poskytnout kontrolnímu výboru faktury za nákup surovin pro vaření ve školní jídelně. Tehdejší předseda kontrolního výboru Pavel Matoušek přitom ředitelku na Facebooku veřejně obvinil z nezákonného postupu.

Kauzu letos v srpnu odstartovala tehdejší starostka Petra Urbanová. “Žádám kontrolní výbor, aby zajistil pro zastupitelstvo informace, v jaké míře se vaří z instantních jídel a polotovarů ve školní jídelně,” napsala Petra Urbanová tehdejšímu předsedovi výboru Pavlu Matouškovi. Ten následně požádal emailem ředitelku školy, aby mu poskytla faktury na nákup surovin. Z nich chtěl poté v rámci kontrolního výboru spočítat procentuální poměr polotovarů v surovinách používaných pro vaření obědů. Ředitelka školy mu ale nevyhověla. “Z vašeho emailu není jasné, jaké faktury žádáte – sledované období. Zároveň jsem od vás neobdržela pověření zastupitelstva k výkonu kontroly,” uvedla Věra Bavorová v odpovědi předsedovi kontrolního výboru. Pavel Matoušek se následně pověření pokusil získat, ale v tehdejším zastupitelstvu pro svůj záměr nenašel dostatečnou podporu. [Celá zpráva]

Na neformální podnět nemusí ředitelka reagovat

Podle Ministerstva vnitra byl postup ředitelky v pořádku, protože úkoly kontrolnímu výboru smí ukládat výhradně zastupitelstvo jako celek. “Sdělení či žádost starostky lze chápat jako neformální podnět kontrolnímu výboru, aby se pokusil připravit žádané podklady, pokud bude příspěvková organizace dobrovolně spolupracovat,” uvádí Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. “Výbory zastupitelstva obce jsou oprávněny dohlížet na činnost obecních příspěvkových organizací, ale příspěvkové organizace obce nejsou povinny poskytnout jakoukoliv součinnost.”

DSCF3007
Ředitelka základní školy Věra Bavorová
Ředitelka základní školy Věra Bavorová
A co tedy dělat, pokud příspěvková organizace součinnost neposkytne, jako tomu bylo v tomto případě? “Potom je jedinou možností kontrola v souladu s kontrolním řádem,” konstatuje ministerstvo. Taková kontrola má ale několik pravidel daných zákonem, která v tomto případě nebylya splněna. Mezi ně patří řádné pověření konkrétních osob k provedení kontroly. “Žádost paní starostky obsahuje pouze některé náležitosti pověření ke kontrole a navíc věcným obsahem této žádosti evidentně není pověření ke kontrole ve smyslu kontrolního řádu,” upozorňuje Ministerstvo vnitra.

Vyvrací tak stanovisko právní poradny Svazu měst a obcí (SMO) s názvem Odpovědný zastupitel, která tvrdila, že ředitelka školy byla povinna kontrolnímu výboru faktury poskytnout. Na poradnu se obrátil právě Pavel Matoušek poté, co se objevily pochybnosti o správnosti jeho postupu. Poradna mu jen stručně odpověděla, že zřizovatel má právo provádět “kontrolu hospodaření příspěvkové organizace” a obvinila ředitelku školy, že neměla právo pověření kontrolního výboru požadovat. Pod stanoviskem poradny je podepsán mj. advokát Lukáš Rothanzl, který pracoval (a dosud pracuje) pro obec Nelahozeves jako právník. Zde však vystupoval v roli nezávislého poradce.

DSCF7342
Bývalý zastupitel a předseda kontrolního výboru Pavel Matoušek
Bývalý zastupitel a předseda kontrolního výboru Pavel Matoušek
Portál Nela.cz následně poradnu upozornil, že ke kontrole hospodaření nemá Pavel Matoušek potřebnou odbornou kvalifikaci (kterou podle zákona musí mít) a že navíc o kontrolu hospodaření v tomto případě vůbec nešlo. Poradna poté po mnoha urgencích změnila argumentaci, ale na svém původním stanovisku setrvala. “I kdyby se v daném případě nejednalo formálně o kontrolu ve smyslu procesních předpisů, zřizovatel nepochybně mohl požadované informace vyžadovat,” uvedla poradna. Klíčové otázce, zda je má právo vyžadovat kontrolní výbor zastupitelstva, se však právníci poradny vyhnuli. Poradna pouze upozornila, že nemá k dispozici texty jednotlivých žádostí a odpovědi. To ale nebyla pravda – portál Nela.cz poradně SMO všechny podklady již dříve poskytnul, stejně jako Ministerstvu vnitra.

Kdo podkopává nohy?

Stanovisko poradny Odpovědný zastupitel, později argumentačně vyvrácené Ministerstvem vnitra, použil Pavel Matoušek i v předvolební kampani. “Někteří zastupitelé usoudili, že starostka nemá právo pověřit předsedu kontrolního výboru ke kontrole příspěvkové organizace,” uvedl tehdejší předseda kontrolního výboru na facebookových stránkách uskupení Dvořákova Nelahozeves, za nějž kandidoval z druhého místa v letošních komunálních volbách. “Pseudoprávní výklady rádoby právních vzdělanců byly liché. Z toho celého plyne otázka... Chcete v zastupitelstvu a na pozici starosty a místostarosty řádné hospodáře a lidi, kteří se snaží pracovat pro obec, nebo podkopávače nohou, populisty a rádoby odborníky na všeliké právo?” napsal Pavel Matoušek tři týdny před volbami.

facebook
Svou "nekonfliktní pozitivní kampaň" na Facebooku zahájila Dvořákova Nelahozeves ostrou kritikou nejmenovaných populistů a podkopávačů.
Svou "nekonfliktní pozitivní kampaň" na Facebooku zahájila Dvořákova Nelahozeves ostrou kritikou nejmenovaných populistů a podkopávačů.
Na koho ostrá předvolební kritika mířila, ale není jasné. Ze zvukového záznamu zářijového zasedání zastupitelstva totiž vyplývá, že právními souvislostmi kauzy se nikdo v diskusi nezabýval. Část zastupitelů pouze poukazovala na nejasný cíl kontroly a zpochybňovala odbornou kompetenci členů kontrolního výboru ke zkoumání skladby surovin pro vaření ve školní jídelně. “Nechť si z mého tehdejšího vyjádření vezme každý, co chce,” říká dnes už bývalý zastupitel s tím, že již není veřejně činná osoba a necítí tedy potřebu se vyjadřovat k jednání bývalého zastupitelstva.

Portál Nela.cz před vydáním článku ještě jednou požádal o vyjádření i poradnu SMO. Projektová manažerka poradny Lada Fógelová odpověď přislíbila, vyjádření ale nakonec nedorazilo. Komunikace s poradnou byla obtížná i v minulosti. Na zaslané emaily většinou nikdo neodpovídá a na zveřejněné telefonní číslo se obvykle nedá dovolat. Lada Fógelová to zdůvodňuje přetížeností pracovníků poradny.

(mm)

Základní škola

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.