Lešany se dopravně spojily s Nelahozevsí

DSC 8189
Počátkem ledna došlo k úpravě dopravního značení v Lešanech. Lešany z dopravního pohledu jako samostatná obec zanikly a staly se součástí Nelahozevsi.

Na západním okraji obec nově ohraničují cedule NELAHOZEVES místo dosavadních cedulí LEŠANY. Lešany jsou nyní označeny jen jako část obce pomocí informativních dopravních značek modré barvy.

Ještě podstatnější změnou je odstranění cedulí na východním výjezdu z Lešan, směrem na Nelahozeves. To v důsledku znamená, že celá silnice z Lešan až k rozcestí je nyní nově součástí obce a platí na ní rychlostní omezení padesát kilometrů za hodinu. Důvodem pro tuto změnu je zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se v tomto úseku pohybují. Úsek navíc od roku 2011 není osvětlený.

DSC 8194
Žádost o povolení úpravy dopravního značení podala obec již loni v únoru, rozhodnutí bylo ale vydáno teprve v říjnu. Podle zákona činí lhůta k vyřízení 30 dnů. Vedoucí kralupského odboru dopravy Hana Hejzlarová mnohaměsíční prodlení zdůvodnila tím, že úřad neměl k dispozici povinné vyjádření policie. Údajně chybějící dokument ovšem z Kralup nikdo půl roku neurgoval. Podle Hejzlarové to bylo způsobeno tím, že v daném úseku úřadu působil tehdy jediný pracovník, který měl na starosti silniční hospodářství osmnácti obcí včetně samotných Kralup nad Vltavou. „Správní řízení byla v době personálního podstavu vyřizována dle závažnosti, neodkladnosti a kritéria bezpečnosti na pozemních komunikacích,“ vysvětlila Hana Hejzlarová.

Starosta Nelahozevsi Jakub Brynda vysvětlení odboru dopravy odmítá. „Vyjádření policie jsme měli od února a určitě jsme ho do Kralup zasílali. Kromě toho jsme naši žádost za ten půlrok mnohokrát urgovali,“ upozorňuje starosta. „Je to zrcadlo naprosto nefunkčního kralupského úřadu, kdy na této pozici měli bezmála rok jediného člověka,“ uzavřel Jakub Brynda. V současné době již odbor dopravy zaměstnává na úseku silničního hospodářství dva referenty.

Další dva měsíce zdržení pak způsobil Středočeský kraj. Jeho servisní organizace Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) měla podle rozhodnutí změnu dopravního značení provést v průběhu října, ale neudělala to. Cestmistr KSÚS Michal Novák ani na opakovaný dotaz nevysvětlil, z jakého důvodu krajská organizace svou povinnost nesplnila. Cedule nakonec nechala nainstalovat (a také zaplatila) obec Nelahozeves.

Za poslední dva roky jde již o druhou úpravu hranic obce v této části. V závěru roku 2018 došlo k posunu dopravních značek tak, aby padesátka platila i na lešanském rozcestí a v prostoru kolem něj (více zde). Do té doby Nelahozeves začínala a končila na silnici pod rozcestím.

(mm)

Doprava

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

0 #1 SK 2020-03-03 18:10
Myslím, že když se mění značení, mělo by se měnit všude. Křižovatka V Úvoze x Kralupská je stále značena jako křižovatka mimo obec ;-) .
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence