Má Nelahozeves bojovat proti letišti Vodochody?

Již více než rok pokračuje boj několika středočeských obcí proti záměru společnosti Penta Investments přetavit letiště Vodochody do podoby veřejného mezinárodního letiště. To má již první rok provozu obsloužit 3,5 milionů pasažérů, což představuje necelou třetinu současného provozu na letišti Ruzyně a přibližně odpovídá situaci na Ruzyni v roce 1996. Mezi čtrnácti signatáři společného memoranda z léta 2009 je i obec Nelahozeves.

V devíti z těchto obcí v letošním roce proběhla referenda a ve všech občané letiště jednoznačně odmítli (průměrný výsledek byl 93 % proti).

Naproti tomu v naší obci toto téma zatím nevyvolává větší zájem. Obec se sice podpisem starosty pod memorandem oficiálně připojila k protestu proti letišti, ale žádná veřejná diskuse k tomuto tématu neproběhla a neprobíhá – koneckonců ani žádné z uskupení kandidujících v letošních komunálních volbách se ve svém programu nezmínilo o letišti Vodochody ani jedním slovem.

Je to asi dáno tím, že Nelahozeves je ze všech 14 spolupracujících obcí od letiště nejdál, nenachází se přímo v linii vzletové a přistávací dráhy a není ani na seznamu tzv. dotčených obcí, sestaveném na základě předpokládané hlučnosti letadel, která budou na letišti Vodochody startovat či přistávat po plánovaném otevření letiště (viz mapa 1).

vliv
Mapa 1: Vymezení obcí dotčených hlukem z letiště Vodochody. Zdroj: Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí Letiště Vodochody, prosinec 2008.
Mapa 1: Vymezení obcí dotčených hlukem z letiště Vodochody. Zdroj: Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí Letiště Vodochody, prosinec 2008.
Mají se občané Nelahozevsi zajímat o budoucnost letiště Vodochody? Má plánovaný záměr na Nelahozeves nějaké dopady, ať už negativní či třeba i pozitivní?

Letadla z Ruzyně, která nám nepřetržitě létají nad hlavami, asi většinu z nás nijak zvlášť neobtěžují, ovšem ruzyňské letiště je od Nelahozevsi vzdáleno vzdušnou čarou 16 km, zatímco vodochodské je dvakrát blíž. Bude skutečně předpokládaná hlučnost nad naším územím tak nízká, že nás to nemusí trápit?

Jak již upozornily některé obce v rámci probíhajícího řízení (například Kralupy nad Vltavou), stávající studie kromě jiného vůbec nezohledňují předpokládanou kumulativní hlučnost letadel z Ruzyně a z Vodochod.

Podle předloženého záměru investora přijede na nové letiště Vodochody v běžné provozní době denně 5,5 tisíce osobních aut a přes 300 nákladních aut a autobusů. Protože letiště nemá samostatný sjezd z dálnice (a současné záměry s ním ani pro nejbližší léta nepočítají), budou všechna auta z Prahy sjíždět z dálnice D8 již na exitu 1 a na letiště dojedou po silnici č. 608 přes Klíčany. Zdá se tedy, že každodenní kolony na dálnici D8, které by postihly občany dojíždějící za prací do Prahy, v tuto chvíli nehrozí.

Co však naopak reálně hrozí, je dopravní kolaps v Kralupech nad Vltavou, neboť při absenci severozápadního obchvatu Prahy (který je po letošním rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v nedohlednu) a současné absenci obchvatu Kralup nad Vltavou (který je sice již v územním plánu kraje, ale časový plán realizace zatím nemá ani rámcové obrysy) se Kralupy nad Vltavou ocitnou uprostřed trasy letiště Ruzyně–letiště Vodochody a přes Kralupy budou jezdit i vozidla přijíždějící do Vodochod po R6 (Karlovy Vary) a R7 (Slaný). Lidé, kteří v Kralupech se svými vozy denně postávají v kolonách na několika již dnes přetížených komunikacích (a mezi ty patří i obyvatelé Nelahozevsi), se jistě shodnou na tom, že další zvýšení intenzity dopravy v této oblasti je zcela neúnosné.

obchvat-kralupy
Mapa 2: Varianty severozápadního okruhu Prahy. Hnědou barvu je vyznačen plánovaný Aglomerační okruh propojující D8 a R7, který má zároveň plnit funkci obchvatu Kralup nad Vltavou, Turska a Velkých Přílep. Zdroj: Občanské sdružení Veřejný dopravní audit
Mapa 2: Varianty severozápadního okruhu Prahy. Hnědou barvu je vyznačen plánovaný Aglomerační okruh propojující D8 a R7, který má zároveň plnit funkci obchvatu Kralup nad Vltavou, Turska a Velkých Přílep. Zdroj: Občanské sdružení Veřejný dopravní audit
Není však vyloučeno, že právě záměr výstavby letiště Vodochody by mohl poněkud uspíšit plánované vybudování tzv. aglomeračního okruhu, který současně s obchvatem Kralup spojí D8 s R7 (viz mapa 2) a tím nejen uleví dopravě v Kralupech, ale také významně zlepší dopravní dostupnost Nelahozevsi.

Když už jsme u několika málo možných a značně nejistých pozitiv, zmiňme, že společnost Penta Investments jako vlastník letiště a investor jeho rozšíření tvrdí, že nové letiště Vodochody vytvoří přímo či nepřímo 3000 nových pracovních míst. Pokud je tato informace alespoň zčásti pravdivá, může to mít pozitivní vliv i na nezaměstnanost v naší obci.

Spornou otázkou může být dopad nového letiště na ceny nemovitostí v Nelahozevsi. Stojí zde totiž na jedné straně očekávané zvýšení letecké hlučnosti a obecné zvýšení intenzity dopravy v regionu, a na straně druhé zlepšení dopravní dostupnosti obce dané jak novým letištěm jako takovým (například pro zahraniční investory je blízkost letiště poměrně významný faktor), tak předpokládaným zlepšením dopravní infrastruktury v blízkém okolí letiště. V tuto chvíli asi nelze dobře odhadnout, který z uvedených vlivů nakonec převáží.

Právě probíhající řízení nyní spěje do fáze, kdy bude zveřejněna studie vlivu na životní prostředí (EIA). Poté bude možné vznášet připomínky k této studii. Záleží pouze na nás, zda chceme mít možnost plánovanou výstavbu letiště, které by mohlo být podle současných odhadů otevřeno v roce 2013 nebo 2014, ještě ovlivnit či nikoliv.

Ale i kdyby Nelahozeves nakonec žádné připomínky ke studii nepodala, občané obce by měli dostat možnost se seznámit se všemi okolnostmi plánované výstavby nového letiště a zvážit všechna pro a proti. Bude nově zvolené zastupitelstvo stejného názoru?

arrow Oficiální stránky letiště Vodochody

arrow Letiště Vodochody v informačním systému EIA

arrow Iniciativa Stop letišti Vodochody

Letiště Vodochody

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.