Mediální okénko: Jak uvádět politickou příslušnost zastupitele?

DSC 2139
Stanislav Kuchta (vlevo) při skládání slibu zastupitele
Stanislav Kuchta (vlevo) při skládání slibu zastupitele
Stanislav Kuchta si stěžoval, že ve zpravodaji uvádíme v závorce za jeho jménem stranu, za níž kandidoval, čili že píšeme „Stanislav Kuchta (KSČM)“. Zastupitel tvrdí, že byl na kandidátce KSČM zvolen jako „nezávislý kandidát“, a požaduje, aby to tak bylo ve zpravodaji uváděno, neboť není dle svých slov členem KSČM. Podobný princip požaduje pro svého kolegu Josefa Kuklu, taktéž zvoleného za KSČM.

Stížnost jsem analyzoval s ohledem na konstrukci zákona o volbách do zastupitelstev obcí a nakonec ji vyhodnotil jako nedůvodnou.

Údaj v závorce za jménem zastupitele neznamená název strany, jíž by byl zastupitel členem, ale uskupení, za nějž byl zvolen. Stejně jako například u současného starosty uvádíme „Jakub Brynda (Pro Nelahozeves)“, budeme tak shodně činit i u Stanislava Kuchty. Je to jednoduchý a srozumitelný princip, aplikovaný shodně na všechny členy zastupitelstva.

Nechá-li se kandidát napsat na nějakou kandidátku, vyjadřuje tím pozitivní vztah k dané značce a jejímu programu. Taktéž se očekává, že v zastupitelstvu bude hájit program příslušné strany. Zda je či není členem strany, nepovažuji pro výkon jeho mandátu za významné. Ostatně zastupitel musí v souladu se svým slibem hájit zájmy obce a jejích občanů, nesmí se tedy například při hlasování řídit pokyny strany, za níž byl zvolen, a to ani kdyby byl jejím členem. Z tohoto pohledu je postavení člena a nečlena strany v zastupitelstvu úplně stejné.

Stanislav Kuchta kromě toho není nezávislý kandidát. Nezávislým kandidátem je podle zákona člověk, který kandiduje buď sám za sebe anebo za sdružení nezávislých kandidátů, jako bylo třeba v posledních volbách sdružení Pro Nelahozeves. Kdo kandiduje za politickou stranu, není nezávislým kandidátem a nemá tedy nárok být takto označován.

Pro srovnání odkazuji na kandidátku ČSSD, která byla konstruována odlišně – nešlo o čistou kandidátku ČSSD, ale o sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů. Takže zvolený zastupitel Radek Modes kandidoval za ČSSD, ale například Miroslav Petrisko kandidoval jako nezávislý kandidát, a pokud by byl zvolen, byl by uváděn jako „Miroslav Petrisko (nezávislý za sdružení ČSSD a nezávislí kandidáti)“, přičemž s kandidátem bychom pravděpodobně zkusili projednat nějakou možnost zkrácení textu. Žádný nezávislý kandidát za tuto kandidátku ale zvolen nebyl, takže jde pouze o akademickou otázku.

Miloš Mojžiš
pověřený vedením Nelahozeveského zpravodaje

Toto vyjádření bylo předáno starostovi obce i dotčenému zastupiteli

Zpravodaj, Zastupitelstvo, Volební období 2018–2022

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence