• Titulní stránka

Letošní rozpočet počítá s velkými investicemi

V roce 2020 se chystá obec intenzivně investovat. Vyplývá to z rozpočtu na letošní rok, který v závěru loňského roku schválilo zastupitelstvo.

Rozpočet je konstruován jako schodkový – obec se chystá utratit o 31 milionů korun více než budou činit její příjmy, a to navzdory tomu, že do nich je započítáno i 62 milionů poplatků ze skládky. Schodkové hospodaření umožňují výrazné úspory z minulých let – díky skládce má obec v tuto chvíli k dispozici rezervu téměř 300 milionů korun.

V letošním roce počítá rozpočet s příjmy ze skládky ve výši zhruba 5 milionů měsíčně, dřívější úspory by navíc měly obci přinést další 4 miliony korun jen na úrocích. Podle autora návrhu rozpočtu Petera Jaďudě jde navíc o konzervativní odhad. „Uvažoval jsem minimální příjmy ze skládky a současně maximální výdaje. Nemělo by se tedy stát, že rozpočet nedodržíme, spíše jej překročíme,“ uvedl ekonom.

Zdaleka největším výdajem je 48 milionů korun vyhrazených na výstavbu kanalizace v ulicích Zagarolská, Pod Strání a přilehlých ulicích. Jedná se o největší jednorázovou investiční akci v novodobé historii obce.

Dalším velkým kanalizačním projektem má být propojení dešťové kanalizace z ulice V Loučkách do Kralupské ulice za 13 milionů korun.

V letošním roce chce obec zrealizovat též odloženou rekonstrukci budovy mateřské školy ve Školní ulici. V rozpočtu je na ni vyhrazeno 17 milionů korun.

Dalších 17 milionů by měly obec stát chodníky a cesty: V prvé řadě jde o dlouho slibovaný chodník v Kralupské ulici za školou, vybudování nové cesty z Nelahozevsi do Lešan, chodník v lešanské ulici V Úvoze a nakonec chodník propojující ulici Na Vršku s horním resortem.

Evergreenem v rozpočtech naší obce je revitalizace staré lešanské skládky komunálního odpadu, podle čísla pozemku označované jako „skládka 111“. Likvidace skládky se periodicky plánuje již od roku 2011. Počítá se s ní i v letošním rozpočtu souhrnnou částkou 5 milionů korun.

Celkem 3 miliony by měly stát dvě nové autobusové zastávky (u dolního Resortu a v Zagarolské ulici), rozpočet počítá s rezervou ještě na jednu další.

Jeden milion korun je vyhrazen na obnovu a další rozšiřování obecního mobiliáře (odpadkové koše, lavičky apod.).

Kulturní dům se ani letos rekonstrukce nedočká, v rozpočtu je na něj vyhrazeno „pouze“ 1,2 milionu korun. Část této částky by chtěla obec vydat na projekt generální obnovy. Zbytek spolknou drobné úpravy a údržba.

Stejnou částku chce obec vynaložit na vybudování nového dětského hřiště na louce pod nadjezdem vedle fotbalového hřiště PTZ.

Do rozpočtu jsou promítnuty i schválené dotace místním spolkům. Většina spolků si oproti loňsku výrazně polepšila (viz tabulka). Nejvíce se zvedla dotace fotbalovému klubu TJ PTZ Viktorie, který má dostat více než půl milionu korun. Většina této částky je určena na vybudování nového zavlažovacího systému pro fotbalové hřiště.

Ve schváleném rozpočtu naopak zatím nejsou zahrnuty plánované výdaje na protipovodňové zábrany v Zagarolské ulici a obecní rozhlas, který by měl být vybudován v letošním roce. Obojí chce starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) do rozpočtu přidat později. Každou změnu rozpočtu musí podle zákona schválit zastupitelstvo, v praxi jde však spíše o formalitu. I rozpočet samotný byl zastupitelstvem schválen jednomyslně a bez jakékoliv diskuse.

