• Titulní stránka

Likvidace staré skládky v Lešanech má odklad na další dva roky

DSCF2718
Stará černá skládka v lokalitě V Cihelnách, zakrytá velkým množstvím nelegálně navezené zeminy, se zatím odstraňovat nebude. Obec dostala od stavebního úřadu další dva roky na to, aby odsud veškerý odpad odvezla.

Stavební úřad likvidaci skládky nařídil už před čtyřmi lety, obec ale na odvezení obrovského množství zeminy a dalšího odpadu neměla peníze a tehdejší starostka Petra Urbanová musela postupně dvakrát požádat o odklad. Poslední žádost připravil už její nástupce Josef Kebrle. Ani on si totiž se způsobem sanace skládky zatím neví rady.

V rozhodnutí stavebního úřadu se totiž hovoří pouze o odvozu zeminy, přitom je ale všeobecně známo, že pod zeminou, která vytvořila velkou terénní vlnu vedle dnešní developerské zástavby Zámecké údolí, se schovává spousta dalšího odpadu. Ten se sem načerno vozil po desítky let, aniž by se někdo příliš zajímal o jeho složení. (Podrobně jsme se této skládce věnovali v loňském článku Likvidaci skládky v Lešanech chce obec zaplatit ze Skládky Uhy.)

Lešanská skládka na satelitním snímku z roku 2006. Vpravo je naznačeno umístění dnešní ulice V Cihelnách. | Zdroj: Mapy.cz
Lešanská skládka na satelitním snímku z roku 2006. Vpravo je naznačeno umístění dnešní ulice V Cihelnách. | Zdroj: Mapy.cz
A právě složení odpadu je jedním z problémů, který je třeba před započetím prací vyřešit – nikdo totiž vlastně neví, co přesně se pod zeminou na ploše pět tisíc čtverečních metrů skrývá, a tím pádem ani není jasné, jak by se s ním mělo naložit a kolik by to stálo. Odpověď na tuto otázku by měl dodat připravovaný hydrogeologický průzkum, na jehož dodavatele vypsal starosta před nedávnem soutěž. Ze tří oslovených uchazečů nabídl práce nejlevněji – za 180 tisíc korun – pardubický sanační geolog Marek Čáslavský, ten ale nakonec po dvou kontrolních dnech na místě ze zakázky bez jakéhokoliv věcného vysvětlení vycouval. Obec tedy zakázku přiklepla druhému v pořadí – jihočeskému podnikateli Vítu Hadravovi, který se specializuje na provádění hydrogeologických vrtů a který nabídl cenu 220 tisíc korun. Hadrava se již na místo zajel podívat a podle všeho je připraven potřebné práce provést. Průzkum bude proveden pravděpodobně tak, že v místě skládky se do hloubky zhruba deseti metrů vybagruje jáma a z ní se pak bočně povedou vrty do okolního terénu.

Nelze vyloučit, že na základě výsledků průzkumu začne obec navrhovat jiné řešení než odvezení odpadu. Pokud by se totiž ukázalo, že složený materiál nemá žádný vliv na životní prostředí, zejména na podzemní vody, mola by se obec pokusit dohodnout se stavebním úřadem a vlastníky okolních pozemků, že se terénní vlna, dnes již zatravněná a částečně zarostlá stromy a keři, ponechá v současné podobě, případně že se provedou jen drobné úpravy terénu.

DSCF2722
Pohled z tělesa skládky přibližně západním směrem na Lešany. V opačném směru (za fotografem) je developerská zástavba Zámecké údolí.
Pohled z tělesa skládky přibližně západním směrem na Lešany. V opačném směru (za fotografem) je developerská zástavba Zámecké údolí.
Podnětem pro rozhodnutí stavebního úřadu je totiž pět let stará stížnost jedenácti majitelů sousedního pozemku na to, že navážená zemina o zhruba deset metrů přesahuje na jejich pozemek na severní straně skládky. Zeminu na pozemek vozila firma Anglický Resort v rámci výstavby lokality Zámecké údolí. Na navážení se v roce 2009 dohodla s tehdejším starostou Jaroslavem Otáskem, který chtěl tímto způsobem natrvalo skrýt původní černou skládku.

Jeden z vlastníků sousedního pozemku Jaroslav Bureš, který zastupuje zbývajících deset spolumajitelů, nedávno o situaci jednal už se třetím starostou v pořadí. Podle Josefa Kebrleho proběhla schůzka velmi korektně a starosta věří, že s vlastníky nakonec najde řešení schůdné pro obě strany. Případná kompenzace za škody způsobené na sousedním pozemku by totiž vyšla obec nejspíš řádově levněji než uvedení celého pozemku do původního stavu. "Je potřeba obnovit normální mezilidskou komunikaci,” uvedl starosta se zjevnou narážkou na svou předchůdkyni Petru Urbanovou, které se za celé čtyřleté volební období s Burešem nepodařilo na ničem dohodnout. Dlužno dodat, že i ona sama celý problém zdědila zase od svého předchůdce Jaroslava Otáska a po většinu volebního období se potýkala s nedostatkem peněz v obecním rozpočtu.

Stejně jako Petra Urbanová jedná současný starosta s vlastníky okolních pozemků i o příjezdové cestě, po které by se mohl odpad odvážet pryč. K pozemku totiž žádná nevede. Mezi jinými se tak Josef Kebrle sešel i s jednatelem firmy Anglický Resort Liborem Škodou. “Je ochoten spolupracovat na řešení," shrnul starosta průběh schůzky s developerem. Další podrobnosti zatím sdělovat nechce.

(mm)

Skládka 111 v Lešanech

Komentáře   

0 #1 Gregorová 2015-07-13 22:58
Na Lešanskou skládku se vozil odpad z domácnosti, jelikož zde nybyl odvoz popelnic. Až kolem roku 1990 dostaly Lešany popelnice a odvoz zajišťovaly Tech.služby Kralupy nad Vltavou. Ten rok nevím přesně od kdy jsme popelnice dostali. Pak se navozila zemina a skládka se ukončila. Jinak nevím, že by zde byl nějaký nebezpečný odpad.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.