• Titulní stránka

Martin Jakoubek je zase v kurzu. Teď se o něj zajímá Oživení

-rozhovor-tv-kralupy-2014-02
Martin Jakoubek v rozhovoru pro TV Kralupy.
Martin Jakoubek v rozhovoru pro TV Kralupy.
Zájem o spornou soutěž na konzultanta v oboru vodní hospodářství neupadá. Lukrativní zakázka od obce Nelahozeves, kterou v březnu 2012 získal Martin Jakoubek, byla v loňském roce torpédována z několika stran. Když už se zdálo, že všechny možnosti napadení soutěže jsou vyčerpány, objevil se na scéně další subjekt – nezisková organizace Oživení. A zkouší to zase jinudy.

Před několika týdny obec obdržela žádost od sdružení Oživení, které se věnuje transparentnosti veřejné správy a mimo jiné se specializuje na oblast veřejných zakázek. Oživení se na Nelahozeves zaměřilo již loni v souvislosti s odpadovými smlouvami a nedávno dokonce poslalo v této věci podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tyto dvě kauzy však nemají nic společného a na straně Oživení se jim věnují různí lidé. Podle advokátky sdružení Andrey Kohoutkové obdrželo Oživení v nedávné době podnět pro podezření, že obec Nelahozeves špatně určila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, v níž Jakoubek zvítězil. Ta by měla být u služeb na dobu neurčitou stanovena jako odhad plnění za čtyři roky. Ve výzvě k podání nabídek z března 2012 starostka Petra Urbanová uvedla částku “do 1.000.000 Kč bez DPH”, aniž by bylo zřejmé, co tato částka přesně znamená, když smlouva měla být uzavřena na dobu neurčitou.

IMAG0284
Zakázku na konzultace v oboru vodní hospodářství se dříve snažilo napadnout mj. Občanské sdružení za trvale zelenou Prahu, které v minulosti opakovaně hájilo zájmy odpadové firmy .A.S.A.
Zakázku na konzultace v oboru vodní hospodářství se dříve snažilo napadnout mj. Občanské sdružení za trvale zelenou Prahu, které v minulosti opakovaně hájilo zájmy odpadové firmy .A.S.A.
Předpokládaná hodnota přitom rozhoduje o tom, zda jde o zakázku malého rozsahu, kde jsou volnější pravidla, či plnohodnotnou veřejnou zakázku, pro niž platí přísné regule, mj. povinnost zveřejnění. Proto je správné stanovení hodnoty zakázky klíčovým krokem a právě tuto okolnost Oživení v současné době zkoumá.

Při určování předpokládané hodnoty zakázky by se měl zadavatel pokusit co nejpřesněji odhadnout, kolik za poptávané služby utratí. Přitom má mj. zohlednit, kolik za podobné služby vynaložil v posledním roce. Martin Jakoubek v Nelahozevsi působí od léta 2011 a předtím, než zvítězil v soutěži a uzavřel s obcí dlouhodobou smlouvu, pracoval pro obec na základě jednotlivých objednávek. Za devět měsíců si tímto způsobem vydělal 321 tisíc korun bez DPH. V přepočtu na čtyři roky by šlo o částku zhruba 1,3 milionu korun.

Za prvních 17 měsíců trvání smlouvy Jakoubek obci vyfakturoval dalších 630 tisíc korun bez DPH, což by v přepočtu na čtyři roky vedlo k částce zhruba 1,8 milionu korun. Vedle toho obci poskytovala konzultace v oboru vodní hospodářství také firma Aquatest, kterou obci doporučil právě Jakoubek.

Zákon o veřejných zakázkách ve znění do 31. března 2012 stanovil limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu dva miliony korun. Od 1. dubna se limit snížil na jeden milion. (V loňském roce parlament vrátil limit zpět na dva miliony.) Zakázka, v níž Jakoubek zvítězil, proběhla těsně před zpřísněním limitů, termín pro odevzdávání nabídek starostka stanovila na sobotu 31. března.

Cui bono

Kdo se na Oživení s podnětem obrátil, není známo. V minulosti se však ve věci zakázky angažovalo mj. Občanské sdružení za trvale zelenou Prahu, které je blízké firmě .A.S.A. Právě odborná oponentura záměru výstavby IV. etapy Skládky Uhy představovala hlavní náplň práce Martina Jakoubka v uplynulých dvou letech – svým počínáním provozovatele skládky donutil k výrazným úpravám projektu podloží skládky a k dalším změnám směřujícím k vyšší bezpečnosti provozu skládky. Vypořádání všech Jakoubkových odborných námitek v různých řízeních navíc celý projekt výstavby skládky zdrželo téměř o rok (o další zdržení se postaralo Občanské sdružení Nelahozeves a různé úřady). Jakoubek také vytrvale upozorňuje úřady na údajný rizikový stav I. etapy skládky, která je podle jeho názoru vzhledem k výši hladiny podzemních vod umístěna příliš nízko. Vodohospodář se v minulosti opakovaně dostal do otevřených střetů se zástupci .A.S.A., jednou dokonce na veřejném zasedání zastupitelstva, kdy se pustil do ostré polemiky s provozním ředitelem .A.S.A. Pavlem Tomáškem.

kohoutkova
Advokátka Andrea Kohoutková | Foto: Oživení
Advokátka Andrea Kohoutková | Foto: Oživení
Další výraznou Jakoubkovou činností je audit zakázek stavební firmy POHL cz. Majitel firmy Petr Pohl totiž po obci požaduje milionové doplatky za výstavby kanalizací z let 2007–2009. Martinu Jakoubkovi se však společně s advokátem Bohumilem Petrů podařilo část pohledávek zpochybnit a Pohl postupně svůj nárok snížil o více než čtyři miliony korun (více zde).

 V minulosti se Martin Jakoubek zabýval též výstavbou Anglického Resortu v lokalitě V Cihelnách (tzv. Zámecké údolí), kdy ostře kritizoval způsob odvodnění oblasti a developera donutil k částečné nápravě problematického stavu.

Na otázku, zda Oživení nevadí, že jej zřejmě kdosi používá jako nástroj k vyřizování účtů s Martinem Jakoubkem a Petrou Urbanovou, advokátka Andrea Kohoutková odpověděla: “V případě, že dostaneme podnět poukazující na eventuální nezákonný postup, tento prošetříme, a pojmeme-li podezření, že k porušení zákona mohlo dojít, přistoupíme k dalším krokům, jež jsou v intencích našeho sdružení. Naším cílem je tak docílit respektování zákonných norem v právním státě.”

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.