Schválený rozpočet - příjmy

Příjmy 20192020
0013 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 223 690 61 760
0011 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 12 940 12 440
0012 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 13 800 13 800
0004 Přijaté transfery 5 480 9 744
3725 EKOKOM 666 350
3349 Inzeráty ve zpravodaji 2 5
3392 Nájem obecního majetku – kulturní dům 12 20
3639 Nájmy dle smluv 110 174
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – těžební průmysl 42 75
3632 Pohřebnictví – nájem hrobových míst 7 5
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 100
6310 Příjmy z úroků (část) 200 4 250
5512 Nájem hasičského domu 5 5
2321 Poplatek za provoz kanalizace 160 250
  Příjmy celkem 257 114 102 978

Schválený rozpočet - výdaje

Výdaje 20192020
1014 Ozdravování hospodářských zvířat 12 10
1019 Myslivecký spolek 44 85
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 0 0
2212 Autobusové zastávky 3x 0 3 000
2212 Silnice 8 000 2 030
2212 Projekt ulice Zagarolská 0 776
2212 Silnice včetně výstavby 180 50
2219 Chodník Kralupská–V Úvoze 0 15 000
2219 Chodník z horního resortu do starých Lešan 0 1 573
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky 500 400
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 400 511
2321 Kanalizace Zagarolská/Pod Strání 1 350 48 400
2321 Propoj dešťové kanalizace V Loučkách/Kralupská 0 12 502
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 750 400
3111 Mateřská škola 2 000 17 006
3117 Základní škola 2 500 2 300
3311 Divadelní činnost 10 20
3312 Hudební činnost 210 167
3314 Knihovna 160 180
3319 Ostatní záležitosti kultury 250 418
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 31 500
3349 Sdělovací prostředky 210 203
3392 Kulturní dům – investice 0 1 210
3392 Zájmová činnost v kultuře 245 354
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100 119
3419 Ostatní sportovní činnost 225 895
3421 Dětské hřiště u PTZ 0 1 200
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 99 30
3631 Veřejné osvětlení 750 760
3632 Pohřebnictví 1 600 200
3635 Územní plánování 0 400
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 183 1 209
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 450 2 000
3729 Projekt 111 – revitalizace a sadba 130 3 025
3729 Projekt 111 – sejmutí čepice 0 2 363
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 300 3 742
3745 Mobiliář 0 1 210
4319 Sociální poradenství 0 50
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 80 160
5212 Ochrana obyvatelstva 0 10
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 0 150
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 750 243
5519 Sbor dobrovolných hasičů 60 60
6112 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 265 1 700
6112 Zastupitelstva obcí 0 626
6171 Činnost místní správy 5 870 5 983
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 15
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 187 187
6399 Ostatní finanční operace 210 250
  Výdaje celkem 55 127 133 682

Dotace spolkům

 20192020
TJ PTZ Viktorie Nelahozeves 88 565
TJ Dynamo Nelahozeves 162 250
Myslivecké sdružení Kralupy–Nelahozeves 44 85
Ski klub Kralupy 0 50
TJ Kralupy, oddíl kanoistiky 0 30
Lešanský sad 28 21
Ochotníci Nelahozeves 10 20
Klub seniorů 99 0
Maraton klub Miřejovice 5 0
Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou 28 0

Dotace pro Klub seniorů z rozpočtu omylem vypadla a bude přidána dodatečně. O částce se zatím jedná, mělo by však dojít k navýšení oproti loňským 99 tisícům.
Maraton klub Miřejovice o dotaci nepožádal. Podle předsedy klubu Josefa Buriana tak učiní dodatečně.
Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou podal žádost o dotaci až po schválení rozpočtu. Zastupitelstvo o žádosti rozhodne dodatečně.

Údaje ve všech tabulkách jsou v tisících Kč.

Rozpočet (XLSX)

Rozpočet, Zpravodaj 2020/01

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.